Ilustrační foto: Tomáš Salák, se souhlasem autora

Zahraniční investice jako bezpečnostní riziko. Česko jich za rok prověřovalo dvanáct

Napsal/a Robert Břešťan 29. července 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

Ministerstvo průmyslu vydalo svou vůbec první výroční zprávu zaměřenou na prověřování zahraničních investic v České republice. Týká se období od 1. května 2021 do konce dubna 2022. Jde o první rok, kdy platí zákon, který umožňuje státu prověřovat snahy zahraničních investorů o vstup do tuzemských firem z bezpečnostně citlivých oblastí, a případně takové investice i zakázat.

Ministerstvo průmyslu v prvním roce prověřovalo celkem dvanáct případů a jejich „potenciální dopad na bezpečnost a veřejný pořádek České republiky“; vyjadřovalo se i k 389 investicím z jiných členských zemí Evropské unie.

„Z celkového počtu našich dvanácti případů nedošlo k žádnému zákazu. Ve dvou případech se investoři sami stáhli a dva případy nadále pokračují,“ shrnuje ve výroční zprávě Ota Šimák, ředitel Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací ministerstva průmyslu.

O konkrétních firmách ze zákona mluvit nelze, v obecné rovině se ale dvě investice „týkaly letectví, zastoupeny byly také telekomunikace, IT, zdravotnictví, vodohospodářství, strojírenství, biotechnologie, chemický průmysl a zdravotnictví“.

ZDROJ: Ministerstvo průmyslu, výroční zpráva o prověřování zahraničních investic
v České republice za období 1. 5. 2021 až 30. 4. 2022

Úplný zákaz jen výjimečně

Zvláštní pozornost je nyní s ohledem na probíhající válku na Ukrajině věnována všem „bezpečnostně relevantním“ ruským a běloruským investicím a investorům.

Na prověřování firem se vedle ministerstva průmyslu podílí například i zpravodajské služby, ČNB, policie Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a další.

Cílem je zabránit tomu, aby riziková firma (typicky z Číny, případně z Ruska) získala přístup k citlivým technologiím a informacím či kontrolu nad významným prvkem tuzemské kritické infrastruktury.

Kupříkladu rozšiřování 5G sítí, kde se řešilo bezpečnostní riziko spojené s čínskými firmami Huawei a ZTE, se však prověřování netýká. „V tomto případě se totiž nejedná o zahraniční investici, ale o zakázku na dodávku zboží či služeb. Kontrolu tedy mají na starosti jiné orgány,“ vysvětluje Ota Šimák.

Z pohledu Česka se možné prověřování investora týká hlavně výrobců vojenského materiálu, či zboží dvojího užití, případně firem z oblasti kritické informační infrastruktury. Jde ale i o různé start-upy, spin-offy či malé společnosti, které vyvíjejí unikátní řešení za pomoci nových a nastupujících technologií, často v oborech jako je umělá inteligence, robotika či nano a biotechnologie.

Investice z třetích zemí již u těchto firem není možná bez předchozího souhlasu MPO. Pokud experti dojdou k závěru, že by obchod mohl ohrozit tuzemskou bezpečnost, putuje případ na vládu. Jen ta může investici zakázat, či naopak schválit – s dojednanými podmínkami.

Úplný zákaz investice je ale i v mezinárodním kontextu ojedinělý jev. V zemích EU, které mají stejný screeningový mechanismus jako nyní Česko, šlo zatím jen jednotky procent případů. Důvodem je i to, že pokud investor dojde k závěru, že by mohl být z bezpečnostních důvodů vyloučen, raději s ohledem na reputační riziko od záměru sám upustí.

V roce 2020 bylo v EU 91 % případů schváleno, v sedmi procentech se investoři z procesu dobrovolně stáhli a pouze ve dvou procentech případů padlo rozhodnutí o zákazu investice.

Pozor na své know-how

Zákon se zaměřuje na investory ze třetích zemí (tedy mimo EU), ale umožňuje prověřovat i ty investice, za nimiž sice navenek stojí evropský investor, který je ale ovládán mimoevropským majitelem.

Podmínkou je i zisk minimálně desetiprocentní podílu na hlasovacích právech v dané společnostiči jiná významná kontrola nad cílovou firmou.

Monitorovací systém umožňuje i dobrovolné prověření chystaného vstupu zahraničního partnera.

„Prověření investice může pomoct zamezit rizikům, kterých si sama firma nemusí být na základě jim přístupných informací vědoma. V relevantních případech může zabránit krádeži know-how či jiných citlivých dat, poškození dobrého jména firmy a v důsledku ohrožení jejího fungování,“ shrnuje výroční zpráva.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)