Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
janjaromirhorak via Foter.com, Měsíční krajina

Program Restart je chiméra. Peníze by do postižených krajů přišly stejně, jen se jinak vykazují

KOMENTÁŘ. Program Restart, který má na sever Čech a Moravy přinést 42 miliard, je čistá chiméra. Slouží jen k lapání voličů a matení veřejnosti nejen z postižených regionů, píše v komentáři pro HlídacíPes.org senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (STAN). Dokazuje to dokumenty, podle nichž jsou investice do infrastruktury ministerstvy vykazovány dvakrát: jednou v rámci řádných rozpočtů, jednou v rámci projektu Restart.

Program Restart má Ústeckému, Moravskoslezskému a Karlovarskému kraji údajně přinést 42 miliard, které se mají rozdělit a investovat v rámci Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace vyjmenovaných postižených krajů. Tolik oficiálně.

Rád bych k tomu řekl něco pozitivního, protože dlouhodobá a systematická státní pomoc je pro naše strukturálně postižené kraje opravdu více než potřeba a stejně tak dlouho taková pomoc absentuje.

Ale zatím chválit bohužel moc nemohu. Neboť Program Restart se mi jeví být spíše blamáží než čímkoli jiným.

Severočeský Marshallův plán?

Z Programu Restart jsou mnozí nadšení. Někomu připomíná dokonce Marshallův plán anebo obnovu Porýní. Tak to zkusme porovnat. Idea Marshallova plánu byla představena v červnu 1947. O měsíc později, v červenci 1947, byla po jednání evropských států určena částka pomoci ve výši 19 miliard USD. Kongres plán schválil v lednu 1948. Plán se ihned začal realizovat. Skončil v roce 1952. Již v roce 1951 ekonomika každého účastnického státu předčila úroveň předválečnou a všichni příjemci Marshallova plánu měli v tomto roce nejméně o 35% vyšší produktivitu než v roce 1938. Západní Evropa tak stála za 4 roky opět na nohou. Obdivuhodné.

Zbyněk Linhart

Teď s tím porovnejme Program Restart. Usnesením vlády z roku 2013 byl opět jmenován další zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje (v roce 2015 byla jeho účinnost rozšířena také na Karlovarský kraj). Ten měl předložit zprávu o situaci v dotčených krajích a návrhy na řešení. V roce 2015 se vláda rozhodla nechat zpracovat analýzu a na ní postavit koncepci hospodářské restrukturalizace. O rok později, v listopadu 2016, měla být předložena Strategie hospodářské restrukturalizace a akční plán. Koncepce, strategie a akční plán se zpracovávaly nakonec až do roku 2017, kdy v červenci vláda konečně program schválila.

Tady můžeme porovnání skončit, protože zatímco my 4 roky zpracováváme analýzu, koncepci, strategii a akční plán, byl Marshallův plán za tuto dobu již zrealizovaný a válkou postižené země v produktivitě o 35% výkonnější. Radši nechci vědět, kolik příprava našeho „Marshallova plánu“ dosud za ty roky stála. Jen doufám, že ne tolik, kolik stála jeho tehdejší realizace.

Dobře, máme tedy po pěti letech příprav něco jako strategii. A k tomu i nějaký akční plán. A od vlády, od ministrů a z médií se dovídáme, že program Restart přinese postiženým regionům 42 miliard korun. Výborně, takže máme i prostředky určené pro realizaci plánu. Věříme tomu?

Restart konzultantské branže

Zajímalo mě proto, kam konkrétně bude investováno těch 42 miliard? A co z toho ještě letos? A kolik příští rok? A kde jsou ty peníze alokované ve státním rozpočtu? A jaké ministerstvo poskytne na co kolik peněz? A kolik z toho půjde do Ústeckého kraje? A jakou opravdovou pomoc ty peníze přinesou? A jak se ty peníze odrazí ve zvýšené životní úrovni lidí, kteří tady žijí? Jaké přinesou inovace, jaké se tady podpoří startupy, jak se zlepší zdravotnictví, školství, infrastruktura, veřejné služby, občanská vybavenost…?

