Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
,

Aleš Rozehnal: Kleknout si na člověka, který jde jen na červenou? Policejní exces

Povalí–li policista člověka, který přechází na červenou, na zem a klekne si na něj, jedná podle svých nadřízených v souladu se zákonem umožňujícím mu použít donucovací prostředky. Jenže stejný zákon polici ukládá postupovat přiměřeně s ohledem na danou situaci, píše právník Aleš Rozehnal.

Záznam z incidentu, který se stal počátek dubna v Pardubicích, se objevil na youtube a vzbudil velký ohlas veřejnosti.

Dva muži vkročili na přechod ještě předtím, než naskočila zelená. Jednoho z nich se pokusil do příjezdu uniformované hlídky zadržet policista v civilu.

Muž ovšem nechtěl čekat a chystal se odejít. Policista jej srazil na zem a profesionálními chvaty mu bránil v jakémkoliv pohybu. Sevření uvolnil až po protestech okolojdoucích a mužových protestech, že se dusí.

Postižený se následně obrátil na státní zastupitelství, aby prověřilo, zda se nestal trestný čin. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) ovšem neshledala důvody případ dál vyšetřovat. Incident pak prověřovala krajská policie.

A výsledek? Policista byl prý nucen, tak jak mu zákon umožňuje, použít donucovací prostředky.

Zákon a přiměřený postup

Jak to tedy s tím zákonem je? Požití donucovacích prostředků sice umožňuje, ale zároveň také jasně stanoví, že policie je povinna postupovat přiměřeně.

To znamená tak, aby její zásah, kterým někomu omezuje jeho práva a svobody, mírou odpovídal výsledku, jehož má být dosaženo. Samotný fakt, že zákon policistovi umožňuje donucovací prostředky požít, tedy nestačí. Záleží vždy na konkrétní situaci. Ta pak dává opodstatnění použitým prostředků.

Policista musí nejprve vyčerpat všechny jiné možnosti než ty, které zasahují do práv a svobod osob. A to i tehdy, vyžaduje-li to větší úsilí či náklady. Zákon policistovi ukládá dbát na to, aby člověku nezpůsobil újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání.

Ze zákona vyplývá, kdy je policista k donucovacím prostředkům oprávněn sáhnout. Jde o ochranu své osoby, jiného člověka, majetku nebo k ochraně veřejného pořádku.

Na červenou se nechodí

Přechází-li někdo na červenou, neohrožuje tím ni bezpečnost policistovu, ani nikoho jiného a ohrožen není ani ničí majetek. V úvahu tedy připadá případné ohrožení veřejného pořádku.

Na něm je v podstatě založeno fungování společnosti a opírá se o normy, které vycházejí z úvodních ustanovení ústavy a její preambule.

Veřejný pořádek tedy zahrnuje pouze ty nejdůležitější normy, bez kterých by naše společnost nemohla fungovat. Zahrnout mezi tyto normy i povinnost nepřecházet přes přechod pro chodce na červenou, což je přestupek společensky spíše méně závažný, je z tohoto pohledu velmi problematické.

Policejní služba je jistě náročná a nebezpečná. Nicméně v zájmu společnosti je třeba bedlivě sledovat situace, kdy policista nezvládne v důsledku emocí své chování, a reagovat na ně.

Ustanovení zákona o policii umožňující jejím příslušníkům fyzicky někoho omezit či dokonce použít násilí nelze vykládat jako neomezené, ale naopak je na místě výklad restriktivní. A to zejména – jak již bylo řečeno výše – s ohledem na povinnost policisty nepřekročit míru nutnou k dosažení účelu služebního zákroku nebo služebního úkonu.

Mimořádný exces

Nebere-li policista při zákroku v úvahu čest, vážnost i důstojnost člověka, proti kterému zasahuje, připustí-li, aby mu vznikla bezdůvodná újma, a zasáhne-li do jeho práv a svobod způsobem, který zjevně překročí míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem, jedná se o mimořádný exces.

