Žaloba na Zdeňka Bakalu je znamením, že doba beztrestného drancování skončila

Napsal/a Aleš Rozehnal 28. listopadu 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

O navrhované restrukturalizaci OKD lze důvodně pochybovat. O čem však již pochybovat nelze, je to, že tato společnost přinese Zdeňkovi Bakalovi ještě nejednu vrásku, píše ve své analýze pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal. Zdeňka Bakalu totiž dohnala nová úprava korporačního práva. 

Těžební společnost OKD se obrátila na Krajský soud v Ostravě. Žaluje firmu New World Resources a podnikatele Zdeňka Bakalu o více než 24,5 miliardy korun. Důvod žaloby nechtěl mluvčí společnosti nikterak specifikovat.

Zdá se, že na Zdeňka Bakalu dopadla nová právní úprava korporačního práva. V minulosti se často stávalo, že si akcionáři nelámali hlavu, zda bude podnikání jejich společnosti vedeno s péčí řádného hospodáře.

Do představenstva si zvolili někoho, kdo byl jen slepým vykonavatelem jejich rozkazů, fakticky však společnost řídili. A měli jistotu, že případný krach padne při nejhorším pouze na hlavu jimi řízených členů představenstva.

Já nic, já akcionář už neplatí

Od roku 2014 však akcionář ručí i věřitelům své společnosti za splnění těch dluhů, které jeho společnost nemůže v důsledku uplatnění jeho akcionářského vlivu splnit.

Akcionář má tedy v takovém případě jednak povinnost nahradit škody vzniklou samotné společnosti a jednak ručí za dluhy společnosti i vůči věřitelům společnosti.

Nové povinnosti akcionáře:

  • Akcionář musí vykonávat svoji rozhodovací činnost v akciové společnosti na základě dostatečných informací, v dobré víře a ve prospěch korporace bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírat se o racionální základy svého rozhodování.
  • Musí vykonávat svoji rozhodovací činnost odborně, po všech stránkách profesionálně. Tedy tak, jak by svědomitý hospodář pečoval o svůj osobní majetek (ten ostatně může být od roku 2014 postihnut v rámci uspokojení práv věřitelů).
  • Akcionář také nesmí přehnaně riskovat a je odpovědný za předvídatelné negativní následky svých podnikatelských rozhodnutí.

Pokud by se tedy ukázalo, že například rozhodnutí valné hromady OKD o výplatě dividend či vydání dluhopisů této společnosti způsobilo, že OKD nebude schopna dostát svým dluhům, neznamená to ještě, že věřitelé společnosti musí přijít o všechny své peníze.

Falešný příznak podnikatelské chytrosti

Institut obchodní korporace není možno zneužívat k tomu, aby došlo pouze k limitaci odpovědnosti akcionáře za podnikání akciové společnosti. Pokud se na podnikání akciové společností aktivně podílí, a to tím, že jí fakticky řídí, může nést odpovědnost za její ztrátu a jí způsobené škody.

Neúspěch člověka v podnikatelském životě v podobě bankrotu sice nemusí nutně vést k degradaci jeho osobního života, ale ani akcionář nemůže beztrestně svůj vliv ve společnosti uplatňovat tak, aby společnost podnikala neodpovědně, hazardérsky nebo i podvodně.

Podnikatelé často nebyli dostatečně poctiví na to, aby unesli možnost vytvoření svého podnikatelského alter ego s limitovanou odpovědností. Tedy to, že neodpovídali či neručili za dluhy své společnosti.

Z omezeného ručení či dokonce z absence ručení společníka za dluhy společnosti se tak stalo často podvodné podnikání, při kterém je bankrot společnosti cosi normálního, nemajícího pro majitele či akcionáře žádné negativní důsledky.

Zatímco málokdo podniká tak, aby přišel o svůj dům nebo všechny úspory, obětovat svoji společnost se stalo takřka znakem podnikatelské chytrosti.

O navrhované restrukturalizaci OKD lze důvodně pochybovat. O čem však již pochybovat nelze, je to, že tato společnost přinese Zdeňkovi Bakalovi ještě nejednu vrásku.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)