Protože po prostudování akčního plánu jsem se až na pár věcí (například oprava východního nádraží v Děčíně) nic moc konkrétního s jasným rozpočtem nedozvěděl, zeptal jsem se písemně ministrů a premiéra, abych zjistil něco víc konkrétního a regiony se mohly v daných územích co nejlépe připravit na efektivní využití tohoto programu. A dostal jsem následující odpovědi (zkráceně):

 • Premiér Bohuslav Sobotka

Mluví o miliardách, ale stále bez větší specifikace a stále nekonkrétně. Nejvýstižněji to dokládají formulace typu: „V období 2019-2030 je očekávaná alokace v hodnotě zhruba 25 miliard Kč…“

 • Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy píše také o miliardách na Program Restart. Například na budování silnic II. a III. třídy v postižených krajích: „Dále se předpokládá zajištění 500 mil. Kč na opravu a modernizaci II. a III třid pro uvedené kraje. Jedná se o požadované navýšení prostředků z programu SFDI,“ píše ministerstvo.

Ale v rozpočtové strategii 2017, uveřejněné ministerstvem financí v dubnu 2017, se na str. 6 dočteme: „V roce 2017 bude ze Státního fondu dopravní infrastruktury uvolněno navíc celkem 3,0 mld. Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů.“ Tedy všech krajů!

Na Státním fondu dopravní infrastruktury se zase uvádí, že pro rok 2017 pro všechny kraje v ČR byly vyčleněny 2,869 mld. Kč, přičemž z tabulky lze vyčíst, ze z toho necelých půl miliardy, konkrétně 484 mil. Kč, připadá na naše tři kraje.

Co z toho vyplývá? Že stát dává přes SFDI všem krajům normálně jako vždycky, ale někde to prodá vláda a ministerstvo dvakrát. Jednou jako normální investici přes SFDI v rámci běžných ročních výdajů, podruhé jako investici v rámci programu Restart. O žádné peníze navíc pro tři kraje v rámci jakési speciální restrukturalizace nejde. A to je pro Restart docela výstižné.

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO píše, že připraví program Podnikavý region – program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů. Pro rok 2017 – 3 mil. Kč (příprava programu), rok 2018 – 25 mil. Kč. Kouknu se do Akčního Plánu, jak budou místní podnikatelé moci ty prostředky využít a asi takto: peníze zkonzumují úředníci a konzultanti, kteří mají za tyto peníze radit, jak mají místní podnikatelé podnikat. Na případnou skutečnou pomoc podnikatelům, jako třeba úvěr, se operuje s možnými 50 mil Kč tímto textem: „Předpokládá se použití existujících zdrojů mimo program PODREG, např. programy OP PIK“. Aha, takže opět standardní operační program.

Technologie do firem 700 mil Kč. Odkud? V Akčním plánu se uvádí z OP PIK nebo alternativně ze SR v případě, kdy financování z OP PIK nebude možné. Pokud z OPIK, zase to nejsou žádné speciální peníze pro 3 kraje navíc.

Reálnými se zdají být programy na brownfieldy 500 milionů korun (moc bude záležet na všech podmínkách!). Na greenfieldy je to určené pro celou ČR.

Pak jsou uváděny další projekty a peníze, které si ale rozebere a využije někdo jiný, už tak dost bohatý (likvidace ekologických škod, těžba lithia, testování vozidel v Ústí).

Zbylé peníze jsou víceméně na nové úředníky a rozšiřování poboček Czechinvestu. Pro subjekty v regionu nic.

 • Ministerstvo životního prostředí

„Pro rok 2017 nedošlo v rámci rozpočtu MŽP k přímému vyčlenění prostředků na Program Restart. Případné aktivity v gesci MŽP v této oblasti by měly být v souladu se schválenou strategií financovány primárně z Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“).“ Tedy opět operační program pro celou ČR.

„Konkrétní výši finančních prostředků, která bude určena pro restrukturalizaci Ústeckého kraje, případně pro okres Děčín, nelze určit, neboť tato závisí na tom, zda subjekt o dotaci zažádá v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.“

Není třeba nic dodávat. Program Restart má pokrýt komplet OPŽP. OPŽP a Restart jedno jsou. Jen je, nebo není podvodem, když se koruna vyúčtovaná v jednom projektu, a politicky prodána podruhé i v jiném „projektu“?