Stejným excesem je, nedbá-li policista, zda použitím donucovacího prostředku nezpůsobí poškozenému újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jeho protiprávního jednání.

Pokud krajská policie takový exces schvaluje a považuje ho za oprávněný, jedná se o nebezpečnou známku růstu nekontrolované moci represivních složek státu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

24 komentářů

 1. Karel napsal:

  přejít silnici na červenou – trest smrti !
  pro řidiče značná komplikace dopravy před a za vozidlem v návaznosti na další řidiče, jen pro laxní přístup chodce loudajícího se na červenou přes silnici.
  A ostatně proč bych nemohl někoho zmlátit nebo okrást, když někteří vražděj — a ještě ke všemu je třeba nechytnou. To je taková Jánošíkovská tradice

 2. Dan napsal:

  Souhlasím, že vkročení do vozovky ve vteřinách před změnou barvy na semaforu, pokud již vozidla stojí, je méně závažný přestupek.
  Otázkou ale je, došlo by k povalení, pokud by ten člověk přecházející na červenou, vyčkal na hlídku, jak ho policista vyzval?
  Myslím, že je potřeba tyto dva efekty oddělit. Podle videa usuzuji, že důvodem jeho povalení byla ignorace instrukcí policisty a jeho odstrkování. Řekl si ten člověk, že jde na oběd a tak se nenechá zdržovat a policii může ignorovat? Pokud bychom se takhle chovali, mám představu jak by to u nás mohlo brzy vypadat.
  Zákrok byl razantnější, ale muž spěchající na oběd si k výsledku sám hodně pomohl. Podtrženo a sečteno – docházet by k tomu nemuselo, pokud by si obě strany hlídaly svá práva a povinnosti. Hlavní příčinou zda byla srážka ega jednoho a arogance druhého.

  • Jiří Štěpán napsal:

   A jsme u problému věci,kdy si každý myslí,že si může dělat co chce,měl uposlechnout výzvy policisty a bylo by po problému

  • Petr Homoláč napsal:

   A stejně se lze ptát, počkal by onen přecházející na policistu, kdyby tento na něj nevolal něco v tom smyslu že asi nemá mozek?
   Ten policista nemá být policistou, když se neumí chovat a ovládat. Horší ale je, že státní úředníci a vysocí policisté nechápou, že jednal špatně a to doslova zatím ani jeden! Na vysokých školách policejních jsou stále ve vrcholných pozicích absolventi ideologie marxismu-leninismu. Ryba smrdí od hlavy, český stát začíná být hnus a směřuje k jakési odporné šikanózní demokatúře.

 3. český maloměšťák napsal:

  Znám frekventované světelně řízené přechody, a není jich málo , kde zelená svítí tak krátce, že ten, kdo opravdu nejde svižným tempem , jde vždy na červenou.
  Takže pánové z jakýchsito státních šucštáflů – chutě do toho, honem na taková místa ! Užijte si svých zvrácených choutek, ale pak se nedivte , když někdo vytáhne zbraň a zastřelí vás.
  Troufám si tvrdit, že bude osvobozen – protože se přiměřeně bránil.
  Ostatně rád bych věděl, jak byste se zachovali v případě, kdy by dotyčnou osobou byla nějaká stará paní, třeba vaše babička.
  Je mi z vás zle, doufám že vás z policie vyrazí n ahodinu a s vámi i ty vaše nadřízené, kteří takové chování obhajují.
  Dyť jste horší jak fašisti.

 4. Petr Havelka napsal:

  Pane Rozehnale,

  kdyby to na mne zkusil ten chlapík v kšiltovce s vysokou pravděpodobností bych klečel já na něm. Lze to považovat za útok na „veřejného činitele“. Podotýkám, že bych si toho „policistu v civilu“ vyhodnotil podle jeho chování na magora. Ostatně, plastovou kartičkou si může mávat kdejaký blb a pokud někdo na přechodu řve, jedno zda oprávněně či ne, jestli máte vůbec mozek rozhodně to řvaní na nějakého tumpacha pasuje, takové chování by se každopádně nemělo objevit u policisty.

