Imigranti, azylanti a uprchlíci za branami. Ve vyspělých zemích tvoří 10 % populace

Napsal/a Robert Břešťan 7. února 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

V nejvyspělejších zemích světa, sdužených v rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) žije aktuálně  více než 115 milionů imigrantů. Představují tak celkem 10 % populace.

OECD před nedávnem vydalo obsáhlou studii, která se problematikou migrace zabývá z mnoha různých úhlů – od ekonomických přínosů a nákladů spojených s imigranty, ekonomickou migraci, přes nelegální uprchlíky, azylanty, či cizince přijíždějící za studiem až po migraci na vnitřním trhu EU.

Celá zpráva v angličtině je ke stažení pod tímto příspěvkem.

HlídacíPes.org jako vybral některá fakta a grafy týkající se imigrace – a také České republiky.

Nejžádanější Německo, Česko na opačném pólu

Nejžádanější zemí v rámci nejvyspělejších zemí světa sdružených v OECD je mezi imigranty je Německo, následováno Rakouskem a Finskem. Nejvyšší propad v zájmu imigrantů zaznamenalo dříve populární Irsko – zejména s ohledem na ekonomické problémy země. Druhý největší propad statisticky ukazuje Česko.

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚0B08‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization0B08″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Země“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“rozdíl v %“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Irsko“,“f“:null},{„v“:-49,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Česká republika“,“f“:null},{„v“:-42,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Itálie“,“f“:null},{„v“:-39,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Portugalsko „,“f“:null},{„v“:-39,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Španělsko“,“f“:null},{„v“:-34,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Británie“,“f“:null},{„v“:-17,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“,“f“:null},{„v“:-4,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Belgie“,“f“:null},{„v“:2,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Kanada“,“f“:null},{„v“:2,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švýcarsko“,“f“:null},{„v“:2,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Nizozemí“,“f“:null},{„v“:5,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Dánsko „,“f“:null},{„v“:11,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Mexiko“,“f“:null},{„v“:12,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Francie“,“f“:null},{„v“:14,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Norsko“,“f“:null},{„v“:15,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švědsko“,“f“:null},{„v“:15,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Austrálie“,“f“:null},{„v“:17,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Korea“,“f“:null},{„v“:22,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Finsko“,“f“:null},{„v“:24,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rakousko“,“f“:null},{„v“:36,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Německo“,“f“:null},{„v“:70,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Změna v přílivu imigrantů. Rodíl mezi průměrem let 2007 – 2011 a rokem 2012 „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“view“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

 

„Imigrace do Česka je v současné době velmi nízká. Z Česka více lidí odchází než do něj přijde, je tu velká fluktuace. Ekonomicky se Česku daří poměrně dobře, ale je třeba přemýšlet o tom, čím zaplnit vznikající díru na pracovním trhu. Je dobré být připraven, přichystat si nástroje, řešení a podívat se, jaké modely fungují s ohledem na budoucí potřeby,“ podotýká expert OECD na migraci Jean-Christoph Dumont.

 

Významná je i migrace v rámci zemí OECD

 

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚306D‘ border= ‚1‘ width= ‚400‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization306D“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Důvod příchodu „,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2007″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2008″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2009″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2010″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2011″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2012″,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Za prací „,“f“:null},{„v“:738191,“f“:null},{„v“:724964,“f“:null},{„v“:684376,“f“:null},{„v“:679741,“f“:null},{„v“:630301,“f“:null},{„v“:554844,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Doprovod rodinných příslušníků zaměstnance“,“f“:null},{„v“:277223,“f“:null},{„v“:291189,“f“:null},{„v“:307778,“f“:null},{„v“:332587,“f“:null},{„v“:290821,“f“:null},{„v“:295101,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rodinné důvody“,“f“:null},{„v“:1483829,“f“:null},{„v“:1511900,“f“:null},{„v“:1491327,“f“:null},{„v“:1381160,“f“:null},{„v“:1358159,“f“:null},{„v“:1335287,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Humanitární situace“,“f“:null},{„v“:331565,“f“:null},{„v“:318595,“f“:null},{„v“:310152,“f“:null},{„v“:267949,“f“:null},{„v“:314084,“f“:null},{„v“:294536,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ostatní“,“f“:null},{„v“:170758,“f“:null},{„v“:170303,“f“:null},{„v“:170076,“f“:null},{„v“:231913,“f“:null},{„v“:190433,“f“:null},{„v“:160931,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Volný pohyb osob“,“f“:null},{„v“:1367024,“f“:null},{„v“:1076380,“f“:null},{„v“:888698,“f“:null},{„v“:888490,“f“:null},{„v“:1006197,“f“:null},{„v“:1108450,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Permanentní migrace v rámci zemí OECD 2007 – 2012 „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“view“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

