„Akciovka na odpady“ v Olomouckém kraji zatím nebude. Z jednání zastupitelstva byl bod o jejím založení opět stažen

Napsal/a Jakub Mikel 28. února 2018
FacebookTwitterPocketE-mail

Spolek Odpady Olomouckého kraje vznikl v roce 2015, aby se mohly obce v Olomouckém kraji připravit na plánovaný zákaz skládkování v roce 2024. Před časem inicioval spolek vznik akciové společnosti, která by se o zpracování komunálního odpadu starala. Návrh na její zřízení byl už ale dvakrát stažen z jednání krajského zastupitelstva.

Mělo jít o bod číslo 38 na posledním zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje. Při schvalování programu zasedání však hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) oznámil, že bod byl z jednání stažen.

Okleštěk krok vysvětlil tím, že chybí pořádné podklady pro to, aby vůbec mohlo dojít k hlasování. A to i přesto že bod předtím na jednání zastupitelstva navrhla krajská rada, jíž je Okleštěk členem.

Jednalo se přitom již o druhý pokus rady, aby se založení krajské akciovky dostalo na program jednání zastupitelů. V prosinci loňského roku měl být bod projednáván, ale i tehdy byl těsně před začátkem jednání stažen.

V navrhovaném bodu se píše o založení akciové společnosti, v jejímž čele by stál náměstek hejtmana Milan Klimeš (ANO) a do níž by kraj investoval 6 600 000 korun.

„Zdroje ze základního kapitálu budou použity zásadně na financování projektu a výběrového řízení na výběr poskytovatele služeb na zajištění využití směsného komunálního odpadu, jakož i na samotný provoz a administrativní náklady akciové společnosti. Náklady na administraci výběru dodavatele budou následně zpětně získány od vítězného uchazeče,“ píše se v důvodové zprávě ke vzniku akciovky.

Zdroj: Shrnutí „Studie proveditelnosti na realizace zařízení k využívání zbytkových směsných odpadů na území Olomouckého kraje“

Samotná akciová společnost by měla sdružit velká města v Olomouckém kraji a obce, které jsou členy spolku Odpady Olomouckého kraje. Cílem akciovky je pak připravit projekt, z něhož by měla vzejít překladiště odpadu a hlavně zařízení, které se o odpad postará. Kraj tak reaguje na blížící se zákaz skládkování v roce 2024.

Porušovala by akciovka zákon?

Ačkoliv byl bod o založení akciové společnosti z jednání stažen, stejně se nesouhlasně ozvala část opozice. Zastupitelka Jitka Seitlová (Koalice pro Olomoucký kraj) upozorňuje na to, že současná podoba návrhu má řadu vad.

„Kraj by zakládal právnickou osobu, která znevýhodňuje část obcí, což je proti zákonu o krajích,“ uvedla Seitlová při jednání zastupitelstva.

Odkazuje přitom k samotnému poslání spolku Odpady Olomouckého kraje, který by měl vznik akciovky iniciovat. „Účelem spolku je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů Spolku,“ uvádí spolek v obchodním rejstříku.

Obce, které by se nestaly členy spolku, by tak byly postaveny do nevýhodné situace a nerovného postavení.

Zákon o krajích totiž stanovuje kraji povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby občanů. „Má se za to, že celého území a všech občanů,“ uvedla pro HlídacíPes.org Seitlová.

Návrh kraje jako zakladatele akciové společnosti uvádí vydání 440 tisíc kusů akcií po 15 korunách, pouze pro obce, které jsou členy spolku. „Ve spolku je pouze oněch 440 tisíc občanů prostřednictvím 148 obcí kraje. Kraj má ale 402 obcí a přes 633 tisíc občanů,“ upozorňuje Seitlová.

„Materiál dále uvádí, že cílem navrhované akciové společnosti je zajistit výhodné využití zbytkového směsného odpadu pro obce, které jsou členy spolku – tedy pouze pro členy,“ kritizuje návrh zastupitelka.

Fakt, že bod nebyl na jednání nakonec zařazen, přivítal další opoziční zastupitel Radim Sršeň (STAN). „Oceňuji, pane hejtmane, že byl bod stažen a že nebyl koaličně prohlasován, ačkoliv by to asi nebylo pro koalici příliš obtížné,“ nechal se slyšet na jednání zastupitelstva Sršeň.

„Jde o krajské téma, ne o politické, proto jsme o něm připraveni vést diskuzi,“ uvedl k tomu hejtman Okleštěk.

Spolek a šibeniční termín řešení

Návrh, který nakonec nebyl projednán, souvisí s čím dál akutnější potřebou připravit obce na novou legislativu Evropské unie, která má začít platit od roku 2024.

V roce 2015 byl založen spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s., který zakládal Olomoucký kraj a dalších 13 subjektů.

Členství Olomouckého kraje ve spolku schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje v roce 2015. V současnosti je členem Spolku 148 měst a obcí z Olomouckého kraje. Spolek čerpá finance převážně z členských poplatků.

Zároveň spolek obdržel od Olomouckého kraje dotaci na studii odpadových center na území Olomouckého kraje v roce 2016, a to ve výši 1 milionu korun. Dotace byla na dva roky.

V roce 2017 obdržel spolek od Olomouckého kraje částku 800 tisíc korun jako příspěvek na studii proveditelnosti. „Z národních ani evropských zdrojů nelze čerpat finanční pomoc pro přípravu na tak zásadní změnu v nakládání s odpady,“ vysvětlovala tehdejší mluvčí kraje Knajblová finanční injekce z kraje.

Zmíněnou studii si spolek zadal k vypracování na konci roku 2016 za 2 286 900 korun včetně DPH u advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Právě tato studie měla spolku vyjasnit, jak se co nejefektivněji připravit na budoucnost.

Odpad končí na skládkách

Jak se lze dočíst ve zveřejněných dokumentech ze zasedání spolku, jedná se v případě studie o obsáhlý dokument, který ukazuje spolku různé cesty po stránce legislativní, právní a technologické k naplnění nových podmínek.

Členové spolku také dostali speciální manažerské shrnutí této studie. Tyto dokumenty by měly údajně obsahovat obecné know how uplatnitelné pro obce v celé České republice spolu s citlivými informacemi, které jsou pro členy spolku interní. Studie samotná je neveřejná, což kritizovala na zastupitelstvu i zastupitelka Seitlová.

Systém svozu odpadu na území Olomouckého kraje v současnosti funguje na principu sběru odpadů a následné přepravě svozovými společnostmi (technickými službami) přímo na skládku, bez zapojení jakýchkoliv mezičlánků (s výjimkou města Olomouce, které provozuje překladiště odpadu).

Výsledkem je vysoký podíl skládkování směsného komunálního odpadu. „Tento stav není udržitelný a od roku 2024, s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, ani právně možný,“ upozorňuje však spolek.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)