Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Předseda Rady ČT Pavel Matocha. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
'PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia',

Ondřej Neumann: Předseda Rady ČT Matocha porušuje zákon o České televizi. Měl by být odvolán

IN MEDIAS RES. Předseda Rady České televize Pavel Matocha porušuje zákon, na jehož dodržování vedením ČT má sám dohlížet. Absurdní situace, která by byla k smíchu, kdyby nebyla vážným důvodem ke smutku. Ukazuje totiž, kam až jsou schopni při hledání povolných vykonavatelů jejich vůle dojít ti, kterým leží v žaludku relativní nezávislost veřejnoprávního televizního zpravodajství a aktuální publicistiky.

„Rada ČT je však nezávislá instituce, která funguje dle zákona o České televizi, a nesmí záviset na tlaku politiků ani na kampaních aktivistů. Rada tak nyní funguje a bude fungovat i pod mým vedením, k čemuž mám silný mandát jak z volby členem Rady ČT Poslaneckou sněmovnou, tak z volby předsedou rady na jejím posledním letošním jednání,“ napsal krátce před koncem roku předseda Rady ČT Pavel Matocha v textu, ve kterém bilancoval své sedmiměsíční působení v Radě.

V materiálu, příznačně publikovaném na webu Česká pozice z mediální divize Agrofertu Andreje Babiše, Matocha kromě bilancování obviňuje radní – oponenty z podléhání politikům, dušuje se, že nezávislost ČT není nijak ohrožena, účtuje s Milionem chvilek, vypočítává miliardáře, které osobně zná, obviňuje opozici ze šíření lží a dezinformací a opakovaně se zaklíná silným mandátem – svým, Lubomíra Veselého aka Xavera a Hany Lipovské, dalších radních zvolených loni v květnu.

Smutné časy

Mě zaujal závěr Matochova článku, ve kterém tvrdí, že Rada ČT funguje dle zákona o České televizi. Viz citát v úvodu. A to proto, že Pavel Matocha zákon o České televizi flagrantně porušuje. Konkrétně paragraf pět, který jasně zapovídá členům Rady ČT jakoukoliv funkci v jakémkoliv občanském sdružení. Přitom Matocha je předsedou spolku Pražská šachová společnost.

Spolku, který získal statisíce korun od státních a polostátních firem, od obcí a obecních společností. Spolku, jehož předseda – tedy Matocha – porušuje zákon už tím, že nezveřejňuje v rejstříku informace o hospodaření. A to přesto, že mu to zákon nařizuje pod sankcí až 100 tisíc korun, případně hrozbou vymazání.

Jinými slovy: „Pavel Matocha zcela neprůhledně hospodaří a podniká s prostředky, které z velké části pocházejí z veřejných peněz (státní a polostátní firmy, municipality, obecní firmy…). A porušuje při tom zákon,“ shrnul jsem již před Vánoci v textu na HlídacíPes.org.

Teď přidávám konstatování ještě závažnější – Matocha porušuje i zákon o České televizi. Ten upravuje i vše podstatné týkající se Rady ČT. A konkrétně v paragrafu 5 se jasně praví:

Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů“. Celý příslušný odstavec paragrafu viz následující printscreen (pro zvětšení klikněte).

Zákon o České televizi

„Mgr. Pavel Matocha je předsedou spolku Pražská šachová společnost. Zákon o České televizi stanoví, že člen Rady České televize nesmí zastávat žádnou funkci v občanských sdruženích, což je podle předchozí právní terminologie označení spolku. Poslanecká sněmovna je povinna takového člena Rady České televize odvolat. Otázkou samozřejmě je, zda je toto ustanovení zákona rozumné a účelné,“ okomentoval zjištění HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal.

Předseda Rady ČT tedy porušuje zákon, podle kterého má dohlížet nad tím, zda se vedení České televize chová podle tohoto zákona. Absurdní situace, která by byla k smíchu, kdyby nebyla vážným důvodem ke smutku. Ke smutku nad tím, kam až jsou schopni při hledání povolných vykonavatelů jejich vůle dojít všichni, kterým leží v žaludku relativní nezávislost veřejnoprávního televizního zpravodajství a aktuální publicistiky – Miloš Zeman, Andrej Babiš, komunisté, Okamurovci, část ČSSD a všichni sympatizanti putinovského Ruska a komunistické Číny.

