Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Ztohoven,

Trenýrky za časů tatíčka Masaryka aneb Kolik váží čest hlavy státu

Urážkou TGM byla např. zmínka, že katolíci mají jen ta práva, která si vybojují, nebo že příjezd prezidenta do obce je komedií. Potrestán byl i převlek za Masaryka na maškarním plese, nasazení klobouku bustě Masaryka, nebo sklizení květin spod portrétu prezidenta s poznámkou, že takových krásných květin je pro něho škoda. Připomíná v souvislosti s kauzou „trenýrky“ právník Aleš Rozehnal. A jak je to v případě Miloše Zemana?

Členové skupiny Ztohoven nahradili vlajku prezidenta České republiky zvanou též jako standarta prezidenta rudými trenýrkami. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček označil tento čin za zneuctění státních symbolů a policejní prezidium podezírá muže ze spáchání trestných činů krádeže a výtržnictví.


Tento článek vyšel 26. září 2015. Dnes obvodní soud pro Prahu 1  tři členy skupiny Ztohoven nepravomocně zprostil obžaloby a postoupil případ obvodnímu úřadu Prahy 1, který rozhodne o případné pokutě.


Potíže s právní kvalifikací

Dá se přisvědčit tomu, že tento čin vyjadřuje neúctu k prezidentovi republiky, ale do určité míry i ke státnímu symbolu, kterým standarta prezidenta České republiky je. Zároveň se však jedná o vyjádření občanského, nebo dokonce politického postoje, který může mít i podobu recesistické akce.

Otázkou tedy je, zda je takové jednání protiprávní či nikoli. Právní kvalifikace policejního prezidia očividně kulhá. Aby se jednalo o krádež, museli by si podezřelí muži standartu přisvojit, což zřejmě neučinili a pouze zapříčinili její ztrátu. Výtržnictví zase předpokládá hrubě neslušný projev nebo výtržnosti na veřejnosti. Přes tautologii této definice je obtížné za hrubě neslušný považovat projev, který velká část společnosti považuje za povedený vtip.

Jak to bylo za Masarykových časů

Je skutečností, že od dob Tomáše Garrigue Masaryka je úřad prezidenta republiky spojen s vysokou mírou vážnosti. Česká společnost si nikdy příliš nevěděla rady s tím, jak zacházet s urážkami jejích představitelů a prezidentů zejména. V době první republiky platil zákon na ochranu republiky, který trestal jakýkoli neuctivý projev zmiňující prezidenta, a to i tehdy, když byl pravdivý.

Zákon se vztahoval i na karikatury prezidenta, kterým se z tohoto důvodu tehdejší média vyhýbala. Urážkou prezidenta byla tak např. zmínka, že se nestará o Moravany, že katolíci mají jen ta práva, která si vybojují, nebo že příjezd prezidenta do obce je komedií. Potrestán byl i převlek za Masaryka na maškarním plese, nasazení klobouku bustě Masaryka, nebo sklizení květin spod portrétu prezidenta s poznámkou, že takových krásných květin je pro něho škoda. Nutno říci, že prezident Masaryk často odsouzené amnestoval.

Komunistický právní řád znal trestný čin hanobení prezidenta. Aplikace této skutkové podstaty byla zhusta používána proti kritikům režimu. Tento trestný čin však komunistický režim přežil a byl zrušen až ke konci roku 1997.

Prezidentova čest není nad čest ostatních občanů

V současné době tedy není čest, důstojnost a vážnost prezidenta republiky chráněna více než kteréhokoli jiného občana. Ochrana cti a důstojnosti prezidenta je výsostně otázkou soukromého práva a je na prezidentovi, zda se této ochrany bude prostřednictvím soudu domáhat.

Jiná otázka je hanobení státního symbolu. Pokud někdo zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky, dopustí se přestupku. O zneužití či poškození státního symbolu se v daném případě očividně nejedná. Je tedy otázkou, zda záměna prezidentské standarty za rudé trenýrky je hrubým znevážením tohoto státního symbolu.

