Česko a oxid uhličitý. Za třicet let pokles na 128 milionů tun ročně

Ceny emisních povolenek rychle rostou, jen letos vyskočily zhruba o 50 % a pohybují se kolem 50 eur za tunu CO2. I samy energetické firmy připouštějí, že růst může pokračovat třeba až ke 100 eurům za tunu. Nese to s sebou mnohé důsledky, zejména pak větší tlak na zezelenání energetiky a průmyslu a také zdražování tzv. špinavé energie. Byť CO2 nerespektuje hranice a jde tedy o věc globální, je dobré podívat se i na lokální data. Od roku 1990 klesly české emise z 200 milionů tun na 128 milionů tun CO2. Výrazně poklesla „špinavost“ průmyslu (pokles o 79 %) a spalování v domácnostech (pokles o 61 %). Naopak silně narostl například vliv dopravy (růst 69 %). Detaily v grafu níže.

ZDROJ: Eurostat, Faktaoklimatu.cz 

Fakta o klimatu: Vývoj emisí v ČR v letech 1990–2018Údaje odpovídají emisím vyprodukovaným v dané zemi, avšak vzhledem k vývozu a dovozu zboží nemusejí odpovídat emisím vzniklých ze spotřeby v dané zemi. ČR například do dalších zemí EU vyváží elektřinu, ocel, automobily apod. a dováží zboží z jiných zemí EU nebo z Číny. Zahrnutí letecké dopravy je podobně problematické – zobrazený příspěvek letecké dopravy odpovídá emisím vyprodukovaným lety z letišť v ČR. Je tedy pravděpodobně podhodnocený (mnoho Čechů létá z Vídně či Bratislavy) a neodpovídá zcela množství emisí, které Češi způsobí (typicky např. let českého člověka do New Yorku s přestupem v Amsterdamu se započítá do zobrazených emisí jen jako Praha–Amsterdam, zatímco emise z letu Amsterdam–New York se započtou Nizozemí).

300znaku.cz

Vše podstatné v glosách redaktorů HlídacíPes.org