Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook MInisterstvo spravedlnosti ČR, zdroj

Aleš Rozehnal: Pelikánovy předvolební politické hry s justicí jsou nebezpečné

I ministr spravedlnosti je politikem, a bylo by pošetilé zazlívat mu politická gesta. Problémem však je, že jeho zatím poslední gesto – kárná žaloba na soudkyni Královou – je nebezpečnou hrou s justicí a důvěrou v ni.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podal kárnou žalobu na soudkyni Helenu Královou z Obvodního soudu pro Prahu 1. Klade jí za vinu porušení povinností soudce a ohrožení důvěry v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů, spočívající v opakovaném nerespektování závazných právních názorů nadřízených soudů.

Důvodem ministrovy kárné žaloby je tedy jeho přesvědčení, že soudkyně rozhodovala nesprávně. Paradoxně je to ten samý ministr, který svého polského kolegu kritizuje za to, že v Polsku hrozí zasahování složek výkonné moci do nezávislého rozhodování soudů.

Z médií je znám případ, že se soudkyně Králová s nadřízeným soudem neshodla v kauze tzv. zneužití Vojenského zpravodajství. Poté, co obviněné opakovaně zprostila viny, vytkl jí Městský soud nelogické hodnocení důkazů, a věc přidělil nové soudkyni. Je však možné považovat to za kárné provinění?

Redakce HlídacíPes.org připravila exkluzivní publikaci mapující byznys i politické záměry Andreje Babiše.

Soudce je při výkonu své funkce nezávislý, je vázán pouze zákonem, a je povinen vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů může soudce svým jednáním, ale nikoli svým rozhodnutím v rámci soudního řízení, byť by toto rozhodnutí bylo v rozporu s názorem soudu vyšší instance.

Příliš mnoho „ale“

Procesní předpisy navíc s takovými případy počítají a stanoví pravidla, jak v nich postupovat. Nadřízený soud může nařídit, aby byla věc projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu, a může dokonce přikázat věc jinému soudu. Jestliže tedy zákon nějakou situaci předvídá a určuje, jak se má řešit, není možné, aby se zároveň jednalo o kárné provinění.

Nadto ve výše uvedeném případě dosud není známo, zda byl názor Městského soudu správný či nikoli. Věc není pravomocně rozhodnuta, a je vysoce pravděpodobné, že se k ní bude vyjadřovat ještě Nejvyšší soud, a možná i Ústavní soud.

 

Je také třeba podotknout, že odvolací soud považuje v dané věci za vadné spíše nesprávné hodnocení provedených důkazů soudkyní Královou, mající za následek nesprávné právní posouzení věci, než nerespektování jeho právního názoru.

Podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má každý, koho soud uznal vinným z trestného činu, právo nechat přezkoumat výrok o vině nebo trestu soudem vyššího stupně. Za takový soud však nelze považovat soud, který se už v předchozím řízení k věci vyjádřil zcela jednoznačně.

Pokud odvolací soud dal ve svém rozhodnutí zřetelně najevo svůj názor na právní posouzení věci a pokud by tento názor byl soudkyní Královou přes rozpor s jejím nejlepším vědomím a svědomím přijat, ztrácela by smysl dvojinstančnost soudního rozhodování.

Přezkum takového rozhodnutí soudem, který ve svém rozhodnutí již implikoval přesvědčení o vině obviněných, nemůže působit věrohodně, a tento postup by postrádal naplnění základního účelu přezkumného, resp. opravného řízení.

Justice jako tahák v kampani

Respektování právního názoru nadřízeného soudu také nelze zaměňovat s rozhodnutím učiněným v rozporu s přesvědčením, vědomím a svědomím soudce. Pokud by tedy soudkyně Králová rozhodla o vině a trestu obviněných v kauze tzv. zneužití Vojenského zpravodajství přesto, že by byla přesvědčena o jejich nevině, byl by její postup v rozporu se slibem soudce vykládat právní řád podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v souladu s ním.

Je tedy zřejmé, že rozhodnutí soudkyně Králové, byť i potenciálně nesprávné, nemůže být kárným proviněním. Zcela jistě to ví i ministr Pelikán. Nabízí se tedy otázka, proč podává kárnou žalobu, která je předem odsouzena k neúspěchu.

Odpověď je nasnadě. Ministr správně usoudil, že zprošťující rozsudek soudkyně Králové byl veřejností velmi negativně přijat, protože je po několikaleté mediální masáži v rozporu s obecným přesvědčením o vině Jany Nagyové-Nečasové a ostatních.

Ministr spravedlnosti tak zřejmě zavětřil možnost získat politické body v předvolebním čase gestem, které se bude voličstvu líbit. Navíc za situace, kdy se o podané kárné žalobě rozhodne zcela jistě až po volbách.

