Uživatel

Adam Čech

Autor je tajemníkem programu Kremlin Watch think-tanku Evropské hodnoty.