Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Nevele Otseog, zdroj

Imigranti, azylanti a uprchlíci za branami. Ve vyspělých zemích tvoří 10 % populace

V nejvyspělejších zemích světa, sdužených v rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) žije aktuálně  více než 115 milionů imigrantů. Představují tak celkem 10 % populace.

OECD před nedávnem vydalo obsáhlou studii, která se problematikou migrace zabývá z mnoha různých úhlů – od ekonomických přínosů a nákladů spojených s imigranty, ekonomickou migraci, přes nelegální uprchlíky, azylanty, či cizince přijíždějící za studiem až po migraci na vnitřním trhu EU.

Celá zpráva v angličtině je ke stažení pod tímto příspěvkem.

HlídacíPes.org jako vybral některá fakta a grafy týkající se imigrace – a také České republiky.

Nejžádanější Německo, Česko na opačném pólu

Nejžádanější zemí v rámci nejvyspělejších zemí světa sdružených v OECD je mezi imigranty je Německo, následováno Rakouskem a Finskem. Nejvyšší propad v zájmu imigrantů zaznamenalo dříve populární Irsko – zejména s ohledem na ekonomické problémy země. Druhý největší propad statisticky ukazuje Česko.

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚0B08‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization0B08″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Země“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“rozdíl v %“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Irsko“,“f“:null},{„v“:-49,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Česká republika“,“f“:null},{„v“:-42,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Itálie“,“f“:null},{„v“:-39,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Portugalsko „,“f“:null},{„v“:-39,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Španělsko“,“f“:null},{„v“:-34,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Británie“,“f“:null},{„v“:-17,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“,“f“:null},{„v“:-4,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Belgie“,“f“:null},{„v“:2,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Kanada“,“f“:null},{„v“:2,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švýcarsko“,“f“:null},{„v“:2,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Nizozemí“,“f“:null},{„v“:5,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Dánsko „,“f“:null},{„v“:11,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Mexiko“,“f“:null},{„v“:12,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Francie“,“f“:null},{„v“:14,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Norsko“,“f“:null},{„v“:15,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švědsko“,“f“:null},{„v“:15,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Austrálie“,“f“:null},{„v“:17,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Korea“,“f“:null},{„v“:22,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Finsko“,“f“:null},{„v“:24,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rakousko“,“f“:null},{„v“:36,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Německo“,“f“:null},{„v“:70,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Změna v přílivu imigrantů. Rodíl mezi průměrem let 2007 – 2011 a rokem 2012 „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“view“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

 

„Imigrace do Česka je v současné době velmi nízká. Z Česka více lidí odchází než do něj přijde, je tu velká fluktuace. Ekonomicky se Česku daří poměrně dobře, ale je třeba přemýšlet o tom, čím zaplnit vznikající díru na pracovním trhu. Je dobré být připraven, přichystat si nástroje, řešení a podívat se, jaké modely fungují s ohledem na budoucí potřeby,“ podotýká expert OECD na migraci Jean-Christoph Dumont.

 

Významná je i migrace v rámci zemí OECD

 

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚306D‘ border= ‚1‘ width= ‚400‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization306D“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Důvod příchodu „,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2007″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2008″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2009″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2010″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2011″,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“2012″,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Za prací „,“f“:null},{„v“:738191,“f“:null},{„v“:724964,“f“:null},{„v“:684376,“f“:null},{„v“:679741,“f“:null},{„v“:630301,“f“:null},{„v“:554844,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Doprovod rodinných příslušníků zaměstnance“,“f“:null},{„v“:277223,“f“:null},{„v“:291189,“f“:null},{„v“:307778,“f“:null},{„v“:332587,“f“:null},{„v“:290821,“f“:null},{„v“:295101,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rodinné důvody“,“f“:null},{„v“:1483829,“f“:null},{„v“:1511900,“f“:null},{„v“:1491327,“f“:null},{„v“:1381160,“f“:null},{„v“:1358159,“f“:null},{„v“:1335287,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Humanitární situace“,“f“:null},{„v“:331565,“f“:null},{„v“:318595,“f“:null},{„v“:310152,“f“:null},{„v“:267949,“f“:null},{„v“:314084,“f“:null},{„v“:294536,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ostatní“,“f“:null},{„v“:170758,“f“:null},{„v“:170303,“f“:null},{„v“:170076,“f“:null},{„v“:231913,“f“:null},{„v“:190433,“f“:null},{„v“:160931,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Volný pohyb osob“,“f“:null},{„v“:1367024,“f“:null},{„v“:1076380,“f“:null},{„v“:888698,“f“:null},{„v“:888490,“f“:null},{„v“:1006197,“f“:null},{„v“:1108450,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Permanentní migrace v rámci zemí OECD 2007 – 2012 „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“view“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

 