Státní symbol je symbolem odosobněné podstaty státu. Z tohoto pohledu by se jeho nahrazení kusem spodního prádla hrubým znevážením mohlo jevit. I při správním trestání je však potřeba vyvažovat jednotlivá práva, v tomto případě svobodu slova a zájem společnosti na ochraně abstraktních prvků české státnosti.

Trenýrky jako politický postoj

Vyvěšení rudých trenýrek s největší pravděpodobností nebylo motivováno radikálním nesouhlasem s existencí České republiky, republikánskou formu našeho státu či existencí funkce prezidenta republiky. Takové jednání by mohlo bezpečnost státu byť symbolicky ohrozit a proto je na místě jeho správní postih.

Motivem expozice trenýrek byl spíše nesouhlas s politickými kroky a rozhodnutími prezidenta Miloše Zemana. Takový nesouhlas je však vrcholně politickým postojem, který nemůže být z podstaty věci trestán. Je to postoj vyjádřený sice hodně expresivně, pro mnohé i nevkusně a agresivně, ale pokud by měl právní řád poskytovat ochranu pouze krotké svobodě projevu, netrvalo by dlouho, a tato svoboda by zmizela zcela.

Respekt, úctu a vážnost nelze vynutit prostřednictvím zákona či postihu státem. Svobodná vyspělá demokratická společnost si musí umět poradit i s projevy, které jsou recesistické a pro někoho i nevkusné, aniž by je postihovala prostřednictvím svých represivních složek.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

22 komentářů

 1. petrph napsal:

  Mimochodem, chtěl bych se zeptat z čeho vychází předpoklad že „.. politický postoj (pokud je vyjádřen činem),nemůže být z podstaty věci trestán? Domníval bych se že platí opak, totiž že vycházeje z předpokladu že trestán být může,platí pro vybrané skupiny (poslanci, senátoři) imunita. Těžko by šlo obhájit že má tato imunita obecně sloužit k něčemu jinému, třeba aby poslanci mohli porušovat dopravní předpisy nebo si smlouvat úplatky :):)
  Ergo, tedy pro ostatní skupiny platí že sice mohou vyjadřovat své názory (i politické) ale současně musí dodržovat i všechny zákonné předpisy – i v tr.zákoníku je řada (až příliš mnoho) paragrafů které za vyjadřování negativního politického postoje činem trestají.
  A asi bych to obrátil-porušování zákonů je vždycky na riziku toho kdo to provádí. většinou sice vychází z předpokladu malého rizika dopadení. Ale v případě že koná ten trestný čin (přečin) veřejně jako součást svého politického postoje, tak by měl být taky schopen jako součást tohoto veřejného postoje za něj nést i osobní zodpovědnost -ergo i se bránit u soudu, a popřípadě přijmout i přiměřený (nepříliš citelný) trest. Spoléhat se na aktuální politickou atmosféru, že když to je proti Zemanovi (Husákovi, Masarykovi, zemanovcům,komunistům,židům,černochům- podle té aktuální situace),tak ho žádný soud neodsoudí, nevypadá příliš demokraticky…

  • Weber napsal:

   Myslím, že justice by měla rozlišovat událost vyvěšení trenýrek v kontextu zákona a morálky. Kdyby oni „umělci“ vyvěsili trencle třeba v Lánech, kde prezident bydlí, nebo na jeho chalupě ve Veselí,tak bych to jako cílené úsilí přijal dle vyjádřené motivace těmi „umělci“. Ale vyvěsit trencle na Pražském hradě, symbolu státnosti a snad i české hrdosti je příliš a bylo by zajímavé vědět, co by se stalo takovým umělcům třeba v USA za podobný čin. Mimo jiné oni standartu prezidenta ukradli, rozstříhali, rozdávají kamarádům a prodávají za mrzký peníz. To není urážka občanů a také zlodějna? Co si vymyslí podobní „umělci“ za další plivanec do tváře veřejnosti?