Stále více je zřejmé, že současný stav, kdy je ministr spravedlnosti zároveň určitým administrátorem justice, je špatný, a že by justice měla fungovat na samosprávném principu tak, jak je to již dnes v Evropě v podstatě normou.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

18 komentářů

 1. Tondach napsal:

  Pan ministr Pelikán se „vybarvil“ už při tak zvané reorganizaci policie, jako správný Babišův poskok ….
  Reálně hrozí, že bude ve funkci pokračovat a pokud to bude navíc při většině ANO ve sněmovně, bude vymalováno …..

  • Pelikán je skutečným nebezpečím pro právní stát.
   101 poslanců, žádný senát, předseda vlády Babiš, ministr spavedlnosti Pelikán, policejní prezident Šlachta, tak skončí ČR co by demokratický právní stát. Dál bude jen: firma Česká republika, součást skupiny AGROFERT.

   • monarchista napsal:

    Pane kolego, Váš výčet je ovšem neúplný ! Celý ten cirkus povede žertéř z Hradu se svojí skvadrou gangsterů. Asi se poučili z historie první republiky, kdy se také, zcela nedemokraticky, rozhodovalo na Hradě a na utajených schůzích předsedů pěti parlamentních stran. A zapomněl jsem – zvolení poslanci předem podepisovali bianko prohlášení o svém odstoupení pro případ, že by neposlouchali na slovo (vázané mandáty). Ještě mají bývalí soudruzi co dohánět!

   • petrph napsal:

    No, vzhledem k tomu že ANO samo (ani s nějakou pidistranou) vládu nesloží tak bych viděl černější variantu, že vláda zůstane v podobné koalici jako dnes, ANO + ČSSD + KDU ČSL, jen se podaří vyšachovat z vedení ČSSD Sobotku a jeho lidi. Takže co říkáte této variantě:
    předseda vlády Babiš, ministr spravedlnosti Pelikán, ministr vnitra Chovanec, policejní prezident Tuhý (ten přeci slouží Chovancovi dobře), Šlachta by mohl dostat místo nejvyššího státního zástupce. A místo ministra zahraničí dostane Herman, který tyto drobné drobné chybičky omluví v EU přes své kamárády v německém landsmanšaftu a dovede nás bezpečně do bezpodmínečné závislosti na EU. Rychle euro, přijetí desítek tisíc migrantů, souhlas naší vlády se všemi návrhy Německa, atd…

    • Tondach napsal:

     Babiš a Chovanec v jedné vládě? A Chovanec ministr vnitra? Nevtipkujte…

 2. SLAVIK napsal:

  V POLITICKY CITLIVÝCH KAUZÁCH SE ZDE ROZHODUJE NA POLITICKOU OBJEDNÁVKU NEDOTKNUTELNÝCH .ZNEUŽITÁ SOUDCOVSKÁ NEZÁVISLOST, BEZ ODPOVĚDNOSTI, NÁSLEDNĚ HRANIČÍ S DEVASTACÍ INSTITUTU PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI , JAKO ZÁKLADNÍCH ATRIBUTŮ DEMOKRATICKÉHO PRÁVNÍHO STÁTU.
  POKUD TENTO ZAVEDENÝ MECHANISMUS NĚKDE SELŽE, ZASTOUPÍ JEJ AMNESTIE .

  • Alexandr Rovný napsal:

   Proti mosteckým uhlobaronům fatálně selhal celý systém státní moci a tak přišla pomoc od „nejvyšší moci“ a to ve formě nálezu, že přísedící soudci neměli lustrační osvědčení. Žaloba bude rozšířena o zfalšování mzdy MUS. Č.j. v Mostě 14 C 2115/1991. K úspěchu nad zkorumpovanými uhlobarony nepotřebuji žádného policistu ani žalobce z bandy Černé královny. Postačí soudce se zdravým rozumem.

 3. Alexandr Rovný napsal:

  Pelikánovi se podařilo poslat justici na dno morální žumpy. M.j. žije z banditismu poslance B.Schwarze a navíc tohoto banditu MS obdarovalo penězi daňových poplatníků. Věřím, že v dalším působení na MS implementuje institut banditismu do trestního řádu.

 4. Nemec napsal:

  Někdy mi připadá, že ministr spravedlnosti Pelikán je nástupce soudce Urválka, nechvalně známého z politických procesů. Jeho zasahování do politiky je velmi nebezpečné.

  • Popisujete to přesně a pravdivě.

