Aleš Rozehnal: Dohoní Zdeňka Bakalu dluhy OKD?

Napsal/a Aleš Rozehnal 25. února 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Není možné odhadnout, jaký bude další osud OKD. Ale je možné, že se ještě s osudem Zdeňka Bakaly protne, tvrdí právník Aleš Rozehnal. Upozorňuje tím na skutečnost, že od roku 2014 ručí za dluhy společnosti v jistých případech i akcionáři.  

Společnost CERCL, ve které má poloviční podíl Zdeněk Bakala a která je většinovým společníkem společnosti NWR vlastníci jediného producenta černého uhlí v České republice, společnost OKD, a.s., převede všechny své akcie bezplatně právě na společnost NWR. Novým většinovým vlastníkem NWR se tak stane skupina Ad Hoc Group (AHG), jež sdružuje tři britské investiční společnosti.

Může se tedy zdát, že ať dopadne podnikatelský život společnosti OKD jakkoli, třeba i bankrotem, nemůže to mít na Zdeňka Bakalu již žádný vliv. V minulosti se skutečně často stávalo, že si akcionáři nelámali hlavu, zda bude podnikání jejich společnosti vedeno s péčí řádného hospodáře.

Do představenstva si zvolili někoho, kdo byl jen slepým vykonavatelem jejich rozkazů, fakticky však společnost řídili. A měli jistotu, že případný krach padne při nejhorším pouze na hlavu jimi řízených členů představenstva.

Péče jako o vlastní

Od roku 2014 však akcionář ručí i věřitelům své společnosti za splnění těch dluhů, které jeho společnost nemůže v důsledku uplatnění jeho akcionářského vlivu splnit. Akcionář má tedy v takovém případě jednak povinnost nahradit škody vzniklou samotné společnosti a jednak ručí za dluhy společnosti i vůči věřitelům společnosti.

Akcionář musí vykonávat svoji rozhodovací činnost v akciové společnosti na základě dostatečných informací, v dobré víře a ve prospěch korporace bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírat se o racionální základy svého rozhodování.

Musí vykonávat svoji rozhodovací činnost odborně, po všech stránkách profesionálně. Tedy tak, jak by svědomitý hospodář pečoval o svůj osobní majetek (ten ostatně může být od roku 2014 postihnut v rámci uspokojení práv věřitelů).

Akcionář také nesmí přehnaně riskovat a je odpovědný za předvídatelné negativní následky svých podnikatelských rozhodnutí.


Psali jsme také:

Pavučiny byznysu: Padající OKD bude jednou z událostí roku 2016

Zdeněk Bakala se zbavuje podílu v NWR. Podívejte se, co všechno v poslední době už prodal


Šance pro věřitele

Pokud by se tedy ukázalo, že například rozhodnutí valné hromady OKD o výplatě dividend či vydání dluhopisů této společnosti způsobilo, že OKD nebude schopna dostát svým dluhům, neznamená to ještě, že věřitelé společnosti musí přijít o všechny své peníze.

Institut obchodní korporace není možno zneužívat k tomu, aby došlo pouze k limitaci odpovědnosti akcionáře za podnikání akciové společnosti za situace, kdy se na podnikání aktivně podílí, a to tím, že jí fakticky řídí.

Neúspěch člověka v podnikatelském životě v podobě bankrotu sice nemusí nutně vést k degradaci jeho osobního života, ale ani akcionář nemůže beztrestně svůj vliv ve společnosti uplatňovat tak, aby společnost podnikala neodpovědně, hazardérsky nebo i podvodně.

Dohoní v budoucnu Bakalu kauza OKD?

Podnikatelé často nebyli dostatečně poctiví na to, aby unesli možnost vytvoření svého podnikatelského alter ego s limitovanou odpovědností. Tedy to, že neodpovídali či neručili za dluhy své společnosti.

Z omezeného ručení či dokonce z absence ručení společníka za dluhy společnosti se tak stalo často podvodné podnikání, při kterém je bankrot společnosti cosi normálního, nemajícího pro majitele či akcionáře žádné negativní důsledky. Zatímco málokdo podniká tak, aby přišel o svůj dům nebo všechny úspory, obětovat svoji společnost se stalo takřka znakem podnikatelské chytrosti.

Není možné odhadnout, jaký bude další osud OKD. Ale je možné, že se ještě s osudem Zdeňka Bakaly protne.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)