Uran na Vysočině Australané hledat nebudou. Ještě je ve hře Diamo

Ministerstvo životního prostředí po devíti letech zamítlo žádost australské firmy Urania Mining o stanovení průzkumného území pro vyhledávání uranové rudy Věžnice. Na stejném místě na ložisku  Brzkov – Horní Věžnice ale o průzkumné území (a následně i o případnou těžbu uranu) usiluje ještě státní podnik DIAMO. Místní obyvatelé i ekologové rozhodnutí podle očekávání vítají: „Doufáme, že stejně skončí žádost podniku DIAMO. Případná těžba uranu u Brzkova by naší energetické soběstačnosti vzhledem k jeho malému množství nepomohla, zato by přinesla dopady na životní prostředí a pustila žilou státnímu rozpočtu, který by miliardy musel investovat do hloubení dolu a rekonstrukce chemické úpravny,“ říká Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, který na rozhodnutí upozornil.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org