,

Právník: utajování s odkazem na autorský zákon? Policie je úplně vedle!

Policejní prezidium si osvojilo novou výmluvu, proč nemůže poskytovat informace. Jak v neděli informoval HlídacíPes.org, odkazuje se přitom na autorský zákon. Právník Aleš Rozehnal pro HlídacíPes.org cupuje argumenty policejního prezídia.

Policie tvrdí, že mapové podklady ve vektorovém formátu jsou autorským dílem a jeho autoři, tedy policisté, nedali souhlas se zveřejněním, z čehož vyplývá, že tyto podklady policie nemůže zveřejnit.

I pokud bychom přijali argumentaci, že se jedná o autorské dílo, jednalo by se o tzv. zaměstnanecké dílo, neboť ho vytvořil zaměstnanec policie v rámci své pracovní či služební činnosti. U zaměstnaneckých děl platí to, že zaměstnavatel, v tomto případě Policie ČR vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli. Zaměstnavatel získává tato práva, neboť umožňuje svým materiálním zázemím vytvoření díla svým zaměstnancům. Jestliže Policie ČR vykonává majetková práva k zaměstnaneckému dílu, není zapotřebí svolení autora ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem.

V daném případě by se navíc jednalo o tzv. dílo úřední, mezi která se řadí i přípravná úřední dokumentace. Úřední dílo dílem sice je, ale ochrana podle práva autorského se na něj nevztahuje. Mnohem pravděpodobnější však je, že se o autorské dílo vůbec nejedná. Dílem totiž není zejména postup, princip, metoda, statistický graf, know-how apod.

Autor je právník, zabývá se autorským a mediálním právem.

Nebyl vložen žádný komentář
Přidávání komentářů není povoleno