Křest knihy Kulišárny Josefa Dvořáka (2022). Vlevo moderátor Patrik Rozehnal, uprostřed šéf regionálních stanic Jan Menger, zcela vpravo ředitel ČRo René Zavoral. Foto: Profimedia

„Pochoutkový byznys“ v rozhlase. Šéf regionů má blízko k moderátorovi, střet zájmů ale nevidí

Napsal/a Vojtěch Berger 17. května 2023
FacebookTwitterPocketE-mail

Vedení Českého rozhlasu nevidí problém v blízkých vazbách šéfa regionálního vysílání Jana Mengera a jednoho z nejobsazovanějších moderátorů regionálních stanic Patrika Rozehnala. Oba spolu sice vlastní některé nemovitosti a pohybují se roky kolem stejné firmy, Menger však jakýkoli střet zájmů odmítá: „Nikdy jsem nebyl ‚nadřízeným‘ pana Patrika Rozehnala,“ tvrdí ředitel o jedné z nejznámějších tváří regionálních stanic, jež řadu let vede.

Na možný střet zájmů Jana Mengera upozornil anonymní dopis adresovaný radním Českého rozhlasu, kterým se však v březnu Rada ČRo právě s ohledem na anonymitu odmítla zabývat. Podnět bez konkrétních signatářů byl odeslán pod hlavičkou „Sdružení Čistý Český rozhlas 100“.

Část tvrzení v dopise se nakonec ukázala jako pravdivá, což připustil i management Českého rozhlasu, a to včetně popisu neoprávněného využívání služebního auta tehdejší ředitelkou regionálního studia ČRo v Brně Hanou Ondryášovou. Ta poté, co na podnět upozornil HlídacíPes.org, na svou funkci rezignovala. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral to komentoval jako „převzetí jakési odpovědnosti za lidské pochybení“.

Dopis však obsahoval i pasáž věnovanou dlouholetému šéfovi regionálních stanic Janu Mengerovi: „Přineseme důkazy o ‚malé domů‘ pana ředitele Regionálního vysílání Jana Mengera a jeho životního partnera, jejich ‚pochoutkový‘ byznys, do kterého je zatažena i dceřiná společnost ČRo Radioservis,“ stálo v dopise.

To už však rozhlasovou radu nezajímalo: „Rada rozhodla, že se anonymním podnětům věnovat principiálně nemůže,“ konstatoval tehdy předseda Rady ČRo Ondřej Matouš. Mluvčí rozhlasu Jiří Hošna pak tyto pasáže dopisu rovnou označil za „drby, pomluvy a konspirace“.

„Pochoutkový byznys“

Jak redakci HlídacíPes.org potvrdilo několik zdrojů zevnitř Českého rozhlasu, termín „pochoutkový byznys“ je narážka na to, jak často regionální stanice vedené řadu let Janem Mengerem nasazují do vysílání moderátora Patrika Rozehnala.

Ten je kromě vysokého počtu jím moderovaných – a tedy i honorovaných – pořadů také autorem knih vydávaných vydavatelstvím Radioservis stoprocentně vlastněným Českým rozhlasem a tedy i příjemcem autorských poplatků z každého jejich prodaného výtisku. Tytéž knihy navíc rozhlas používá například jako ceny v soutěžích a tím dále zvyšuje počet prodaných výtisků.

Příkladem jsou i spoty z tohoto týdne, které anoncují výjezdní vysílání pořadu Humoriáda v Kutné Hoře: „Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda,“ láká posluchače spot na jednu z publikací, jejíž je moderátor Rozehnal spoluautorem.

Regionální stanice Rozehnalovy knihy dosud výrazně promovaly ve vysílání a tím dále zvyšovaly i potenciální příjmy moderátora. Knihy navazují na Rozehnalem řadu let moderované pořady Pochoutkový rok a Pochoutky na talíři. Odtud zmíněný obrat „pochoutkový byznys“.

Nešlo by o nic tak zvláštního, kdyby moderátor Patrik Rozehnal neměl nadstandardně blízké vztahy k řediteli regionálních stanic Janu Mengerovi. Jenže má.

Z veřejných zdrojů je lehce dohledatelné, že společně vlastní chalupu v Krkonoších a zároveň byt na pražském sídlišti.

Kromě toho byl Patrik Rozehnal řadu let, až do předloňska, společníkem marketingové společnosti Limet Media, která rovněž do předloňska sídlila na jiné adrese na stejném pražském sídlišti – v domě, kde vlastní další byt Jan Menger.

Ještě dnes je možné na zvoncích a schránce u vchodu najít jmenovku „Menger, Rozehnal Limet Media“ včetně IČO zmíněné firmy (viz foto).

Druhým společníkem firmy byl posledních patnáct let další blízký spolupracovník Jana Mengera Petr Jindra, který momentálně působí v sekci generálního ředitele ČRo jako Mengerův asistent.

