Tato stránka používá cookies ke sbírání statistik o návštěvnosti. Více informací

Právník Rozehnal: Ombudsmanka se mýlí, hidžáb do českých škol nepatří

 -   - 

hidjabhijab” Autor: Prachatal

Studentka, které Střední zdravotnickou školu v Praze 10 zakázala nosit hidžáb, zažalovala školu u soudu. Kvůli zákazu hidžábu ze školy dokonce odešly dvě muslimské dívky. Podle ombudsmanky Anny Šabatové se dívky staly obětí nepřímé diskriminace, protože muslimský šátek je projevem jejich náboženství navenek.  S jejím názorem polemizuje v textu pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal.

Veřejná ochránkyně práv také uvedla, že řád školy odporuje ústavnímu pořádku České republiky, školskému i antidiskriminačnímu zákonu. Takové pojetí ústavního pořádku však není v souladu s naším chápáním svobody náboženského vyznání.

Podle Listiny základních práva a svobod je Česká republika státem založeným na demokratických hodnotách, který se nesmí vázat na náboženské vyznání. Tím je dán sekulární charakter našeho státu. Každé školské zařízení musí mít právo rozhodnout o zákazu veřejné manifestace náboženských symbolů, i když by byl přípustný takový zákaz i obecně závaznou právní normou.

Co symbolizuje hidžáb

Hidžáb je muslimský šátek, kterým si žena zahaluje z náboženských důvodů vlasy, krk a poprsí. Zahalování se hidžábem je stanoveno z důvodu snížení žádoucnosti žen a tím i zájmu mužů o ně a vychází jednak z Koránu a jednak z muslimské právní vědy. Je tedy jednoznačné, že hidžáb je náboženským symbolem.

Otevřená expozice náboženských symbolů ve školách je v rozporu s rolí školy, která má být neutrálním fórem, kde dochází k rozvoji kritického myšlení. Rovněž ohrožuje principy a hodnoty, které mají školy svým žákům a studentům vštěpovat, v tomto případě zejména rovnost mezi muži a ženami, neboť hidžáb je právě symbolem takové nerovnosti.

Škola má přispívat k osvojování si kulturních hodnot, přípravě na profesionální život, budování občanské odpovědnosti žáků a studentů a rozvoji jejich osobnosti, což sice zahrnuje i výchovu k respektu k jednotlivci, jeho původu a odlišnostem, ale zároveň výchovu k akceptaci rovnosti lidí a rovného postavení mužů a žen.

Vyjadřování náboženského vyznání v prostorách školy musí být souladu s ohledem na pluralismus a svobodu ostatních a zejména nesmí narušovat vzdělávací aktivity. Tyto vzdělávací aktivity mají být neutrální, což vyžaduje, aby celá školská komunita byla chráněna před ideologickou nebo náboženskou propagandou, která vyvolává tenzi.

Sekulární charakter státu

Svoboda náboženského vyznání žáků a studentů neznamená možnost manifestovat znaky jejich náboženské příslušnosti, které mohou znamenat formu nátlaku, provokace, propagandy nebo proselytismu, podkopávat důstojnost nebo svobodu žáků nebo dalších členů školní komunity, narušovat vyučovací proces a výchovnou roli učitelů nebo zasahovat do řádu nebo fungování školy.

Expozice náboženských symbolů může mít vliv na svobodu svědomí a vyznání dalších žáků a studentů, kteří jsou kvůli svému věku vnímavější k ideologické a náboženské indoktrinací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zdravotnickou školu, mohlo nošení hidžábu narušovat i profesní přípravu studentky.

Výměnou za to, že náš stát chrání svobodu náboženského vyznání, musí občané respektovat svobodu a neutralitu veřejného prostoru, v němž musí být zachována náboženská harmonie. Vzdělávací proces se většinou uskutečňuje právě v takovém veřejném prostoru, kde musí být respektován sekulární a neutrální charakter státu. Realizace svobody náboženského vyznání neznamená, že manifestace náboženského vyznání nemůže být předmětem regulace.

Svoboda náboženského vyznání je převážně individuální věcí vlastního přesvědčení a svědomí a neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra.

V demokratické společnosti, ve které koexistuje několik náboženství, je nezbytné uložit restrikce svobody náboženského vyznání tak, aby byly vyváženy zájmy různých skupin obyvatel. Vše výše uvedené by platilo i pro neadekvátní prezentaci symbolů křesťanských, jako např. nošení křížů nadměrné velikosti.

