Inzerát, který měl ovlivnit prezidentskou volbu

Advokátní komora snížila exemplární pokutu více než 40-krát

Napsal/a Ondřej Neumann 12. září 2014
FacebookTwitterPocketE-mail

Týdeník Respekt tu informaci zařadil mezi „deset událostí roku 2013, které si budeme pamatovat“.  Cituji z prosincového vydání Respektu: „Pražský právník a bývalý příslušník StB Vladimír Zavadil dostal k zaplacení pokutu 850 tisíc korun za to, že neeticky zasáhl do kampaně v první přímé volbě prezidenta. Podnět k přezkoumání Zavadilova prohřešku podala k České advokátní komoře senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.

Zavadil nechal den před druhým kolem volby zveřejnit v Blesku celostránkový inzerát namířený proti kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi, v němž opakoval lži používané v kampani Milošem Zemanem: že chce Schwarzenberg vrátit majetek válečným zločincům. Celá Zemanova kampaň se nesla na rozdmýchávání nenávisti k sudetským Němcům vyhnaným po válce z pohraničí.

Nejvyšší správní soud nakonec rozhodl, že prezident Miloš Zeman před volbou několikrát lhal a choval se nemorálně, ne však dostatečně na to, aby to zneplatnilo volbu hlavy státu.“Událost, která podle liberálního týdeníku měla navždy zůstat v paměti, se teď v tichosti změnila ve frašku. Odvolací kárný senát České advokátní komory pokutu snížil na 20.000 korun. Důvod?

Advokát Zavadil, který neváhal podle svých slov ze svého zaplatit statisíce korun za celostránkový inzerát, by prý byl sankcí ve výši 850 tisíc korun ohrožen na své existenci. Advokátní komora o rozhodnutí odvolacího kárného senátu cudně pomlčela. Až na základě opakovaných dotazů Hlídacího psa dnes mluvčí vydala následující informaci. Přetiskujeme ji v plném znění.

Věc: Odvolací kárné řízení proti JUDr. Vladimíru Zavadilovi

Odvolací kárný senát České advokátní komory (ČAK) dospěl po doplněném

dokazování k rozhodnutí, že JUDr. Vladimír Zavadil se kárně provinil a jeho

jednání bylo shledáno nemorálním, neetickým a nerespektujícím důstojnost a

vážnost advokátního stavu.

Při stejném výroku o vině jako v kárném řízení prvního stupně, mu odvolací

kárný senát uložil ale pokutu nižší, a to ve výši 20.000,- Kč.

Odvolací kárný senát byl při úvahách o výši udělované pokuty veden odvolací

námitkou, že pokuta vyměřená v rámci kárného řízení nemá mít pro advokáta

likvidační charakter.

Podle názoru odvolacího kárného senátu skutečně původně vyměřená

pokuta (850.000 Kč – nejvyšší, jakou je možné v kárném řízení uložit) byla

s přihlédnutím k majetkovým poměrům advokáta, které v odvolacím řízení

doložil, k míře intenzity porušení pravidel a k tomu, že dosud nebyl kárně

postižen, neúměrně vysoká.

Vzhledem k tomu, že kárné řízení je profesním řízením a nemůže být jeho

účelem suplovat orgány činné v trestním řízení, celou kauzu odvolací kárný

senát uzavřel s tím, že jednání, které bylo spácháno, je v rozporu s etickým

kodexem advokáta.

Tento jeho judikát bude morálním a výchovným apelem směrem k ostatním

příslušníkům stavu do budoucna, aby se obdobným způsobem nechovali a

obdobnému jednání se vyhnuli.

I proti konečnému rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK se advokát může

ještě obrátit se správní žalobou na soud.

*********

Kárný žalobce JUDr. Zavadila v kárné žalobě vinil z toho, že nedodržel

ustanovení zákona o advokacii a pravidla profesionální etiky advokátů, která mu

ukládají povinnost všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat

k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu, když zadal do deníku Blesk před

druhým kolem prezidentské volby dne 25. 1. 2013 inzerát s názvem „Nevolte

Karla Schwarzenberga“.

**********

PhDr. Iva Chaloupková,

vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí České advokátní komory

Pop-up mobil Mobile (207451)
ReklamaSMR mobil článek Mobile (207411)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
ReklamaSMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
ReklamaSMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

ReklamaSkyscraper 2 Desktop (211796-4)