Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook Andreje Babiše,

Pavučiny byznysu: Kdo a za co může být stíhán v kauze Čapí hnízdo

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle serveru Novinky.cz tvrdí, že vyšetřování Čapího hnízda se ho netýká. O auditu, po kterém úřady centru před několika lety vyměřily za špatné čerpání dotací pokutu šest miliónů korun, prý nic neví. Dokonce prohlásil, že farma není jeho, ale „nějaké firmy“. Právník Aleš Rozehnal pátral ve veřejných listinách a rozkrývá pozadí podezřelých transakcí souvisejících se snahou získat evropskou dotaci ve výši 50 milionů korun. HlídacíPes.org sestavil graf znázorňující majetkovou strukturu firmy Čapí hnízdo a vztahy jednotlivých osob k Andreji Babišovi.  

Policie údajně zahájila vyšetřování okolností, za nichž Farma Čapí hnízdo získala 50 milionů korun z evropských fondů na výstavbu benešovské luxusní farmy.

Společnost čelí podezření, že evropské peníze získala neoprávněně. Nyní hrozí, že stát bude muset dotace vracet.  Andrej Babiš, jehož společnost farmu vlastní, neoprávněné čerpání opakovaně odmítá.

Anonymní akcie a dvě valné hromady za jeden den

Z otevřených zdrojů skutečně vyplývají některé zarážející skutečnosti. Až do ledna 2008 byla společnost Farma Čapí hnízdo, a.s., která se do té doby jmenovala ZZN AGRO Pelhřimov, a.s., otevřeně součástí holdingu AGROFERT. Přičemž pouhé dva měsíce předtím došlo ke změně akcií na majitele – tzv. anonymní akcie, které umožňují skrytí skutečného vlastníka. K utajení vlastníka došlo navzdory tomu, že Babiš sám opakovaně institut anonymních akcií kritizoval.

V lednu 2008 se pak ve stejný den sešla dvakrát valná hromada ZZN AGRO Pelhřimov, a to vždy v budově sídla AGROFERTu.

Na těchto valných hromadách však již žádná ze společností skupiny AGROFERT jakožto akcionář nevystupuje a jako akcionáři jsou uváděni Václav Knotek a Gabriela Knapová.

Václav Knotek má k holdingu AGROFERT velmi blízko. Je členem dozorčí rady společnosti AGROFERT, a.s. Kostelecké maso uzeniny, a.s., člen představenstva SynBiol, a.s., které vlastní přímo Andrej Babiš. Knotek je zároveň předsedou představenstva IMOBA, a.s., a býval také členem představenstva MAFRA, a.s., které všechny patří do holdingové struktury AGROFERTu. V Nadaci AGROFERT je dokonce členem tříčlenné správní rady společně s Andrejem Babišem a Monikou Babišovou.

V lednu 2008 se místopředsedkyní představenstva stává Ing. Jana Nagyová z AGROFERTu, která toto uskupení zastupuje např. ve Svazu chemického průmyslu České republiky.

Členy dozorčí rady se stávají Adriana Bobeková, Martin Herodes a Iveta Husáková, tedy údajně Babišova dcera, bratr Moniky Babišové a její přítelkyně.

Lidé Agrofertu kam se podíváš

V tomto roce získala Farma Čapí hnízdo, a.s. dotaci ve výši 50 milionů korun, která jí byla vyplacena v roce 2009, a kterou by jako člen koncernu AGROFERT získat nemohla. Zároveň si vzala úvěr ve výši 350 mil. Kč, za který ručila společnost AGROFERT, a.s.

Od ledna 2008 jsou od všech zápisů z valných hromad pečlivě separovány listiny přítomných akcionářů, takže z veřejných zdrojů není vlastnictví akcií zjistitelné. Akcionáře na valné hromadě však vždy zastupuje zmiňovaný Václav Knotek.

