Polovina středoškoláků má za to, že „velká média záměrně zamlčují důležité informace“

Napsal/a Robert Břešťan 7. února 2023

Společnost Člověk v tísni zveřejnila při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu výsledky průzkumu mediální gramotnosti středoškoláků a žáků osmých a devátých ročníků základních škol. A nenabízí to zrovna veselé čtení. Kupříkladu ve srovnání s průzkumem z roku 2018 významně ubylo těch, kteří se domnívají, že nezávislá média jsou potřebná pro fungující demokracii. Za důležitá je aktuálně považuje 60 % středoškoláků a polovina žáků základních škol. Přitom v roce 2018 je za důležitá považovalo o 14 % středoškoláků více (74 %). Zároveň ale mezi středoškoláky vzrostlo ve srovnání s rokem 2018 vnímání ohrožení demokracie nepravdivými zprávami na internetu (o 8 %) a útoky hackerů (o 7 %). Poněkud rozporuplné. Vnímání médií dokresluje i míra souhlasu s tvrzením, že velká média (včetně veřejnoprávních) záměrně zkreslují nebo zamlčují důležité informace. Souhlas s ním vyjádřila bezmála polovina dotázaných středoškoláků (49 % středoškoláků a 42 % základoškoláků). A pokud by ještě někdo pochyboval o tom, jak důležité je mediální vzdělávání, tak na okraj jeden detail z průzkumu: 44 % středoškoláků a 55 % základoškoláků považuje TV Nova za médium veřejné služby.

Jeden svět na školách: Mediální gramotnost žáků základních a středních škol a jejich postoje k médiímDůvěra středoškoláků v média celkově klesá, jsou přesvědčeni o manipulativnosti sociálních sítí a více vnímají ohrožení demokracie nepravdivými zprávami. V pořadí druhé dotazníkové šetření mapovalo v roce 2022 znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Celkem 44 % středoškoláků a 39 % základoškoláků uvedlo, že klasická média (TV, rádio, tisk) pro ně nejsou důležitá; vše důležité se dozvědí na internetu. Nejčastěji používanými sociálními sítěmi jsou Instagram (79 % středoškoláků a 75 % základoškoláků), Youtube (60 % středoškoláků a 62 % základoškoláků) a TikTok (50 % středoškoláků a 62 % základoškoláků).

300znaku.czVše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org