Kauza “kardinál Duka tuneluje majetek církve“ míří do Vatikánu

Spolek Kverulant před časem zveřejnil text o tom, jak byly z majetku římskokatolické církve vyvedeny dva velké lukrativní pozemky v pražské Hostivaři, převedeny na nově založenou soukromou nadaci Dominika Duky Arietinum a poté na developera Central Group s blíže neurčeným příslibem budoucího získání bytů. Rozhodně zajímavé téma, které se ale panu kardinálovi hrubě nelíbilo a obrátil se tedy na soud. Ten v první instanci nejprve Dukovi vyhověl a nakázal Kverulantovi text stáhnout. Jenže odvolací soud nyní dal Kverulantovi za pravdu s tím, že text popsal skutečný stav věcí. Mimo jiné to, jak si Duka a jeho nepopulární chráněnci na arcibiskupství takto přichystali teplá místečka pro dobu, kdy Duka už kardinálem nebude. Téma nekončí, už proto, že vytrvalý Kverulant se v této věci obrátil i do Vatikánu.

Kverulant.org: Kardinál Duka tuneluje církevní majetek Kdyby církev počkala, až budou oba pozemky zapsány jako stavební pozemky, mohla by jistě žádat větší cenu. Té největší ceny za pozemky by církev jistě dosáhla pořádáním veřejné dražby. Podobné je to s nákupem bytů. Pokud církev chce kupovat byty v době, kdy se odborníci shodují, že jejich cena je nadhodnocena, měla tak učinit veřejnou soutěží. (…) Kverulant se s tunelováním majetku, který má sloužit široké veřejnosti, odmítá smířit, a proto se obrátil na Svatý stolec s dopisem, že Duka vyvedením majetku za nejméně 250 milionů korun mimo církev porušil kanonické právo. Kverulant chce věřit, že Vatikán prohlásí celou transakci za neplatnou a konečně jmenuje do Prahy lepšího pastýře.

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org