Jak Andrej Babiš "nevlastní" Čapí hnízdo. Autor: Eliška Hradilková Bártová

Jak Andrej Babiš „nevlastní“ Čapí hnízdo. Autor: Eliška Hradilková Bártová

V červnu 2014, tedy po uplynutí pěti let, po kterých musí být podmínky udělení dotace dodržovány, se pak Farma Čapí hnízdo, a.s. opět otevřeně vrací do náruče koncernu AGROFERT, a to tak, že fúzuje s dceřinou společností AGROFERTu, která spravuje nemovitosti skupiny a jejíž název je IMOBA, a.s.

Vzhledem k tomu, že jediným akcionářem společnosti IMOBA, a.s. je od ledna 2014 SynBiol, a.s. ze skupiny AGROFERT a zmiňovaná fúze na tom nic nezměnila, musel být v době fúze jediným akcionářem Farmy Čapí hnízdo, a.s., společnost SynBiol, a.s. nebo IMOBA, a.s., což však nebylo v rozporu se zákonem zapsáno do obchodního rejstříku.

Sám Andrej Babiš v roce 2013 prohlašoval, že s „Čapím hnízdem nemá nic společného“ a že „půjčil té společnosti přes 400 milionů na stavbu farmy, ale jméno majitele nezná“. Podle údajů z účetní závěrky však Čapí hnízdo stojí na pozemcích, které vlastní IMOBA – jedna ze společností AGROFERTu.

Hned dva možné trestné činy najednou

Vše výše uvedené skutečně může založit podezření, zda nebyl převod akcií Farmy Čapí hnízdo simulovaným jednáním učiněným pouze za účelem získání dotace, což by však mohlo být kvalifikováno jako dotační podvod či poškození finančních zájmů Evropské unie.

V daném případě se totiž jednalo o projekt finančně podporovaných jak z veřejných zdrojů České republiky, tak zároveň z rozpočtů Evropské unie, tedy o tzv. spolufinancovaný projekt.

To připouští jednočinný souběh trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie s trestným činem dotačního podvodu. Předpokladem je, že podvodným jednáním pachatele bude dotčen jak majetek Evropské unie – může dojít k úbytku takového majetku, příp. ke zneužití prostředků z něho poskytnutými, tak i majetek jiného poskytovatele finančních prostředků, zpravidla majetek soustředěný ve veřejných zdrojích České republiky.

Pachatelem je zpravidla příjemce dotace, resp. ten, kdo za příjemce vyhotovuje žádost o dotaci a zamlčí údaje, jejichž uveřejnění by vedlo k neudělení dotace. V daném případě by se jednalo nejspíše o statutární orgán společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s.

Ostatní osoby, a to zejména osoby z holdingu AGROFERT by mohly být v pozici organizátorů či pomocníků hlavního pachatele.

(Ne)účinná lítost

Za uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nelze považovat jen vlastní sepsání nebo vyplnění žádosti o dotaci, nýbrž i takové jednání, které bezprostředně souvisí s touto činností a které má přímý vliv na vytvoření nepravdivého nebo hrubě zkresleného obsahu žádosti o poskytnutí dotace.

Takovým jednáním by bezpochyby bylo i jednání, které by mělo simulovat vlastnictví akcií příjemce dotací někým jiným než skutečným vlastníkem.

Po zveřejnění informací o vyšetřování okolností udělení dotace Andrej Babiš prostřednictvím svého deníku Mladá fronta DNES sám sebe vyzval, aby 50 mil. Kč buď vrátil, nebo je dal na podporu drobného podnikání v cestovním ruchu. Na tuto výzvu si ing. Babiš odpověděl tak, že jí akceptoval a navýší rozpočet Nadace Agrofert na rok 2016 o dalších 50 milionů korun.

Z hlediska případné trestní odpovědnosti však nehraje navýšení rozpočtu Nadace Agrofert žádný vliv.


Čtěte také:

Babišovo eurodotační kolečko: Agrofert žádá, politici ANO schvalují, ministr financí kontroluje

 


V určitých případech sice platí, že pokud pachatel dobrovolně napraví škodlivý následek svého trestného činu, dojde k zániku trestnosti, protože projeví účinnou lítost. V daném případě by se jednalo o vrácení dotace jejímu poskytovateli.