 

Ekonomická krize a ekonomická migrace

V ekonomické migraci se zejména v rámci zemí Evropské unie projevila ekonomická krize. Zhruba polovina migrantů v EU pochází právě z pohybu na vnitřním trhu. „Tato migrace výrazně vzrostla po roce 2004, po rozšíření EU. Zároveň je vidět její závislost na ekonomických cyklech, na to, jak se daří jednotlivým ekonomikám. S vypuknutím finanční krize přišel zlom. Například se výrazně omezila imigrace do Irska, propadla se imigrace do Španělska… Nejžádanější je Německo, jehož ekonomice se daří dobře,“ vysvětluje Jean-Christoph Dumont.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚FAFA‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationFAFA“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“EU+Švýcarsko+Norsko „,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Bez Španělska a Itálie“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“2007″,“f“:null},{„v“:512179,“f“:null},{„v“:181512,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2008″,“f“:null},{„v“:486945,“f“:null},{„v“:225644,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2009″,“f“:null},{„v“:466379,“f“:null},{„v“:234084,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2010″,“f“:null},{„v“:442859,“f“:null},{„v“:218799,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2011″,“f“:null},{„v“:400104,“f“:null},{„v“:220075,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2012″,“f“:null},{„v“:314070,“f“:null},{„v“:209579,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„legend“:“right“,“title“:“Vývoj ekonomické migrace v EU“,“vAxes“:xxx00xxx{„title“:null,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“lineWidth“:2,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},“series“:{„0“:{„lineWidth“:2,“color“:“#3366cc“,“pointSize“:2},“1″:{„lineWidth“:2,“pointSize“:2}},“curveType“:““,“interpolateNulls“:false},“state“:{},“view“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“LineChart“}‘ ]

 Azylanti za branami

V roce 2013 se v některé ze zemí OECD snažilo získat azyl 556 tisíc lidí, což představuje meziroční  nárůst o 20 %. Nepřekvapí, že největší počet žadatelů o azyl pocházel ze Sýrie (47 800), následoval  Afghánistan (34 500). Zemí nejotevřenější azylantům bylo Německo, USA, Francie, Švédsko a Turecko.

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚7C93‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization7C93″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Průměr 2009 – 2012 „,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Německo“,“f“:null},{„v“:44815,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“,“f“:null},{„v“:51934,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Francie“,“f“:null},{„v“:49351,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švédsko „,“f“:null},{„v“:32385,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Turecko „,“f“:null},{„v“:14887,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Británie „,“f“:null},{„v“:26798,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Itálie“,“f“:null},{„v“:19781,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švýcarsko „,“f“:null},{„v“:18728,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Maďarsko „,“f“:null},{„v“:2656,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rakousko „,“f“:null},{„v“:14665,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Nizozemí „,“f“:null},{„v“:12373,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Polsko „,“f“:null},{„v“:7843,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Belgie „,“f“:null},{„v“:20867,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Finsko „,“f“:null},{„v“:3984,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Portugalsko „,“f“:null},{„v“:218,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Česko „,“f“:null},{„v“:960,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovensko „,“f“:null},{„v“:646,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovinsko „,“f“:null},{„v“:276,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Udělený azyl, průměr za roky 2009 – 2012 „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

Raději zůstáváme doma

Češi se do zahraničí – statisticky vzato – na trvalo stěhují neradi. Do první padesátky zemí, odkud lidé nejčastěji vyrážejí do zahraničí se Česko nedostalo. Následující tabulka uvádí počet obyvatel dané země žijících v zahraničí v přepočtu na milion obyvatel.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚C862‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationC862″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Země původu“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Čína“,“f“:null},{„v“:375,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rumunsko“,“f“:null},{„v“:14664,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Polsko“,“f“:null},{„v“:7372,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Indie „,“f“:null},{„v“:184,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“,“f“:null},{„v“:392,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Británie“,“f“:null},{„v“:1738,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Německo „,“f“:null},{„v“:1312,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rusko“,“f“:null},{„v“:536,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Španělsko „,“f“:null},{„v“:1608,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ukrajina“,“f“:null},{„v“:1404,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Srbsko“,“f“:null},{„v“:5353,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Japonsko „,“f“:null},{„v“:280,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovensko „,“f“:null},{„v“:6098,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Afghánistán „,“f“:null},{„v“:1067,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Počet obyvatel dané země žijící v zahraničí (na milion obyvatel) „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

 

(Statistiky a grafy o migraci vztažené specificky k České republice připravujeme a najdete je v dalších příspěvcích HlídacíhoPsa.)

SOUBOR KE STAŽENÍ, ZPRÁVA OECD O MIGRACI: OECD_IMO-2014(1)

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)