Ekonomická krize a ekonomická migrace

V ekonomické migraci se zejména v rámci zemí Evropské unie projevila ekonomická krize. Zhruba polovina migrantů v EU pochází právě z pohybu na vnitřním trhu. „Tato migrace výrazně vzrostla po roce 2004, po rozšíření EU. Zároveň je vidět její závislost na ekonomických cyklech, na to, jak se daří jednotlivým ekonomikám. S vypuknutím finanční krize přišel zlom. Například se výrazně omezila imigrace do Irska, propadla se imigrace do Španělska… Nejžádanější je Německo, jehož ekonomice se daří dobře,“ vysvětluje Jean-Christoph Dumont.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚FAFA‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationFAFA“,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“EU+Švýcarsko+Norsko „,“pattern“:““,“type“:“number“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Bez Španělska a Itálie“,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“2007″,“f“:null},{„v“:512179,“f“:null},{„v“:181512,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2008″,“f“:null},{„v“:486945,“f“:null},{„v“:225644,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2009″,“f“:null},{„v“:466379,“f“:null},{„v“:234084,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2010″,“f“:null},{„v“:442859,“f“:null},{„v“:218799,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2011″,“f“:null},{„v“:400104,“f“:null},{„v“:220075,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“2012″,“f“:null},{„v“:314070,“f“:null},{„v“:209579,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„legend“:“right“,“title“:“Vývoj ekonomické migrace v EU“,“vAxes“:xxx00xxx{„title“:null,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“useFormatFromData“:true},{„viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null,“useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“lineWidth“:2,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},“series“:{„0“:{„lineWidth“:2,“color“:“#3366cc“,“pointSize“:2},“1″:{„lineWidth“:2,“pointSize“:2}},“curveType“:““,“interpolateNulls“:false},“state“:{},“view“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“LineChart“}‘ ]

 Azylanti za branami

V roce 2013 se v některé ze zemí OECD snažilo získat azyl 556 tisíc lidí, což představuje meziroční  nárůst o 20 %. Nepřekvapí, že největší počet žadatelů o azyl pocházel ze Sýrie (47 800), následoval  Afghánistan (34 500). Zemí nejotevřenější azylantům bylo Německo, USA, Francie, Švédsko a Turecko.

[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚7C93‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualization7C93″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:“Průměr 2009 – 2012 „,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Německo“,“f“:null},{„v“:44815,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“,“f“:null},{„v“:51934,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Francie“,“f“:null},{„v“:49351,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švédsko „,“f“:null},{„v“:32385,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Turecko „,“f“:null},{„v“:14887,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Británie „,“f“:null},{„v“:26798,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Itálie“,“f“:null},{„v“:19781,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Švýcarsko „,“f“:null},{„v“:18728,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Maďarsko „,“f“:null},{„v“:2656,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rakousko „,“f“:null},{„v“:14665,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Nizozemí „,“f“:null},{„v“:12373,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Polsko „,“f“:null},{„v“:7843,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Belgie „,“f“:null},{„v“:20867,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Finsko „,“f“:null},{„v“:3984,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Portugalsko „,“f“:null},{„v“:218,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Česko „,“f“:null},{„v“:960,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovensko „,“f“:null},{„v“:646,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovinsko „,“f“:null},{„v“:276,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Udělený azyl, průměr za roky 2009 – 2012 „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

Raději zůstáváme doma

Češi se do zahraničí – statisticky vzato – na trvalo stěhují neradi. Do první padesátky zemí, odkud lidé nejčastěji vyrážejí do zahraničí se Česko nedostalo. Následující tabulka uvádí počet obyvatel dané země žijících v zahraničí v přepočtu na milion obyvatel.
[chartboot version= ‚3.0‘ code= ‚C862‘ border= ‚1‘ width= ‚500‘ height= ‚650‘ attribution= ‚1‘ jsondesc= ‚{„containerId“:“visualizationC862″,“dataTable“:{„cols“:xxx00xxx{„id“:““,“label“:“Země původu“,“pattern“:““,“type“:“string“,“p“:{}},{„id“:““,“label“:““,“pattern“:““,“type“:“number“}xxx01xxx,“rows“:xxx00xxx{„c“:xxx00xxx{„v“:“Čína“,“f“:null},{„v“:375,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rumunsko“,“f“:null},{„v“:14664,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Polsko“,“f“:null},{„v“:7372,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Indie „,“f“:null},{„v“:184,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“USA“,“f“:null},{„v“:392,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Británie“,“f“:null},{„v“:1738,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Německo „,“f“:null},{„v“:1312,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Rusko“,“f“:null},{„v“:536,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Španělsko „,“f“:null},{„v“:1608,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Ukrajina“,“f“:null},{„v“:1404,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Srbsko“,“f“:null},{„v“:5353,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Japonsko „,“f“:null},{„v“:280,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Slovensko „,“f“:null},{„v“:6098,“f“:null}xxx01xxx},{„c“:xxx00xxx{„v“:“Afghánistán „,“f“:null},{„v“:1067,“f“:null}xxx01xxx}xxx01xxx,“p“:null},“options“:{„title“:“Počet obyvatel dané země žijící v zahraničí (na milion obyvatel) „,“isStacked“:false,“animation“:{„duration“:500},“booleanRole“:“certainty“,“hAxis“:{„useFormatFromData“:true,“viewWindow“:{„max“:null,“min“:null},“minValue“:null,“maxValue“:null},“vAxes“:xxx00xxx{„useFormatFromData“:true,“minValue“:null,“maxValue“:null,“viewWindow“:null,“viewWindowMode“:null},{„useFormatFromData“:true}xxx01xxx,“legend“:“right“},“state“:{},“isDefaultVisualization“:true,“chartType“:“BarChart“}‘ ]

 

(Statistiky a grafy o migraci vztažené specificky k České republice připravujeme a najdete je v dalších příspěvcích HlídacíhoPsa.)

SOUBOR KE STAŽENÍ, ZPRÁVA OECD O MIGRACI: OECD_IMO-2014(1)

 

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Nebyl vložen žádný komentář
Přidávání komentářů není povoleno