 2. J.Němec napsal:

  Svého prezidenta má například ,komunistickým slovníkem ,mánička Ringo Čech. Ne vlastenecký Čech ctící slušnost a pořádek se smyslem pro Švejkovký humor. Mladíci zaslouží potrestání za zneužití cizí věci. Ale hlavně si zaslouží pochvalu za svůj humor, kterým nás rozesmáli. Někdo ctí tanky, někdo trenýrky.

 3. Tomáš Vodička napsal:

  Tak ono, tvrzení že politický postoj z podstaty věci nemůže (neměl by) být trestán, je v podstatě správné. Samotný politický postoj jistě trestný není.
  Pokud však jde o vyjádření postoje nějakým činem, pak záleží na tom, zda byla nebo nebyla naplněna skutková podstata trestného činu. Skutečnost, že motivací k trestnému činu byl politický postoj nemůže sama o sobě pachatele zbavovat odpovědnosti za porušení zákona.
  Takový přístup by byl velmi nebezpečný. V podstatě by šlo takto ospravedlnit jakýkoli politicky motivovaný čin, třeba bombový útok apod.

  • František napsal:

   Každý kdo není vy nemá problém rozlišit rozdíl mezi vyvěšením trenýrek a odpálením bomby. Co je nebezpečné je vaše snaha ospravedlnit politickou šikanu konanou naším hradním pánem.

 4. Tomáš Vodička napsal:

  Mimochodem, sice to není podstatné, ale nevím proč se v médiích pořád mluví o spodním prádle.
  Ty trenýrky spodní prádlo vůbec nepřipomínají, spíš zhruba vypadají jako trenýrky sportovní, třeba fotbalové nebo boxerské. Anebo takové ty červené trenýrky používané v minulosti na tělocvik.

 5. Petr napsal:

  Pokud někdo obhajuje událost (politický postoj), která se udála na Pražském hradě a zároveň ovlivňuje myšlení mladých lidí ve školách, je to smutné. Jsme v hluboké krizi, morální, mravní, politické, celá západní civilizace se dostala do úpadkové konečné sféry.
  Co se to s námi stalo? Poctivost, smysl pro spravedlnost, slušnost nám někam utekla.

  • František napsal:

   Jediný kdo má krizi morální a mravní jste vy.
   Zbytek národa se má lépe a lépe. Mladí lidé jsou výrazně slušnější než ti co vyrostli za totality. Bude to tím, že jim nikdo nenařizoval co a jak myslet.

 6. David napsal:

  Ono za císaře pána bylo možné jít do vězení za urážku kterékoholiv člena habsbursko lotrinského rodu.

 7. Tomas napsal:

  Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takový je můj názor. Když se bude prezident či jiný politik na veřejnosti chovat slušně a nebude dávat najevo, že má rád jen své voliče a jejich názory, budou se k němu chovat slušně i slušní a inteligentní novináři a občané.

 8. František Navrátil napsal:

  Pan advokát Rozehnal vychází při své úvaze o možnosti potrestání stohovnařů z nesprávného předpokladu, že mají být potrestáni za projevení neúcty k prezidentovi. Prezidenta si můžeme vážit nebo nevážit, jak je komu libo. Tady jde ze strany pana Rozehnala a kavárny o odvrácení pozornosti. Jde o to, že anarchističtí výtržníci neoprávněně a v přestrojení vkročili pozemek, kam je vstup zakázán, vnikli na objekt, kde neměli co dělat, zničili úchyt standarty a standartu odcizili a podle vlastních slov ji zničili. Advokátské bláboly, že prezidentskou standartu neukradli, ale je zapříčinili její ztrátu jsou stejné, jako by bankovní lupiči trvdili, že peníze neukradli, ale jen zapříčinili jejich ztrátu. Tedy by stohovnaři měli být potrestáni, nejlépe mastnou peněžní pokutou, za výtržnost a krádež a ne za zneuctění standarty.