 • Ministerstvo zdravotnictví

Musím ocenit ministra Ludvíka, protože ten jediný odepsal bez vytáček. Neprodává každou korunu dvakrát (jednou v operačním nebo jiném běžícím státním programu, podruhé v Programu Restart), jako to dělají ostatní ministerstva. Napíše stručně, jak to je: „Ministerstvo zdravotnictví není nositelem tohoto úkolu a nemá závazek financovat zdravotnickou infrastrukturu na území jednotlivých krajů.“

A dále se zde dočteme, že fiskální rámec ministerstva zdravotnictví neumožňuje rozsáhlou výstavbu zdravotnické infrastruktury v krajích, a proto bylo financování záměru dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přeřazeno do zásobníku bez úkolu a bez gestora (což je, mimochodem, více než výstižné pro celý program).

 • Ministerstvo školství

MŠMT zkopírovalo do přílohy Akční plány ve své obecnosti. A píše: „Vzhledem k zajištění realizace konkrétních opatřeni za využití vícezdrojového financování, zejména pak ESIF (…), vyčíslení celkové sumy vynaložených prostředků bude možné nejprve v příštím roce“.

Ano, zejména z Evropských strukturálních investičních fondů. Přeloženo – žádné peníze navíc, opět jde jen o peníze dávno alokované pro OPVVaV. Program Restart tak není jen program OPŽP, on je i program OPVVaV. Podej žádost do OPVVaV, a když projdeš a náhodou budeš z postiženého regionu, vedle OPVVaV budeš ministerstvem současně podruhé „vykázán“ jako osoba čerpající prostředky z Programu Restart.

 • Ministerstvo zemědělství

V Programu Restart bude MZE financovat pouze a jen Program na revitalizaci Krušných hor. Což budou peníze, které si rozeberou už tak bohaté firmy a s minimálním dopadem na socioekonomický stav našich krajů. Pro rok 2017 – 62 milionů korun.

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Bonbonek nakonec. MPSV píše: „Realizace opatření si vyžádá některé dodatečné náklady na rozpočet MPSV, lze však předpokládat, že však předpokládat jejich krytí prostřednictvím prostředků Operačního programu zaměstnanost (OPZ).“

Znovu stejná písnička, žádné peníze navíc, které by snad měly mít něco do činění sproklamovanými 42 miliardami pro Program Restart. Prostředky pro OPZ se zase vykáží dvakrát – jednou v OPZ, podruhé v Programu Restart.

Ale pokud už MPSV vyčlení nějaké prostředky ze státního rozpočtu navíc, je to:

 • 50 mil Kč na pilotní ověření regionální mobility. Nicméně toto opatření, píše se dále, je realizováno v rámci stávajícího rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti. Takže vlastně zase nic.
 • 11,5 milionu na provoz Národní soustavy vzdělávání, taktéž v dalších letech. Aha, a to má postižené regiony vytáhnout k prosperitě?
 • a poslední věc navíc, kterou MPSV poskytne, je úchvatná (doslova): „Pro rok 2018 je dále očekávány požadavky na státní rozpočet ve výši 500-600 mil Kč na zpracování analýzy potenciálu stříbrné ekonomiky.“ (Další analýza za 600 mil. Kč! To už se zbláznili?!)

Jak tohle komentovat po čtyřech letech příprav programu a analýz a koncepcí? Snad, že stříbrná ekonomika se jeví mít opravdu potenciál. Přinejmenším probudí mnoho analytiků – stříbrokopů, není vyloučena ani pandemie stříbrné horečky, až zavětří tuto příležitost potenciální konzultanti, kteří budou zase moci něco za státní peníze analyzovat. Možná se MPSV ten Restart nakonec povede –minimálně konzultantské branže.

Prostě to sečteme

Podle mého názoru je Program Restart čistá chiméra, sloužící k lapání voličů a matení veřejnosti nejen z postižených regionů. Pracuje majoritně s prostředky buď čistě teoretickými nebo těmi, které jsou dávno alokované a určené pro operační programy, financované z EU či podobně.

Program Restart je vlastně jen jinak pojmenovaný OPŽP, OPVaV, OPZ, SFDI apod. V naprosté většině nejde o žádné prostředky navíc, určené speciálně pro postižené kraje v rámci Programu Restart. Oněch 42 miliard pro Program Restart je fiktivní číslo, spíše se jedná o součet vybraných alokací z operačních programů a nasčítaných teoretických potřeb, které jen s obtížemi dojdou nějakého naplnění.

