Screenshot ČT,

Pět poznámek k možnému odvolání šéfa Českého rozhlasu (plus jeden historický exkurz)

Napsal/a Aleš Rozehnal 6. října 2015

Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan čelí podezření, že porušil zákon, když Český rozhlas zaměstnal jeho syna. Někteří radní dokonce vyzvali Petera Duhana k rezignaci. Ve středu má Rada ČRo rozhodovat, zda podle jejího názoru ředitel zákon porušil. Peter Duhan předem avizoval, že se kvůli zdravotní indispozici jednání nezúčastní.  A odmítá, že by zákon porušil. Která ze stran sporu má pravdu? HlídacíPes.org požádal o rozbor právníka Aleše Rozehnala.

 • Je pravdou, že podle zákona o Českém rozhlasu nesmějí osoby, které mají ve vztahu ke generálnímu řediteli postavení osoby blízké, tedy např. syn, být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení funkce generálního ředitele.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o kogentní ustanovení, způsobuje uzavření pracovního nebo obdobného poměru mezi Českým rozhlasem a osobou blízkou generálnímu řediteli neplatnost takového právního jednání. Je však otázkou, zda je možno toto jednání přičítat k tíži generálnímu řediteli. Jistě si lze totiž představit celou radu případů, kdy generální ředitel nemá na osoby jemu blízké žádný vliv, nebo případy, kdy o zaměstnávání takové osoby ani nemusí vědět.
 • Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z funkce rovněž tehdy, jestliže generální ředitel přestane splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem o Českém rozhlasu.
 • Jedním z těchto předpokladů je i to, že osoba blízká generálnímu řediteli nepracuje pro Český rozhlas. Účel normy je jasný, a to zamezit nebezpečí střetu zájmů. Zde však bylo vylito s vaničkou i dítě. Generální ředitel může totiž být penalizován i za jednání, na které nemusel mít vůbec žádný vliv.
 • Za zmínku stojí rovněž to, že v minulosti byl tento zákaz mnohokrát porušován za všeobecné tolerance veřejnosti, politiků i příslušných rad. Tak například družka bývalého generálního ředitele České televize Jiřího Janečka Iveta Toušlová byla rovněž v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru k České televizi. Stejný zákaz navíc platí i pro členy rad dohlížecích na fungování médií. Zde je zase možno připomenout případ členky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Evy Kantůrkové, kdy její synové Jan Štern a Ivan Štern pracovali v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, Ivan Štern byl ředitelem stanice ČRo6 Českého rozhlasu a Jan Štern byl producentem v České televizi, což rovněž odporovalo zákonu.

O tématu jsme též publikovali:

Šéfovi Českého rozhlasu hrozí odvolání za roky známý fakt: zaměstnával v ČRo syna

 

 

Čtěte též

4 komentáře

 1. Eman Zavoral napsal:

  Pane Rozehnale, i když je to stěží představitelné, tak budiž, přijměme možnost, že Peter Duhan neměl vliv na to, že ČRo, který vedl jako generální ředitel, uzavřel pracovní smlouvu s jeho synem Andrejem. 100% měl ale Peter Duhan možnost ovlivnit to, aby došlo k okamžitému rozvázání smlouvy s jeho synem, neboť zákon mluví jasně. To, že si Peter Duhan uvědomil, že už mu vše tak jako v minulosti neprojde, dokazuje fakt, že k ukončení smlouvy došlo až v době, kdy se P. Duhan dozvěděl o tom, že se o záležitost zajímá Rada ČRo.
  A že něco podobného v minulosti šlo a prošlo to bez problému? A není dobře, že tomu tak už třeba nebude? Nejsou tu pravidla a zákony prostě proto, aby lidé jako Duhan, Janeček a další nemohli svého postavení zneužívat? Není podstatou právního státu také vymahatelnost zákonů?

 2. J.Němec napsal:

  Pana Duhana ani jeho syna neznám a celkem jsou mi ukrdení. Ale Český rozhlas je perfektní médium a bylo by škoda na tom něco měnit. Daleko větší ostuda je na hradě a nevadí to půlce národa. Dofám, že tam vrchní velitel vojsk a dronů nedosadí Velebu.

 3. Honza Zálesák napsal:

  Zákon právě hovoří poněkud problematicky.

  §5 (3) Člen Rady nebo osoby jemu blízké3) nesmějí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení členství v Radě.

  §8 Gř (5) Funkce generálního ředitele je neslučitelná s členstvím v Radě; pro její výkon platí předpoklady stanovené v § 5 obdobně.

  Takže generální ředitel nesmí být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k ČRo? 🙂 V jakém tedy byl celou tu dobu?

  Mimochodem Zákon o Českém rozhlase má 3579 slov, to znamená, že v osmihodinové pracovní době lze přečíst tempem 7,5 slova za minutu, je to ani ne 10 slov na jeden den v roce. 9členné radě trvalo přes 4 roky, než na to přišla.

  Souhlasím, že zákony by měly být vymahatelné. Ale v první řadě dobře napsané.

 4. J.Němec napsal:

  Podle mne neporušil zákon generální ředitel ale ten, kdo jeho syna zaměstnal. Ale ve skutečnosti je to úplná blbost oproti střetu zájmů ministra financí nebo hnusu pana Mynáře. A ukazuje to na zbabělost řešit podstatné problémy a odvádění pozornosti od závažných obvinění.

Přidávání komentářů není povoleno