  • petrph napsal:

   Podívejte se, kdyby tomu tak bylo, tak potom je situace mnohem hrůznější, než se zdá. Protože ministr spravedlnosti může pouze podat kárnou žalobu na soudkyni Královou Ale tuto kárnou žalobu bude projednávat soudní kárný senát, na který by Pelikán neměl mít žádný politický vliv, ten senát se bude zabývat výhradně právními argumenty a předloženými důkazy té žaloby.
   Pokud by ovšem tento soudní senát podlehl politickému tlaku ministra Pelikána a soudkyni Královou ->protoproto<-, nelegitimní je onen politický vliv. Nikoliv právní argumenty té kárné žaloby,ty mohl a měl dát dohromady kdokoliv jiný z elit tohoto národa, třeba někdo z univerzitních kruhů, když už po té spravedlnosti právu a svobodě volají při svých mediálních útocích proti Zemanovi

  • Weber napsal:

   Já si myslím, že „pokyvující hlavička“ – téměř podobná s někdejšími pejsky za okny trabantů je nebezpečná jen tolik, kolik mu jeho „ovladač“ dovolí. Že umí sloužit, předvedl v poslední době jednoznačně. Ovšem mu chybí vlastní náboj akčnosti, tam nenacházím shodu s Vaším přirovnáním k Urválkovi. Jo takový pan Ištván z Olomouce, to je jiná kategorie, ten má kromě podobnosti vyšinuté osobnosti s akčností Urválka všechny atributy nebezpečného člověka v nepatřičné funkci. Podobně „dobře“ je na tom celník R. Šlachta. V obou případech je třeba si všímat, komu a čemu takoví „mimořádní“ jedinci ochotně slouží. Myslím, že „spící“ veřejnost není dostatečně bdělá!

   • Alexandr Rovný napsal:

    Pod dohledem Bradáčové slouží organizovanému zločinu v nejvyšších patrech. V mých kauzách je to např. zakrývání banditismu mostecké policie, kde fatálně selhala Černá královna.

 5. petrph napsal:

  Že já zase musím mít naprosto rozdílný názor. Takže se prosím ptám, proč by ta jediná spravedlivá, kdo má mít ten jediný nezávislý, nestranný, odborný a spravedlivý právní názor by měla být soudkyně Králová, která mimochodem soudila ještě za bolševika? Než soudci odvolacího soudu -jejichž právní argumenty opakovaně při opakovaném projednávání odmítala brát na zřetel? Než právní experti na ministerstvu spravedlnosti, kteří nutně sami návrh na kárnou žalobu na soudkyní Královou sepsali (o jistě chápeme, že sám Pelikán jí nepsal). Nerad bych nabyl dojmu, že snad v naší justici platí, „všichni jsou blázni, jenom Králová je letadlo“, jak se snad snaží dovodit pan Rozehnal v článku.
  Spíše bych se domníval, a uvažujte o tom, zda to není obráceně, zda Králová jako bývalá komunistická soudkyně nekryla bývalé komunisty na Vojenském zpravodajství a jejich nelegální ovlivňování vlády. Protože – mít takhle v hrsti přes svoje agenty milenku premiéra která ho zásadně ovlivňuje – to by se právě Putinovi hodilo, potom by ani žádného Zemana nepotřeboval. A samozřejmě, potom co to prasklo, využít exkomunistickou soudkyni a náš už velice nedokonalý justiční systém, aby vše zakryl a dodal svým prozrazeným lidem status neviny..To přece všechno „ti zlí proti nim“, jak dojemné… Ale to je jen takový nápad, u nás už přece žádní komunisté ve státní správě nejsou , a naše -všechny- soudy soudí naprosto nestranně spravedlivě a objektivně, a celý národ v ně má naprostou důvěru..:))))))

  • Pedro napsal:

   Králová opakovaně (5x) nedodržela pokyny vyššího soudu.Tak o čem je řeč? Kárná žaloba je na místě.Ministr spravedlnost ji podal,protože je to jeho právo a v tomto případě i jeho povinnost.Nebo se mýlím Není problém v tom,že ministr spravedlnosti je z hnutí ANO,které prostě jenom někomu vadí?Možná kdyby tu kárnou žalobu nepodal, tak se vyrojí stejní rozehnalové,kteří ho budou pranýřovat,že ji nepodal,že nekonal, jako finanční správa,která napřed údajně nekonala a když konala,tak zase konala moc, že prý nadužívala. Neblíží se náhodou volby? Pěkný termín nadužívat.Čeština je krásná.

   • Weber napsal:

    Nesmíte zapomínat, že v této krajině umíme vše dokonale okecat a vždy se najde někdo, kdo umí vybrat tu správnou hůl na neposlušného psa a právně správně to vyhodnotit.

   • nováček napsal:

    Pedro: „Možná kdyby tu kárnou žalobu nepodal, tak se vyrojí stejní …“
    Možná vyrojí, možná nevyrojí, Vám už někdo něco takového naznačil?

 6. Tomáš napsal:

  Pan Pelikán může dostat šanci sestavovat vládu,když ANO vyhraje volby.Myslím ,že to už p,Babiš tuší,že s ním včele nejde sestavit vládu.

Přidávání komentářů není povoleno