Stát má podíl ve 118 společnostech, některým bere, jiným dává

Stát byl k 31. prosinci 2020 (spolu)majitel 45 akciových společnostech, jedné s.r.o., jedné komanditní společnosti, 70 státních podnicích a jednom národním podniku. Celkem se jedná o 118 subjektů ve vlastnictví státu. Plyne to ze „Zprávy o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020“. Stát si z těchto firem k 31.12. 2020 vzal celkem zhruba dvanáct miliard korun (z sekce „vztah k státnímu rozpočtu vykazuje například: ČEZ 7,658 mld., Letiště Praha 1,409 mld., MERO 451 milionů Kč, Čepro 793 milionů, ČEPS 935 milionů…). O rok dříve to bylo v součtu 16 miliard. Z vládního materiálu zaujme například i deklarovaná politika diverzity a rovnosti mužů a žen. Zatím to ovšem vypadá takto:

ZDROJ: Zpráva o plnění opatření vyplývajících ze Strategie vlastnické politiky státu k 31. 12. 2020

MF předložilo vládě Zprávu o plnění vlastnické politiky státuNe všechny subjekty ve vlastnictví státu generují primárně příjem pro stát, tyto subjekty jsou však svou úlohou v podobě zajištění kritické infrastruktury neméně důležité, jedná se například o STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, Českou poštu, s.p. nebo státní podniky spravující jednotlivá povodí.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org