Pět poznámek k možnému odvolání šéfa Českého rozhlasu (plus jeden historický exkurz)

Napsal/a Aleš Rozehnal 6. října 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan čelí podezření, že porušil zákon, když Český rozhlas zaměstnal jeho syna. Někteří radní dokonce vyzvali Petera Duhana k rezignaci. Ve středu má Rada ČRo rozhodovat, zda podle jejího názoru ředitel zákon porušil. Peter Duhan předem avizoval, že se kvůli zdravotní indispozici jednání nezúčastní.  A odmítá, že by zákon porušil. Která ze stran sporu má pravdu? HlídacíPes.org požádal o rozbor právníka Aleše Rozehnala.

  • Je pravdou, že podle zákona o Českém rozhlasu nesmějí osoby, které mají ve vztahu ke generálnímu řediteli postavení osoby blízké, tedy např. syn, být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k Českému rozhlasu, a to i dva roky po ukončení funkce generálního ředitele.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o kogentní ustanovení, způsobuje uzavření pracovního nebo obdobného poměru mezi Českým rozhlasem a osobou blízkou generálnímu řediteli neplatnost takového právního jednání. Je však otázkou, zda je možno toto jednání přičítat k tíži generálnímu řediteli. Jistě si lze totiž představit celou radu případů, kdy generální ředitel nemá na osoby jemu blízké žádný vliv, nebo případy, kdy o zaměstnávání takové osoby ani nemusí vědět.
  • Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Český rozhlas opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu Českého rozhlasu. Rada odvolá generálního ředitele z funkce rovněž tehdy, jestliže generální ředitel přestane splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem o Českém rozhlasu.
  • Jedním z těchto předpokladů je i to, že osoba blízká generálnímu řediteli nepracuje pro Český rozhlas. Účel normy je jasný, a to zamezit nebezpečí střetu zájmů. Zde však bylo vylito s vaničkou i dítě. Generální ředitel může totiž být penalizován i za jednání, na které nemusel mít vůbec žádný vliv.
  • Za zmínku stojí rovněž to, že v minulosti byl tento zákaz mnohokrát porušován za všeobecné tolerance veřejnosti, politiků i příslušných rad. Tak například družka bývalého generálního ředitele České televize Jiřího Janečka Iveta Toušlová byla rovněž v pracovněprávním nebo jiném obdobném poměru k České televizi. Stejný zákaz navíc platí i pro členy rad dohlížecích na fungování médií. Zde je zase možno připomenout případ členky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Evy Kantůrkové, kdy její synové Jan Štern a Ivan Štern pracovali v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, Ivan Štern byl ředitelem stanice ČRo6 Českého rozhlasu a Jan Štern byl producentem v České televizi, což rovněž odporovalo zákonu.

O tématu jsme též publikovali:

Šéfovi Českého rozhlasu hrozí odvolání za roky známý fakt: zaměstnával v ČRo syna

 

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)