 5. Jirka napsal:

  Mně připadá společensky nebezpečný spíše ten agresivní policista než člověk, který po zastavení aut vstoupil na červenou na přechod pro chodce. Co ten policista provede příště, když zjevně neovládá svoji agresivitu vůči okolí a škodí lidem, které má chránit.

  • Karel Novotný napsal:

   Vám připadá, že ten člověk v kšiltovce neovládá svoji agresivitu? Možná trpí mesiášským komplexem, když trvá na tom, že ten rozmazaný spláchal přestupek, který musí být potrestán. .. Pokud někdo něco neovládá, tak je to ten „rozmazaný“ – minimálně neovládá předpisy a svoji hubu …

   • Jirka napsal:

    Mně to připadá tak, že ten policista se chtěl za jakoukoli cenu vyřádit, někoho zmlátit, tak si prostě vybral oběť. Příště si třeba bude chtít zastřílet, nebo někomu nakopat …. nemá v polici co dělat. Takhle se totiž moudrý policajt nechová.

 6. J.Němec napsal:

  Policista postupoval velmi správně, tak jak mu povinnost přikazuje. Problém způsobil neukázněný chodec. Pan Rozehnal jen kroutí právem, tak jak jsou právníci školení a kroucením práva živeni. Můj názor.

  • Ipps Stankien napsal:

   Pane, tady kroutí právem kdekdo, kdo má vliv, moc nebo postavení, kterého beztrestně zneužívá.Zelená se rozsvítila jistě vzápětí, když už auta stála. Dotyčný mladík se dopustil přestupku, to je nepochybné. Avšak policista nebyl ve službě, tudíž jediné, co mohl udělat, ukázat dotyčnému průkaz a vyžádat jeho adresu, kterou by poskytl kolegům ke stanovení a vymáhání pokuty. Policista nejenže nepostupoval v dané situaci adekvátně, ale řešil situaci v rozsahu prokázaného trestného činu, přičemž postupoval jako v případě zadržení. Neoprávněnost postupu policisty v jeho momentálním postavení je možné posoudit ve smyslu napadení, čili dopuštění se trestného činu ve smyslu zneužití pravomoci. Inspekce tento výklad nepoužila, protože celá kauza byla postavena na zcela jiném základě v zájmu policisty. Příčiny jeho jednání jsou a budou upozaděny, a můžem si být jisti, že naší justici a represívním orgánům vůbec, nikdy nejde o spravedlnost. Vždy rozhodují zájmy. Jak by asi dopadl policista, kdyby se jednalo o vlivnou osobu? Už by si ani neškrtnul.

  • J.Jandák napsal:

   Šel jste někdy na červenou?! Tak až půjdete doufám, že tam bude ten fízl a švihne s váma…!

 7. Kocianová napsal:

  Myslím si, že problém není a v chození na červenou ani v zákroku policisty, ale vtom, že nás čím dál víc omezuj různé nesmyslné zákony a nařízení. Neustále za nás chce někdo rozhodovat. V zájmu našeho zdraví nás za chvíli šoupnou do kotců a budou vypouštět jen pod pečlivým dohledem, aby se nám nic nestalo.
  Co s tím?
  EVa

 8. J.Němec napsal:

  Paní Kociánová, jestli se ptáte co s tím, tak jediná možnost je volit ODS s panem Fialou. Fiala není Klaus a člověk s mozkem musí pochopit, že Nečas s manželkou jsou beránci proti tomu co je dnes možné, včetně maxi střetu zájmů a ovládnutí médií. Chytří komunisti zlikvidovali ty hloupé a teď nám chtějí zase vládnout v jiném dresu jako v Čině. Pan Rozehnal by se měl vrátit do školky aby mu vysvětlili, že na červenou se nechodí a policista to hlídá. Na dacany se musí tvrdě.