Jindra se dříve podílel na marketingových aktivitách středočeského vysílání ČRo, v době, kdy už v něm Patrik Rozehnal působil jako moderátor a Jan Menger jako jeho ředitel. Na sociální síti LinkedIn existuje také profil na jméno Jan Menger s pražským domicilem a popiskem „manager at Limet Media“ (viz screenshot).

Foto: HlídacíPes.org

Menger však jakékoli angažmá ve firmě svých dlouholetých kolegů popírá. „Nikdy jsem nebyl angažován v této společnosti, a to ať již přímo či nepřímo.“ Zmíněný profil na LinkedIn, který jeho jméno spojuje s firmou jeho dlouholetých spolupracovníků, mu prý nepatří: „Pokud takový profil existuje, musel být vytvořen záměrně a účelově třetí osobou,“ tvrdí Jan Menger.

Kdo je tu nadřízený?

Ani přes další výše uvedené skutečnosti nevnímá své vazby na moderátora Patrika Rozehnala jako střet zájmů. „Nikdy jsem nebyl ‚nadřízeným‘ pana Patrika Rozehnala,“ tvrdí ředitel regionálního vysílání o jedné z nejznámějších tváří všech regionálních stanic, které sám vede.

„Pokud je mi známo, pan Rozehnal nebyl nikdy zaměstnancem Českého rozhlasu a ani neuzavřel jakýkoli pracovněprávní vztah s Českým rozhlasem nebo jiný vztah obdobný pracovnímu poměru. Pan Rozehnal spolupracoval a spolupracuje s Českým rozhlasem výhradně jako externí dodavatel,“ dodává Jan Menger s tím, že pracovní závazky, tedy věci související s vysíláním, řeší s dotyčným moderátorem jiný vedoucí pracovník – ředitel programu daného regionálního studia.

Podle informací HlídacíPes.org je to však právě Jan Menger, kdo dlouhodobě jednotlivým regionálním studiím rozesílá podklady k tomu, jaké reklamní spoty a v jakém množství a časovém rozmezí mají do vysílání nasadit – včetně těch promujících knihy Patrika Rozehnala (viz screenshot jednoho z těchto e-mailových pokynů níže).

Screenshot: HlídacíPes.org

To, že se anonce – tedy reklama – na tyto knižní tituly ve vysílání různých regionálních stanic ČRo ještě donedávna objevovaly několikrát denně, lze ověřit prostým poslechem celodenních záznamů vysílání na webu Českého rozhlasu.

Kompletní přehled o tom, kolik spotů propagujících knihy z vydavatelství Radioservis – včetně těch, jejichž autorem je Patrik Rozehnal – regionální stanice vysílají, však rozhlas poskytnout nechce. Žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím o přehled spotů za poslední tři roky ČRo odmítl s odvoláním na obchodní tajemství.

„Z požadovaných informací lze velmi jasně odkrýt mediální plán, jenž je součástí obchodní strategie naší společnosti (Radioservis, pozn. red.). Žadatel a posléze i veřejnost, tzn. vč. konkurentů na stejném trhu, z požadovaných informací jednoznačně získá představu o potenciálním zásahu předmětných spotů vysílaných na jednotlivých regionálních stanicích ČRo, včetně zacílení konkrétních spotů na skupiny subjektů na daném trhu a získá tak ‚doporučení‘ s jakým produktem na které posluchače cílit,“ napsal rozhlas ve zdůvodnění, proč informace neposkytne.

„Je to posluchačsky úspěšné…“

Ředitel rozhlasových regionů Jan Menger nevidí problém ani v tom, že s ním spřízněný Patrik Rozehnal je ve vysílání nápadně často – kromě zmíněných dvou kulinářských pořadů na vlnách regionálních stanic moderuje několikrát týdně i proudové vysílání a pořady Humoriáda, Hvězdné návraty či Vesele a zdravě.

„Pro Český rozhlas jsou velmi podstatné reakce posluchačů na vysílané pořady. Je tedy logické, že pokud jsou určité pořady posluchačsky úspěšné, nedává logiku, aby došlo k omezení programové skladby. Tato rozhodnutí jsou však v kompetenci konkrétních osob zodpovědných za programový obsah,“ tvrdí Menger.

„Nikdy jsem se nepodílel na jakémkoli rozhodnutí ve vztahu k panu Rozehnalovi či jiným osobám, ve kterém by bylo možné spatřovat přímo či nepřímo střet zájmů,“ dodává. Společné vlastnictví nemovitostí s moderátorem Rozehnalem nerozporuje, ani v něm však nevidí konflikt zájmů: „Pokud jde o jakékoli investice kohokoli do nemovitosti, jde ryze o soukromou záležitost, která se netýká Českého rozhlasu.“

Na přímý dotaz, zda ho s moderátorem pojí kromě zmíněného spoluvlastnictví nemovitostí a blízkosti k firmě Limet Media i jiné osobní či rodinné vazby, Jan Menger nereagoval.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)