Na závěr je třeba poznamenat, že souladnost zákazu hidžábu s Evropskou úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod několikrát potvrdil i Evropský soud pro lidská práva.

O autorovi

Autorem článku je Aleš Rozehnal

Advokát. Přednáší právo na Právnické fakultě UK a dalších vysokých školách.

Komentáře

Komentářů (20)
 1. český maloměšťák napsal - dne 29.3.2016

  Náboženstvím podmíněné zpracování spirituality, coby zřejmě to přirozeného projevu mozkové činnosti, je jistě velmi významnou součástí individuálního i skupinového života příslušníků druhu HSS.
  Tento však daleko více je závislý , co se týče svého přežití jako individua i jako druhu, na příjmu potravy takříkajíc přízemní, světské. Kdy tento příjem potravy je podmíněn zejména existencí rostlin (viz potravní řetězec). Tyto rostliny velmi často vyžadují zásahu včel – aby vůbec mohly vzkvétat, natož vyrůst.
  Může tedy studentka či student v ČR přijíti na hodiny např. náboženství ve včelařské kukle ? Kdy takto vyjadřuje svůj postoj ve věci, která je evidentně mnohem důležitější než je postoj např. k různým bohům či jejich falešným prorokům ?
  Já si myslím, že díky precedentu, který zavádí do českomoravskoslezskoromských škol paní Šabatová, jsou tyto projevy svobodné vůle možné, ba snad i žádoucí (osvětová činnost).

  Obecně by pak mělo platit, že člověk ve svobodné, liberální, demokratické, kapitalistické atd. zemi, měl by mít možnost vzíti si na hlavu (a jít s tím na veřejnost) vše – krom čepice SS-mana, člena Čeky, helmice důstojníka či vojáka Britského imperia, přilbice americké obsluhy B 52, fezu či turbanu, jarmulky, čepice funkcionáře KSČ (Číny !!), bankéřské buřinky, biskupského kolbouku apod.
  A nejen na hlavu, ale třeba i na nohu, ruku, chodidla atd.

  Však jistě brzy poslanci schystají příslušný zákon, pak bude vše jasné.
  Od toho je zde taky máme, proto si je živíme – aby nevznikaly spory…a když už vzniknou, tak ať se mají právníci o co opřít.
  Pouze takový právnický stát pak vzkvétá.

  • český maloměšťák napsal - dne 29.3.2016

   oprava : biskupského klobouku (nebo raději kardináslkého ?)

   • český maloměšťák napsal - dne 29.3.2016

    Uff ” kardinálského”

 2. český maloměšťák napsal - dne 29.3.2016

  Pan Rozehnal

  Pane Rozehnal, jak se ( v souvislosti s Vašimi pohledy na nošení hidžábu) díváte na to, že v budově Parlamentu ČR byla zřízena kaplička (nevím zda ekumenická či pouze katolická)? Kam si mohou poslankyně a poslanci chodit ulevit duševně, nemateriálně.
  A neměla by pak paní Šabatová požadovat také zřízení poslanecké mešity…… či aspoň poslaneckého dubového háje ? A když to pak půjde dál a dál….nebude se musit přikoupit ještě jedna taková budova ? Kolik to asi pak může všecko stát, dohromady (i s penězi, které daňový poplatník vynakládá na modlení se poslankyň a poslanců, nejen na ožírání se ) ?

 3. Standa napsal - dne 29.3.2016

  Vyborne shrnuto pane Rozehnal.

 4. Martin K. napsal - dne 29.3.2016

  I když se mi taky nelíbí možnost šíření islámu, tak musím férově upozornit na to, že se nám taky nelíbilo, když nám komunisti zakazovali nosit křížek. Ano, pan Rozehnal zákaz hidžábu “napravuje” uvedením přirovnání k možnosti zákazu nadměrně velkých křížů. To je, ale na samostatnou diskuzi…
  Pokud bychom, ale připustili, že na nošení hidžábu by měly podle této logiky (hidžáb – křížek) právo, tak ale v žádném případě bychom nemohli připustit změny (pokroucení) učebních osnov ve prospěch kterékoliv skupiny. Myslím tím např. tělocvik, výtvarnou výchovu nebo třeba historii a přírodopis, příp. další pro kohokoliv “choulostivé” předměty.
  Tady, samozřejmě nesmí být braný zřetel na jakékoliv vyznání, přesvědčení, …
  Hold, žijeme v Evropě v nějaké “civilizaci” a kdo tady chce žít s námi, tak to bude muset “překousnout”.