  • Lubomír napsal:

   Pane Němče, Nečas a beránek? Volit ODS? Snad ne zase Ivana Langera – řidič Smetana bude jistě pro.
   Co bude dělat tento spravedlivý policajt, když uvidí stařenku na přechodu, jak si to špacíruje na červenou, protože interval je pro ni příliš krátký?
   Policejt by měl být především profesionál a podle toho se i chovat. Domluva mnohdy zmůže víc, než hrubá síla. Tato kauza je toho důkazem. Jestliže jste policajt, měl byste si hledat jinou práci. Bachař by vám seděl.

 9. Vladimír napsal:

  Pane Němec vy jste úplně mimo…což nevidíte, že tady vzniká policejní stát a policista je nadčlověk
  s nějakou uplácanou, rychlokvašenou maturitou v lepším případě má práva v Plzni…chtějí dalších
  4000 policistů to je + – 400 pol. na 100 tis. obyvatel + městská…z čeho chtějí živit všechny státní úředníky diktatura už tady byla …proč ve Švédsku stačí + – 90 pol/100 tis.a nemají tam jen muslimany, ale i Čechy včetně cikánů …a nebo jste policista pak vám rozumím….Vlad.

 10. alena napsal:

  Svítí-li červená a široko daleko není jediné auto, přecházím. Povalí-li mne člověk v civilu, budu to považovat za agresi a budu se bránit, respektive následně žádat satisfakci i u soudu. Prosazovánízákonů nesmí odporovat zdravému rozumu, jinak bude jejich efekt kontraproduktivní

 11. Miroslav Dvořák napsal:

  Předpis je předpis. Stále se soudíme, obcházíme zákony, a HLAVNĚ ZBYTEČNĚ. Dítě školou povinné ví jak se na semaforu zachovat, a nezachovat se jako hulvát. Omluvou přestupku může být – až 40% mužů má snížen barvocit ( oproti 2% žen ) hlavně na červené a zelené. Pod vlivem alkoholu citlivost právě na červené ještě víc klesá. /// POMOC OBHÁJCI ??? ).

 12. J.Němec napsal:

  Policista postupoval naprosto profesionálně jen ty chvaty by si měl více natrénovat protože by mohl narazit. Je to i v zájmu těch, kteří mají jiný názor. Končím.

 13. Tomáš Steiner napsal:

  Všem možným kritikům a komentátorům zatím uniká ještě další fakt, že ten policista bez mozku povalil a zaklekl chodce nikoli na chodníku, ale na vozovce a tím jej velice ohrozil – mohlo je oba přejet auto.

 14. Tomáš Steiner napsal:

  Policie by něměla mít v žádném případě jakkoli navýšený rozpočet a tím méně aby policisté dostali přidáno na platech. Policistů je zjevně příliš mnoho a nemaj do čeho píchnout, když řešej takové banality. A´t si je soudruh Chovanec neprve vychová a to za prostředky, které už v rozpočtu má.

 15. petrph napsal:

  Jistěže-bohužel brutalita policistů stoupá.Prakticky si tím „v mezích zákona“ ulehčuje práci.
  Čili, za to by měl nést přímou zodpovědnost někdo z jejího vedení. Jenomže, potom co se minulých vládám podařilo odvolat po sobě dva policejní prezidenty, ačkoliv to zákon výslovně zakazuje, tak je asi jasné že zrovna kvalitní a odborný výkon služby s ohledem na práva občanů asi není to co by politici od policie vyžadovali..

 16. J.Němec napsal:

  Pokud má někdo strach z policejního státu přijetím dalších 4 000 policistů, chápu. Dnešní ministr financí každou chvíli dokazuje, že volením strany ANO s panem Babišem se k policejnímu státu přibližujeme a lehce se může stát, že z nově přijatých policistů se stanou novodobí Estébáci. Zatím brečí matka jen nějakého poslance. Takže voliči pozor, mor se šíří skrytě.

Přidávání komentářů není povoleno