Kde Češi vidí nebezpečí: v Rusku, Číně a USA

Navzdory setrvalým snahám některých politiků, zástupců byznysu a zejména okolí českého prezidenta se nedaří Čínu a Rusko vykreslovat jako Česku přátelské země. Naopak. Těch, kteří považují za bezpečnostní hrozbu Rusko, narostl od listopadu 2018 o 20 procentních bodů. Těch, kdo za hrozbu považují cizí zpravodajské služby o 10 procentních bodů od listopadu 2019. Vliv na aktuální výsledky průzkumu CVVM měly nepochybně dopady odhalení útoku ruské vojenské rozvědky GRU ve Vrběticích v říjnu 2014. Lépe si ale nevede ani Čína (viz tabulka níže). Třetí v pořadí zemí, kterou Češi (zhruba každý desátý) považují za bezpečnostní hrozbu jsou Spojené státy.

CVVM: Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republikuU Ruska jsme zaznamenali rozdíly podle věku, když podíl mladých lidí do 29 let, kteří považují Rusko za bezpečnostní hrozbu, je statisticky srovnatelný s průměrem populace, v případě třicátníků a čtyřicátníků je naopak výrazně vyšší (47 % ve věku 30 až 39 let, 43 % ve věku 40 až 49 let). Podíl těch, kteří se ho obávají, postupně s věkem klesá (obává se ho 37 % ve věku 50 až 59 let, 32 % ve věku 60 až 69, 27 % starších 70 let). Částečně podobný trend pozorujeme, i v tom jak považují občané za hrozbu Čínu, když se mladí lidé do 29 let neliší od populačního průměru, nejvíce se této země obávají třicátníci a čtyřicátníci, u padesátníků však na rozdíl od Ruska pozorujeme výrazný pokles. V případě USA nejsou rozdíly z hlediska věku věcně významné a jednotlivé skupiny se od sebe statisticky neliší s výjimkou občanů starších 70 let, kde pozorujeme mírně vyšší podíl těch, kteří USA považují za bezpečnostní hrozbu.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org