Aleš Rozehnal: Alarmující Zaorálkův defétismus

Napsal/a Aleš Rozehnal 14. ledna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Podle ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka by obnovení vnitřních hranic států Schengenu nerozbilo pouze Evropskou unii, ale i NATO. V textu pro HlídacíPes.org s jeho argumentací polemizuje právník Aleš Rozehnal.

Členské státy by podle něj nemohly plnit své závazky vůči alianci a nemohou si prý dovolit vojenskou ostrahu hranic, protože mnohé z nich se jako členové NATO zavázaly posílat vojáky do aliančních jednotek. Uvedl dále, že pokud bychom poslali vojáky chránit vnitřní hranice, tak nebudeme schopni plnit povinnosti v alianci a celá smlouva o NATO by se stala chimérou.

Instituce nade vše?

Je alarmující slyšet takový defétismus k základním úlohám státu z úst důležitého člena vlády. Státní území je jedním ze základních prvků státu a bez něj by nebyl myslitelná existence státu. Státní území pak ohraničuje státní hranice. Pokud stát není schopen chránit svoji státní území ostrahou hranic, je to neklamný znak jeho nefunkčnosti a v konečném důsledku brzkého zániku. Navíc slova ministra zahraničních věcí odporují historické realitě.

Česká republika je členskou zemí NATO od roku 1999 a do Evropské unie vstoupila v roce 2004. Naproti tomu do schengenského prostoru se Česká republika plně zapojila až koncem roku 2007. Skoro devět let musela tedy Česká republika, ale i další země plnit své závazky plynoucí z členství z NATO za současného chránění svých hranic. Obdobně to pak platí pro členství v Evropské unii. Je také nutno uvést, že schengenský prostor začal plně fungovat až v březnu 1995, tedy dávno poté, co již existovaly jak NATO, tak Evropská unie.

Slova ministra zahraničních věcí vycházejí z předpokladu, že instituce a instituty jsou důležitější než zájmy, z důvodu kterých byly vytvořeny. Pokud se realita nebo zájmy změní, nemají se podle této představy měnit instituce, ale zájmy, popř. má být vyvinuta snaha změnit realitu.

Hranice se střežit musí. Schengenské, nebo české…

Myšlenka pohybu osob uvnitř Schengenského prostoru, ve kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států, aniž by musely projít hraniční kontrolou, je samozřejmě velmi dobrá, avšak za předpokladu ochrany vnějších hranic tohoto prostoru. Pokud smluvní strany Schengenské dohody tuto ochranu nejsou schopny zajistit, je nutno tuto dohodu modifikovat či při nejhorší variantě pozastavit či zrušit.


 Čtěte též:

Ostnaté dráty? Maďarsko má povinnost bránit schengenské hranice

Společná evropská pohraniční stráž: Jak a proč bránit schengenské hranice


Pro Českou republiku není esenciální nutností to, aby její občané mohli bez kontroly překračovat hranice smluvních států, ale ochrana vlastního území již takovou nutností je. Pokud objektivně neexistují prostředky na zajištění obojího, je nutno zvolit takové řešení, které ochrání primární české zájmy. Stejně tak je větší prioritou členství České republiky v NATO, které s otázkou ochrany našeho státního území úzce souvisí, nežli účast v Schengenské dohodě za předpokladu absence ochrany vnější hranice.

Lidmi vytvořené mezinárodně právní instituty a instituce musí být flexibilní a odrážet lidské a státní zájmy a nikoli naopak. Neexistuje nic takového jako dějinná nutnost či bezalternativnost směřování našeho státu. Neexistuje také nutnost, aby se každé evropské iniciativy účastnily všechny státy Evropské unie.

Dobře počítat zisky a ztráty

Každý stát má jiné zájmy a na základě těchto zájmů se může spojovat či naopak nespojovat s ostatními. Samotná Úmluva k provedení schengenské dohody navíc s případnými změnami počítá a upravuje mechanismus jejich přijetí.

Stejně tak má alternativu Evropská unie. Životním zájmem České republiky je účast v jakési evropské zóně volného obchodu, ale při účasti na dalších projektech je nutno pečlivě porovnávat zisky a ztráty z ní plynoucí. Ziskem pak není instituce nebo institut samotný, byť je sebesympatičtější, jako např. společná evropská měna, ale benefit, který České republice přináší.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)