Velké „malé domů“

Jak jsem již konstatoval, Pavel Matocha je předsedou neprůhledně hospodařícího spolku Pražská šachová společnost. Na vysvětlenou: občanská sdružení se po přijetí nového občanského zákoníku „přejmenovala“ na spolky, zákon o ČT je staršího data než nový občanský zákoník.

Matocha je jako předseda veden na webu spolku i v obchodním rejstříku a jako předseda spolku například 30. července 2020 podepsal smlouvu s hlavním městem Prahou o poskytnutí dotace ve výši 122 tisíc korun bez DPH na uspořádání šachového turnaje. A právě jako předseda spolku porušuje zákon tím, že ani jednou nezveřejnil v rejstříku účetní závěrku, jak mu nařizuje zákon.

S jeho angažmá v šachovém byznysu se pojí i další minimálně „nestandardní jednání“. Začnu postupně. V rozhovoru pro web Mediář z července 2020 Matocha vypráví, že se již před lety rozhodl živit se „hlavně organizováním šachových turnajů a vydáváním šachové literatury“. V této souvislosti je zajímavé konstatování, že kromě spolku Pražská šachová společnost ovládá Matocha i společnost Šach Mat s.r.o. Spolek i firma mají přitom společné minimálně čtyři věci: obě nezveřejňují žádné zákonem vyžadované informace o svém hospodaření, obě sídlí na stejné adrese, obě zcela ovládá Pavel Matocha a podnikání obou je vzájemně úzce propojené.

Polopaticky řečeno: část svého šachového byznysu dělá Matocha přes neziskovku a část přes firmu. Příkladem zmiňovaného „propojení“ je Šachový festival 2020, který se uskutečnil loni v říjnu v pražském Obecním domě. Jako pořadatel je na propagačních materiálech uváděn spolek Pražská šachová společnost s předsedou Pavlem Matochou. Přesto (dle databáze HlídačStátu.cz) barterovou smlouvu s Obecním domem na bezplatné využití prostor v hodnotě 88 000 korun bez DPH podepsal tentýž Pavel Matocha, ovšem za své eseróčko Šach Mat. S touto soukromou společností uzavřely smlouvy o propagaci i státní Čepro a hlavním městem vlastněná společnost Kolektory a.s. A to ve shodné výši 60 500 korun s DPH. (Více v již avizované analýze Nový šéf Rady České televize Matocha porušuje zákon i novinářskou etiku a lže.)

Šachový festival 2020 zmiňuji opakovaně i proto, že se na něm dá ukázat, jak Matocha umně propojuje svůj byznys a lobbing za něj s angažmá v Radě ČT. Takto se například chlubil v newsletteru vydávaném Pražskou šachovou společností tím, že o festivalu informovala Česká televize:

Screenshot: Šachový občasník, 28. 10. 2020

Platí, že každá zmínka v médiích je argumentem pro sponzory, aby akci podpořili. Obsahem většiny sponzorských smluv jsou i takzvané mediální výstupy, které organizátor garantuje podporovatelům za jejich peníze. Nejinak je tomu i v dostupných smlouvách, které Matocha podepisoval se státními firmami a obcemi za spolek i svoji firmu. A ve svém newsletteru Matocha mimo jiné otevřeně svým sponzorům minulým i budoucím chlubí, že se Šachový festival 2020 „dvakrát dostal do hlavní večerní zpravodajské relace ČT“.

Tím se samozřejmě předseda Rady ČT opět dostal minimálně na hranu citovaného 5 paragrafu zákona o České televizi i v jiných bodech než výše zmiňovaných: „Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.“

Šachové vzbouření

Ale pojďme dál. Jednou ze tří institucí, které Matochu do Rady ČT nominovaly, je Šachový svaz ČR. V již citovaném rozhovoru pro web Mediář Matocha otevřeně hovoří o své nespokojenosti s tím, že právě Šachový svaz – na rozdíl od jiných – musí platit za reportáže v České televizi. Cituji Mediář:

Mediář: Co vy sám sledujete?