 9. Milena Šafránková napsal:

  Souhlasím se státním zástupcem, že podal odvolání do rozsudku. Stohoven měli být potrestáni protože vnikli na cizí pozemek, zničili standartu prezidenta republiky,poškodili další věci.V n aší republice jsou děravé zákony.Viz ukázání zadní části těla na američany,občan odsouzen byl.Přemalování semaforů odsouzen a je více takových věcí. Je pravdou, že v současném světě převládá hrubost, násilí, neúcta, mám za to, že svoboda slova byla myšlena jinak, rov něž tak i demokraCIE, kterou se každý takovýto hulvát ohrazuje. Stohoven nejsou žádní umělci a jsou trapní, ale zřejmě se chtějí zviditelňovat za každou cenu.

  • František napsal:

   Ještě, že nežiji ve vašem světě, ale v realitě kde se každý rok snižuje počet násilných činů, obětí války atd …
   Je krásné žít v nejvíce mírumilovné době lidstva.

 10. Karel Beneš napsal:

  Z komentáře je zřejmé, že paragrafy lze kroutit a hýbat jak je třeba podle toho komu právě fandíme.
  Nakonec jsme toho svědky dnes a denně.A ještě je to vždy učený disputace. To proste jinak uvažující člověk nechápe.

 11. Josef napsal:

  čtenář
  zapříčinili nejen ztrátu, ale znehodnotili ji rozstříháním na proužky,které rozesílali a údajně nabídli jeden soudkyni.
  Takto zněla informace médii v úvodu soudního procesu nebo už je to s mou čtenářskou pamětí tak špatné ?
  Přiznali se ke krádeži,přiznali znehodnocení věci -to není myšlenkový projev politického názoru.Z mého úhlu prokázaná a přiznaná krádež.

  • František napsal:

   Zkuste změnit „úhel“ a hned to bude lepší.

 12. dr L Nováček napsal:

  stohoven- máme demokracii etc…
  co se stalo s naším národem?? naši sokolové., skauti.,orlové.. kteří za symbol republiky umírali.. co vy na to..???
  v Americe se pálili vlajky v době Vietnamu.. ale na White Hall???.. měl by tak 10 sekund…to projektil by doletěl
  resume..jsme národ sraček ., tolerujeme hovadismy., sebe si nevážíme.,nejsme na nic hrdí.. a dobře nám tak.. povolme střelbu..přestupek.. painballlem na presidenta..a jednou to bude 7,53….demokracie má mantinely..ale tato společnost je nedefinuje.. sorry

 13. Pavel Kukal napsal:

  Po atentátu na Rašína se jistý opilec vyjádřil, že místo něj měl být raději zastřelen Masaryk. Dostal 4 měsíce natvrdo a žádost o milost byla prezidentem zamítnuta. Holt neměl rád ožralce, tatíček Masaryk(abstinent). To jen tak pro úplnost.-

  • Tomas napsal:

   Čím se Ztohoven liší od tatíčka Masaryka, který jako první stáhl tu „důležitou “ vlajku a pověsil tam hadr husitských žhářů. Byl za to potrestán?

 14. Petys napsal:

  Byl to skvělý politický vtip přesně cílený na prezidenta Zemana. Nikoli na českou státnost či státní symboly. A tak to každý myslící člověk pochopil. A nikomu neuškodil než právě Zemanovi, naopak miliony lidí rozdsmál a potěšil. To jsou fakta.
  Trestat vtip je naprosto zcestné. Přibližuje nás to zas kousek blíž k represivním režimům. To jsou taky fakta.

 15. Pavel Adámek napsal:

  Trenýrky na Hradě jsou legrací jakou mají Češi rádi. Není to však, dle mého soudu, dobrý tah. Pan Zeman znevažuje prezidentský úřad a to by mu mělo být vytýkáno z vážnou tváří, ne tyátrem. Tyhle chlapce už Zemanovi příznivci nikdy nebudou brát vážně i kdyby měli v tom či onom stokrát pravdu.

Přidávání komentářů není povoleno