Očekává se to, říkají. Což je nejlepší alibi pro situaci, až z toho nic nebude. Mnohá opatření jsou navíc další analýzy, další příprava a další ověřování, úředníci, konzultanti… Odhaduji, že reálně do postižených krajů a pro subjekty zde operující přijdou cíleně navíc maximálně jednotky miliard, a to v mnoha příštích letech, přičemž drtivou většinu proklamovaných prostředků zkonzumují korporace na likvidaci ekologických škod, lesácké firmy, konzultační firmy na zpracování dalších analýz, koncepcí a opatření, poradci a noví státní úředníci nasazení v krajích na další administrativu a poradenství. A opět na rekultivace na Mostecku převážně pro dceřiné firmy uhlobaronů. A firmy, které se budou točit kolem těžby lithia, pokud to vůbec někdy v dohlednu nastane. Místní lidi z toho nebudou mít téměř nic.

Je mi líto, ale s takovým vládním přístupem postižené regiony neprobudíme. Buď si musíme počkat na odpovědnější lídry, kteří budou umět tento stát skutečně řídit a směřovat postižené regiony k opravdové prosperitě, nebo se musíme ze svých problémů dokázat dostat především sami. Navzdory státu a jeho Programům Restart. Neboť tento Program Restart je, bohužel, opět jen dalším předstíráním.


Redakce HlídacíPes.org připravila exkluzivní publikaci mapující byznys i záměry Andreje Babiše.

Pokřtíme ji v úterý 26. září od 19 hodin v Café Alibi v Ústí nad Labem.

Zajímá vás, kdo pro vás ústecké regionální Psisko připravuje? Přijďte se na nás podívat.


Líbil se vám tento text?
Podpořte nás převodem pomocí QR kódu

Naskenujte QR kód prostřednictvím své mobilní bankovní aplikace a zadejte částku dle libosti.

Děkujeme za podporu!
QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

3 komentáře

 1. teufel3424 napsal:

  Autor článku se diví, jako kdyby se probudil ze stoletého spánku. Je nad slunce jasné, že jako první je třeba zabezpečit přítok peněz pro všechny konzultanty a poradce. To jsou přece bratranci a švagři našich posranců a úředníků. A vzhledem k jejich schopnostem se nedá očekávat, že by je zaměstnala normální soukromá firma, protože by ji přivedli ke krachu. A jen na okraj, když v 90-tých letech během dvou let zcela zkrachoval textilní průmysl ve východních a severních Čechách, taky to nikomu ani v patě neleželo. Pravda, tehdy se jednalo jen o desetitisíce ženských a kvůli nim se nikdo honit nebude. Horníkům se musí aspoň slíbit.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Sliby se slibují, blázni (horníci) se radují. Ale až jim jednou dojde že jde jen o slibování ….

 2. Bohuna J. napsal:

  Nepřekvapuje mě to. Kromě aspektu dvojího vykazování stojí za detailní prostudování i samotný obsah dokumentu. Není náhodou paní Nekolová (coby předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje), v takovém menším střetu zájmů? Stačí se podívat na členy HSR ÚK, resp. jednotlivé HSR okresů a nemůžu se nezeptat, o co tady komu vlastně jde? Opravdu je Restart to o blahu občanů Ústeckého kraje? Pro ilustraci složení HSR Ústí nad Labem:
  •AVE CZ, s.r.o., Ing. P. Hrdlička
  •TEPLÁRNA TRMICE, a.s., Ing. A. Hřebíček
  •DEKONTA, a.s., Ing. T. Říha
  •DORANT –VÝROBA LAHŮDEK, J. Dorant
  •ELTE, s.r.o., Ing. P. Štochlová
  •ERVE, s.r.o., Ing. R. Vrbík
  •EUROVIA CS, a.s., Ing. R. Hek
  •MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM, J. Macík
  •OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ÚSTÍ NAD LABEM, Ing. R. Vonka
  •PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, s.p., Ing. P. Lenc
  •PROVOD – INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., Ing. P. Plichta
  •REKULTUVACE ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o., Ing. R. Vrbík
  •RROS ČMKOS, Bc. P. Velký (J. Cingr)
  •I.B.S. – restaurants hotels, spol. s r.o.
  •SKANSKA CZ, a.s., Ing. J. Zima
  •SPOLCHEMIE, a.s., Ing. Luboš Knechtl
  •UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM, Ing. J. Janáková
  •VARIA, s.r.o., Ing. Z. Kužel
  •ZEMPRA DC, s.r.o., M. Černý
  •Nupharo Park, a.s. Robin Čumpelík

  Fyzické osoby:
  •ING. JIŘÍ ZIMA

Přidávání komentářů není povoleno
ReklamaBělorusko