Dopravní podniky – hračka v rukou politiků

Napsal/a Ondřej Neumann 6. února 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Roční obrat městských společností činí 117 miliard korun. Přesto stojí ve stínu pozornosti. Podrobná analýza fungování pěti největších dopravních podniků v Česku s ročním obratem 24 miliard ukázala, že na fungování městských firem by se vyplatilo pořádně přisvítit.

Dopravních podniky v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Liberci s Jabloncem vykazují řadu systémových nedostatků ve svém řízení a kontrole. Zejména se jedná o silný politický vliv na obsazování orgánů společností, minimální strategické řízení a kontrolu výkonnosti. Tak shrnují hlavní zjištění lidé z Oživení o.s., kteří zkoumali transparentnost pěti dopravních podniků ve zmíněných městech.

Roční obrat těchto společností je 24 miliard, drtivá většina této sumy připadá na dopravní podnik hlavního města:

Obrat v roce 2013

 • DP Praha                                17,24 miliardy
 • DP Brno                                   3,03 miliardy
 • DP Ostrava                              1,81 miliardy
 • DP Plzeň                                  1,36 miliardy
 • DP Liberec + Jablonec        0,57 miliardy

 

„Analýza organizace Oživení jasně ukazuje, jak málo pozornosti je věnováno těmto městským podnikům, které přitom hospodaří s velkým rozpočtem – veřejná kontrola doslova neexistuje a místo ní se vedení radnic či magistrátů zabývá jen politickou kontrolou finančních toků jdoucích ve prospěch jejich politických zájmů. Služba občanovi stojí daleko za zájmem přiklepnout zakázku tomu „správnému“ dodavateli,“ říká Jiří Knitl z Fondu Otakara Motejla, který zpracování studie finančně podpořil

 

Hlavní zjištění z analýzy Oživení přehledně:

 • Orgány dopravních podniků jsou většinou dosazovány na základě politického klíče – průměrně 51 % straníků sedí v představenstvech, 61 % pak v dozorčích radách.

  Podíl zastupitelů v dozorčích radách

  ©©

 • U představenstev podniků bylo po volbách v r. 2010 obměněno průměrně 70 % členů, u dozorčích rad pak 44 % členů, v případě členů dozorčích rad volených valnou hromadou však dosáhla fluktuace až 67%. Za poslední funkční období (2010 – 2014) dosahovalo průměrné zastoupení zastupitelů v dozorčích radách 49 %. Žádný z podniků přitom nemá pravidla pro obsazování svých orgánů, která by kladla důraz především na odbornost a zkušenosti jejich členů.

  Obměna představenstev DP po volbách

  ©©

 • Sledované dopravní podniky mají nastaveny nedostatečné nástroje kontroly. Jejich stanovy ani smlouvy o výkonu funkcí neobsahují žádná pravidla pro sdělování výsledků zastupitelům města, ti přitom mají vrcholnou odpovědnost za správu města a výkon vlastnických práv.  Taktéž úroveň interní etické politiky je nedostatečná, pokud už etický kodex existuje, vztahuje se pouze na zaměstnance společností, nikoli na členy představenstev a dozorčích rad.
 • Neutěšená situace panuje taktéž v oblasti zadávání veřejných zakázek, zmiňované dopravní podniky jsou tzv. sektorovými zadavateli a podle zákona musí soutěžit zakázky na dodávky a služby až od hranice 10,5 mil. korun, u stavebních zakázek dokonce až od 131 mil. korun. Žádný z podniků přitom nedisponuje vnitřními pravidly, která by garantovala soutěž i u menších zakázek, což otevírá velký prostor pro manipulaci, korupci a klientelismus při výběru dodavatelů.
 • Žádné město (vlastník) navíc neuplatňuje vůči svým podnikům komplexní vlastnickou politiku. Podniky nedisponují žádnou strategií řízení a rozvoje, což neumožňuje efektivně kontrolovat jejich výkonnost a vyvozovat manažerskou odpovědnost za řízení podniku. Pro ilustraci rozvojová strategie DP Brno:

  DP Brno - strategie

  ©©

Analýzou s neradostnými závěry to však nekončí. „Oživení v souvislosti s výsledky připravilo manuál, který obsahuje seznam možných doporučení pro lepší kontrolu městských společností ze strany zastupitelů i široké veřejnosti. Tento manuál chceme konzultovat s experty i zástupci měst a městských společností, aby byl co nejlépe aplikovatelný v praxi,“ přibližuje další záměry Martin Kameník z Oživení.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)