Matocha: Jsem divák zpravodajství a publicistiky. Občas se podívám na něco na ČT Art. Malá dcera pravidelně sleduje ráno Déčko. Nejvíc času ale trávím asi u sportovních kanálů včetně ČT Sport. Je správné, že ho máme, ale to neznamená, že je na něm všechno v pořádku.

Mediář: Myslíte personálně či třeba výběrem sportů?

Matocha: Výběrem sportů a jak je pokrývá. Kanál byl na začátku definován, že bude sloužit pro menšinové sporty. Je proto trochu zvláštní, že menšinové sporty musí platit poplatek za to, aby o jejich sportu televize vysílala magazín. Na druhé straně ale platí velké peníze za to, že vysílá hokej.

Mediář: To vycházíte i z vlastní zkušenosti se šachem?

Matocha: Týká se to i magazínu V šachu, za jehož vysílání Šachový svaz České republiky musí každý měsíc platit.

V rozhovoru Matocha zjevně hájí zájmy (včetně finančních) Šachového svazu. Působí tedy „ve prospěch jiných skupinových zájmů“ a zároveň porušuje ustanovení zákona, že „nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě“. Protože jeho jednoznačným obchodním zájmem je, aby magazín „V šachu“ co nejvíce a v nejlepším světle informoval o Šachovém svazu, Pražské šachové společnosti, potažmo o společnosti Šach Mat s.r.o. a Pavlu Matochovi osobně.

Může být střet zájmů zřetelnější?

Ostatně ani někteří šachisté nejsou nadšeni skutečností, že (a jakým způsobem) Matochu do Rady ČT nominoval Šachový svaz ČR. Bývalá reprezentantka a 1. velmistryně v ČR v šachu Eliška Richtrová zveřejnila „Otevřený dopis a výzvu všem šachistkám, šachistům, předsedovi a výkonnému výboru, Šachového svazu České republiky, aby odmítli nestandardní a netransparentní nominaci, Mgr. Matochy za člena Rady České televize“. Nelíbí se jí především to, že „Výkonný výbor Šachového svazu na svém zasedání nenechal o této nominaci oficiálně hlasovat, ani k tomu nepořídil zápis“.

Současný předseda svazu na veřejnou výzvu zareagoval následovně: „Nominace Pavla Matochy proběhla zcela standardně a v souladu s našimi Stanovami. V lednu 2020 ji podepsali tehdejší předseda a místopředseda ŠSČR. Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v našem hnutí uznávaným organizátorem a novinářem. Osobně na tom nic měnit nechci a byl bych rád, kdybychom mohli odložit osobní animozity. Mějte se hezky, Martin Petr“.

Opět řečeno polopaticky: za Šachový svaz Matochu nominovali v lednu 2020 dva lidé. bez toho, že by se namáhali dát to do jakéhokoliv zápisu pro členy svazu. Současný předseda si za nominací stojí. Matochovi se zároveň nelíbí („přijde mi trochu zvláštní“), že Šachový svaz platí ČT za magazín V šachu a minimálně veřejně zauvažoval, že dosavadní praxi je třeba změnit. Signál vedení ČT tímto člen Rady ČT vyslal zcela jasný. Na podzim 2020 se pak svým sponzorům – mnohdy státním podnikům a municipalitám – pochlubil, že Česká televize o jeho šachovém byznysu informuje v „hlavních večerních akcích“.

Pro hrst drobných

Všechny výše uvedené skutečnosti a fakta samozřejmě Pavel Matocha ve svém „bilančním článku“ na Babišově webu cudně zamlčuje. Stylizuje se naopak do role muže, který přišel hlídat veřejné peníze.

Smutnou pravdou je, že je pouze figurkou, která poslouží „vyšším zájmům“. A za odměnu získá šanci „pár drobných“ přesměrovat do šachového byznysu. Včetně toho svého.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře