Právník: utajování s odkazem na autorský zákon? Policie je úplně vedle!

Napsal/a Aleš Rozehnal 12. ledna 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Policejní prezidium si osvojilo novou výmluvu, proč nemůže poskytovat informace. Jak v neděli informoval HlídacíPes.org, odkazuje se přitom na autorský zákon. Právník Aleš Rozehnal pro HlídacíPes.org cupuje argumenty policejního prezídia.

Policie tvrdí, že mapové podklady ve vektorovém formátu jsou autorským dílem a jeho autoři, tedy policisté, nedali souhlas se zveřejněním, z čehož vyplývá, že tyto podklady policie nemůže zveřejnit.

I pokud bychom přijali argumentaci, že se jedná o autorské dílo, jednalo by se o tzv. zaměstnanecké dílo, neboť ho vytvořil zaměstnanec policie v rámci své pracovní či služební činnosti. U zaměstnaneckých děl platí to, že zaměstnavatel, v tomto případě Policie ČR vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnavatel získává tato práva, neboť umožňuje svým materiálním zázemím vytvoření díla svým zaměstnancům. Jestliže Policie ČR vykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu, není zapotřebí svolení autora ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem.

V daném případě by se navíc jednalo o tzv. dílo úřední, mezi která se řadí i přípravná úřední dokumentace. Úřední dílo dílem sice je, ale ochrana podle práva autorského se na něj nevztahuje. Mnohem pravděpodobnější však je, že se o autorské dílo vůbec nejedná. Dílem totiž není zejména postup, princip, metoda, statistický graf, know-how apod.

Autor je právník, zabývá se autorským a mediálním právem.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)