Nejste kompetentní, píší učitelé Radě ČRo

Zástupci učitelů kritizují Radu Českého rozhlasu za její debatu o mediální výchově minulý týden. Během ní jeden z panelistů, radní ČTK Petr Žantovský, mimo jiné vyzýval k tomu, aby se školy „odstřihly od diletantských aktivit“ neziskových organizací. Konkrétně kritizoval například program Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni – mimo jiné za to, že se na něm údajně nepodílí „ani jeden pedagog“ (což Člověk v tísni vzápětí vyvrátil).

Žantovského slova odmítla Učitelská platforma, podle které by příště v podobné debatě měli sedět i pedagogové, kteří mediální výchovu skutečně učí. Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd „Občankáři“ pak Radě ČRo poslala otevřený dopis s poznámkou, že zmíněná „debata v nás důvěru v kompetenci Rady opravdu nevyvolala“.

Občankáři dále v dopise píší, že „učitelé nejsou pod žádným mocenským nebo ideologickým tlakem a není třeba je bránit před údajně indoktrinujícími nevládkami, do výuky si mohou pozvat, koho chtějí“ a ptají se Rady, podle jakého klíče panelisty do kontroverzní debaty vybrala.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org