 5. petrph napsal - dne 30.3.2016

  To se obávám že problém je někde jinde, a je mnohem zásadnější.
  V úvodu bych tedy upozornil že ve stejné Listině základních práv a svobod je dále v článku 16 uvedeno “Výkon těchto (náboženských) práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých. Ovšem, pravomoc rozhodnout zda v konkrétních případech jde o aplikaci těchto opatření by měl mít až Ustavní soud, resp. tyto případy pak vyhlásit jako precedentní. A tato precedentní rozhodnutí u nás zatím neexistují, čili bez rozhodnutí US se nedá říct, zda lze u nás zakázat nošení hidžabu ve školách. Čili – a v tom se mnou bude pan doktor určitě souhlasit, bylo právně čisté, kdyby ty studentky podaly už tehdy vůči nějakému diskriminačnímu rozhodnutí školy odvoláním které by závěru řešil ústavní soud.
  Jenže se to řešilo úplně jinak.
  1. Ta škola nezakázala nosit dívkám hidžáb, ten zakaz vyplynul ze širšího zákazu nošení jakýchkoliv pokrývek hlavy (z hygienických důvodů na zdravotní škole)
  2. Když dívky tento zákaz v případě hidžabu ignorovaly, tak je na to škola opakovaně upozorňovala. Ale pouze upozornovala, a nezavedla proti nim tehdy žádné právní opatření, nepropustila je ze školy, neomezila jím žádnou činnost ve škole.
  5. Načež tedy dívky, aniž se pokusily o nějakou diskuzi, aniž hledaly nějaké právní řešení, studium školy samotné předčasně ukončily.
  Čili, jestli chtějí dnes se zpožděním 3 let školu žalovat pro diskriminaci, je otázka co je to diskriminace. Protože jak vidno, škola proti nim žádné právní opatření nepoužila, jak jsem zmínil, nepropustila je ze školy, neomezila jím žádnou činnost ve škole. Pouze -a tak to vidím já, jim sdělila svůj názor na právní problém, který dosud nebyl precedentně řešen ústavním soudem (takových jsou možná tisíce)..A jestli by mělo být pouhé sdělení takového rozdílného právního názoru diskriminací, tak sbohem svobodo projevu názoru, sbohem pluraritní demokracii, a hurá směrem k totalitě západní sluníčkářské korektnosti

  • Damúza napsal - dne 2.4.2016

   Dobré úvaha, vhodně doplnující právní názor JUDr. Rozehnala.

   • Damúza napsal - dne 2.4.2016

    Oprava: Dobrá úvaha…

 6. český maloměšťák napsal - dne 30.3.2016

  Ostatně neměly by se v budově poslanecké sněmovny instalovat úly ?
  Zřídit tam zahrady (nebo louky, popř. pole s řepkou) by taky nemuselo být až tak těžké, ať mají užiteční obyvatelé takovéto budovy kam lítat za potravou.
  Kdo je pro úly ?
  Zdržel se někdo ?
  Fajn, kdo to ale zaplatí ?

  Tak prej ta kaplička je ekumenická, ten kříž je tam prej jen tak, mimochodem. Že prej si tam klidně zájemci můžou jak předříkávat Toru , tak číst súry, kříže ať si nevšímaj, to je jen taková dekorace – jako třeba piano ve středostavovské rodině.
  Tedy stačila jedna multireligiozní místnost, nebude třeba přikupovat další budovy.

  Tak a teď ty úly. Co s nima ?

 7. Taoiseach napsal - dne 30.3.2016

  A co bude, když se studentkou školy stane řádová sestra?

  • český maloměšťák napsal - dne 30.3.2016

   Anebo co když se studentkou stane včelařka !!??!!

  • petrph napsal - dne 31.3.2016

   Což o to, ono by se v individuálním případě nemuselo stát nic, právě díky “iniciativě” paní Šabatové která v podstatě donutila tu školu aby změnila vlastní školní řád, v tom smyslu že škola může (rozumějme musí) udělit pro nošení náboženských symbolů vyjímku. Takže, i řádová sestra by mohla studovat, a na argumenty pana doktora Rozehnala by nikdo nebral zřetel..
   Průšvih nastane právě až se na jedné škole v jedné třídě střetnou radikální zástupci různých církví – a budou si svou náboženskou svobodu vynucovat i prostřednictvím státu a práva proti sobě.

   • Taoiseach napsal - dne 31.3.2016

    Pro jednotlivce platí, že všechno, co není zakázáno, je povoleno. Podstata sporu je tedy v tom, zda existují dostatečně pádné důvody pro takový zákaz. JUDr. Rozehnal je pro zákaz “manifestace” náboženské příslušnosti, ale jeho argumentace je dosti nepřesvědčivá – “mohou znamenat formu nátlaku, provokace, propagandy nebo proselytismu, podkopávat důstojnost nebo svobodu žáků nebo dalších členů školní komunity, narušovat vyučovací proces a výchovnou roli učitelů” – to je přece v případě šátků nesmysl.

    Pokud vím, tak uniforma řádových sester nošená z náboženských důvodů nikdy nikoho normálního nepobuřovala. Je tedy zjevné, že autor je předpojatý, pokud jde o různá náboženství.

    Dále ovšem uvádí “musí občané respektovat svobodu a neutralitu veřejného prostoru”. Přitom veřejným prostorem je nepochybně i ulice, takže podle této “logiky” by ženy nesměly nosit šátky ani tam. Ani když drbou na návsi před obchodem.

    A další perla: “Svoboda náboženského vyznání … neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra”. A tohle napíše právník… Samozřejmě je to tak, že výslovná omezení v tomto směru může jednotlivcům uložit jen zákon.

    Nevím, jak to JUDr. Rozehnal dělá, ale ještě jsem tu od něho nečetl nic rozumného… Asi jsem taky zaujatý…

    • petrph napsal - dne 1.4.2016

     Jenže to je právě ten průšvih.Když píšete ““Svoboda náboženského vyznání … neznamená automaticky právo chovat se vždy tak, jak to vyžaduje náboženská víra”. Tak si prosím uvědomte že problém není v tom že by jim stát zakazoval jejich náboženské chování, problém je v tom když oni sami chtějí si ty prvky jejich náboženství vynutit jako povinné ve svém okolí . A případ té zmiňované školy je v tom velmi poučný. Ona jim totiž ta škola nezakázala nosit hidžáb, Ten zákaz nosit tam jakoukoliv pokrývku hlavy tam platil už dávno předtím. A nastoupily tam dvě muslimky – a začaly potíže..

     • Taoiseach napsal - dne 3.4.2016

      Že by nutily svému okolí nějakou povinnost, je naprostý nesmysl. Dále podle dostupných informací v té škole předtím žádný předpis ohledně odívání neexistoval.

   • český maloměšťák napsal - dne 31.3.2016

    To by pak na dané škole vlastně probíhal jakýsi takový stálý, každodenní maškarní bál.

    Já si myslím, že žákům a studentům by se to líbilo. Možná by se na to dalo vybírat i vstupné – kdyby sehnali dobrou muziku.

 8. F! napsal - dne 30.3.2016

  Kdybych jako motorkářka seděla ve vyučování s motorkářskou helmou na hlavě, řeknou si všichni, že to nemám v hlavě v pořádku. Upřímně si myslím, že ani ženy s hidžábem to nemají úplně v hlavě v pořádku. A to díky výchově, kterou jim předepsali muži. Ženy by už konečně měly pochopit, že mohou žít tak, jak jim to vyhovuje a že muži nemají právo na ně výchovně působit.

 9. J: Nemec napsal - dne 2.4.2016

  Studence by někdo měl vysvětlit, že žije v zemi kde hidžáb nebo kastrol na hlavě je to samé. Akorát člověk s kastrolem na hlavě má víc rozumu než věřící fanatik.

 10. M.kubickova napsal - dne 10.4.2016

  Nesouhlasím, aby se u nás šířil islám z prostého důvodu. Je to náboženství, které dovoluje šířit zlo, zabít druhého člověka, toto prezentoval v rádiu na české stanici sám jistý muslimský lékař. Na rozdíl od křesťan. Proč se nikdo nepostaví na stranu křesťanství? Objektivně mu vděčíme za civilizaci, kterou tu máme, stačí se podívat na země, kde islám je, jsou to zaostalé země se spoustou problémů, ekonomických, nedodržování lidských práv apod. A pokud dovolíme, aby prosadili islám u nás, za pár let nás čeká stejná realita. Kam přijdou přináší zmatek, rozpínavost a nerespektování čehokoli. Křesťané byli na území blízkého vychodu mnohem dřív než muslimové, no dnes už jich mnoho nezůstalo, díky toleranci muslimských bratrů. Stačí se zeptat místních křesťanů, co s nimi jejich sousedé muslimové dělají. Zatím čtu jen nespravedlivé předsudky vůči církvi, které se meloun pořád dokola. Žádné konkrétní skutečnosti, jen někdo říkal, někde jsem to slyšel, ani nevím kde, ale určitě to musí byt pravda. Jak smutné..