Účinná lítost je však možná pouze u taxativně vymezených trestných činů, mezi které však dotační podvod ani poškození finančních zájmů Evropské unie nepatří. Škodlivý následek také musí být napraven dobrovolně.

O dobrovolnosti se však nedá hovořit, pokud pachatel napraví škodlivý následek svého trestného činu pod tlakem vyšetřování Policie a Evropského úřadu proti podvodům. O dobrovolnost tedy nejde v případech, kdy pachatel vyčkává s odstraněním škodlivého následku na to, zda příslušný orgán jeho trestný čin odhalí či nikoliv.

Účinná lítost je přípustná pouze tehdy, pokud je pro společnost prioritnější napravení škodlivého následku před potrestáním pachatele. Ani vrácení dotace tedy trestnost dotačního podvodu nezpůsobuje, mohlo by ale být posuzováno jako polehčující okolnost při rozhodování o výši trestu.

Česko by muselo vrátit 54 milionů do Bruselu

Pokud by se navíc podezření potvrdilo, musela by Česká republika vrátit část dotace poskytnuté z rozpočtu Evropské unie z důvodu neoprávněného vynaložení finančních prostředků.

Členské státy totiž odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů a úkolem Evropské komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně.

Tyto peníze by se musely vrátit do rozpočtu Evropské unie, protože nebyly použity náležité kontrolní postupy týkající se poskytnutých prostředků.

Česká republika by tyto prostředky musela vrátit bez ohledu na to, zda je vrátí rovněž příjemce dotace.

Zde naleznete detailní grafické znázornění vazeb firmy Čapí hnízdo a Agrofertu – Grafické znázornění

Čapí hnízdo-biz1

Vazby Farma Čapí hnízdo, a.s. na Babišův Agrofert. Vytvořeno za pomoci nástrojů Bisnode. Autor: Eliška Hradilková Bártová ©HlídacíPes.org (pro zobrazení rozklikněte)


Projekt Pavučiny byznysu podpořil Karel Janeček

Janecek-logo

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

9 komentářů

 1. český maloměšťák napsal:

  Pan Babiš je velmi chytrý, také jeho podřízení jsou velmi chytří, jak vidno. Možná i velmi poslušní.
  Chytří a poslušní lidé v kapitalismu manipulované soutěže vzkvétají, na tom není přeci nic překvapivého.
  Kdyby byli takto chytří i lidé rozhodující o udělení eurodotací – nebyl by zřejmě žádný problém s žádným hadí…eh, čapím hnízdem. Jenže nejsou, to je ten problém, pan Babiš a jeho kump…eh, spolupracovníci problémem nejsou, no to dá přeci rozum !
  Neboli jinak – každý kdo nebere, když dávaj….je blbec.
  Tante Marichen dycky říkala : když dávaj, tak ber…když bijou, tak utíkej.
  P.S. No dobrá, moc humanistické a etické to není, ale funguje to.
  Co funguje, to udržuj. Neproděláš.
  Kdo by pak v kapitalismu chtěl prodělávat ?
  Nu snad jen ten blbec, s odpuštěním. Jen blbec chce být za kapitalismu loserem.

  • Petr Homoláč napsal:

   A koho tedy vlastně považujete za blbce? EU ty peníze začala přece dohledávat jako první. Ta to nebude i když dává. Česká policie kupodivu také nějak koná, tedy aspoň to tak zatím vypadá a snad se k nějakému reálnému výsledku dobabrá i když dost pochybuji. Jako blbec mi tu tedy vychází buď Babiš, možná všichni jeho voliči. Případně pak s odpuštěním vy, pokud si myslíte, že kapitalismus funguje jak učili v marxismu-leninismu. Nebo jste to osobně přímo také vyučoval?

   • český maloměšťák napsal:

    Nechápu, proč se člověk Vašeho (všimněte si, píši velké “ V“, na rozdíl od Vás) formátu vůbec pouští do diskuzí.
    Vy si naprosto vystačíte sám – sám si určíte, co si ten druhý myslí, jak hodnotí ty druhé, sám si dokonce vytvoříte představu o jeho bývalé profesi…

    Vy si myslíte, že když v kapitalismu nebudete brát z veřejného – že na tom vyděláte ?
    Cha, cha ,cha…
    Babiš rozhodně blbec není.
    Jeho voliče neznám, ale neodvažoval bych se je hodnotit en bloc – tak jak to děláte například Vy, připadá mi to dost odporné, ba takové jakési bolševické, tvrdit o jistě různorodé skupině lidí, že jsou to blbci.
    Ale nemyslím si, že to máte z hodin marxleninism či proletářský internacionalism.Spíše si myslím, že to jde zevnitř Vaší duše, samo- jak když z úlu vyletí roj rozzuřených včeliček.
    Hezký zbytek dne.

    P.S. Kapitalismus funguje jak funguje.Ne tak jak byste si přál. Funguje například i tak, že nemajetní se skládají na miliardáře. Anebo i tak, že se v různých programech na podporu konkurenceschopnosti složí tito na podporu oligopolizace. Nebo tak, že se manipulací kurzem měny vytvoří ekonomický polštářek, na který pak miliardář dopadne přeci jen o něco jemněji, než kdyby mu byly dotace pokráceny bez takovéhoto polštářku. A kdy se ale zatím ekonomové hádají, zda takovými manipulacemi jsou nejvíce stiženi opět to lidé ze spodních vrstev kapitalistické společnosti. Kdy ale já si myslím, že v součtu toho všeho (a mnoha dalšího) za hejly jsou skutečně hlavně oni.
    Ale o velkých oligopolních zaměstnavatelích jen dobře, mají totiž nejen vydírací potenciál velký…..

    • Petr Homoláč napsal:

     Z Vaších dlouhých odstavců mimo mísu to marxistické žvanění prostě jen čiší, ta Vaše neodolatelná tendence snažit se vypadat strašně chytře, přičemž moudrého tam je nula. Strašná škoda, ale vzdělání skutečně před blbostí neochrání.

    • taky maloměšťák napsal:

     Dobrý den, normálně se diskusí neúčastním, poslední dobou už nemám zájem ani číst zprávy a od vstupu Agrofertu (nevstoupil jen Babiš, ale desítíky jeho lidí do státní zprávy) do politiky, tak už nesleduji ani politiku. Ale tento názor se mi opravdu líbí jak je napsaný, zejména část „Anebo i tak, že se v různých programech na podporu konkurenceschopnosti složí tito na podporu oligopolizace“. Je to tak a jsem velmi pevně přesvědčen, že Babiš jen velmi urychlí zúžení společnosti, kt. naši zem bude ovládat přes své podnikání a restrikce, kt. nastaví právě pro ty, kt. se „skládají“ na ty co to řídí. Budeme se velmi podivovat, že ten stav nejde napravit a vskutku co mě na tom mrzí nejvíce, jaká omezení svobody to nenápadně sebou přináší…

 2. J: Nemec napsal:

  Nejhorší jsou zloději, kteří volají chyťte zloděje a blbínci, kteří je volí.

 3. Taoiseach napsal:

  Pokud vím, Evropský úřad pro boj proti podvodům se zásadně nevyjadřuje k neukončenému vyšetřování. Takže tvrzení, že šetří kauzu Čapí hnízdo, je jenom spekulace, byť dosti věrohodná.

 4. začátek Tercier? napsal:

  Není to sice přímo k tématu ale v souvislosti s tím že Miloš Zeman nepovažuje za potřebné se kauze věnovat považuji za důležité připomenout, že to byl právě současný prezident který kdysi půjčil bezplatně Babišovi na hraní Unipetrol. Vyšetřovací komise k tomuto tématu pak byla rozpuštěna.

  Když vidím pěkného pavoučka spjatých subjektů tak hodím další téma – Judr. Nebeský a roudnické fondy Tercier, následné lesnické firmy Judr. Nebeského a potom odkup těchto firem Babišem. Stejně tak – Judr. Alexej Bílek – nejprve pravá ruka Nebeského potom Babišova.

Přidávání komentářů není povoleno