Zavřeno: Prezidentská kancelář má anticenu za poradce Nejedlého. Podívejte se, jak podniká

Napsal/a Robert Břešťan 29. září 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Nepostradatelný poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý dlouhodobě tají svůj životopis a nevysvětluje tak ani rozpory, které v něm má.

Za tajnosti kolem životopisu klíčového muže v blízkosti prezidenta Miloše Zemana si nyní Kancelář pražského hradu odnáší jednu za anticen v soutěži Otevřeno X Zavřeno.

Kancelář prezidenta republiky „zvítězila“ v hlasování veřejnosti. Na „zavřeno“ ji v letošním ročníku soutěže nominovala redakce HlídacíPes.org.

„Kancelář prezidenta republiky setrvale odmítá zveřejnit životopis prezidentova blízkého spolupracovníka a poradce (nejen) pro energetiku Martina Nejedlého. I jako externí poradce má Nejedlý na Hradě významnou pozici. Aktivně se účastní mezinárodních jednání, má vliv na prezidenta republiky a přitom není jasné, čím se v minulosti zabýval, není nic známo o podstatě jeho působení v Rusku,“ stojí v oficiálním odůvodnění.

„Kancelář prezidenta republiky v této i v dalších věcech s arogantní neznalostí porušuje právo na informace, zde například podřazuje životopis pod utajované skutečnosti,“ doplnila nezisopvá organizace Otevřená společnost, jež soutěž tradičně pořádá.

Přehled vztahů a byznysových kontaktů kolem Martina Nejedlého

Nejedlý nový Lukoil

(vytvořeno za pomoci analytických nástrojů Tovek a Gnosusu společnosti Bisnode)

 


Též jsme psali: Odpírači informací? Evergreenem je drzost kanceláře Hradu, říká Oldřich Kužílek

Kompletní výsledky soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO

Kategorie Otevřeno

 • Hlavní cena pro zlínského soudce Milana Polehlu za rozsudek proti obstrukcím

Milan Polehla je autorem významného a velmi dobře odůvodněného rozsudku, jenž může značně přispět k vymahatelnosti práva na informace. Soudce v kauze opakovaného neposkytnutí informace o platech a odměnách ředitele a vedoucích odborů Krajského úřadu Zlínského kraje uplatnil všechny zásadní závěry klíčového rozsudku Nejvyššího správního soudu o platech. K otázce, zda by postačilo jen konstatovat porušení práva a omluva, soudce uvedl: „Toto řešení by jistě přicházelo v úvahu v době, kdyby soud rozhodoval poté, co odvolací orgán poprvé zrušil rozhodnutí žalovaného, tedy časově někdy v polovině listopadu 2012, nikoliv až v dubnu 2015 po šestnácti takových zrušovacích rozhodnutích.“

 • 2. cena pro Klášterec nad Ohří za vstřícnost a přehlednost

Město má více prvků otevřenosti – zapojení občanů do hodnotících komisí k veřejným zakázkám, podrobné zápisy rady, dotazy a odpovědi na facebooku atd. Ocenit lze zejména úplnost a přehlednost informací o jednání rady i zastupitelstva. Zápisy rady jsou obsažné, s popisem argumentace; zveřejněn je i plán zasedání na celý rok.

 • 3. místo pro Úvaly za rozsah zveřejňovaných informací

Město zveřejňuje neobvyklý rozsah informací: smlouvy, objednávky, faktury, seznam projektů od začátku roku 2010 nebo plánované investice města, s podrobnými popisy zamýšlených akcí. K dispozici jsou záznamy všech veřejných projednávání a diskusí. Funkční a živá je i sekce „Ptáte se starosty“.

 • Cena veřejnosti pro Litomyšl za zveřejňování informací

Město zveřejňuje rozpočet, který je podrobný a informativní – položky popisuje pro občana srozumitelně a konkrétně (například 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.730 tisíc Kč). Litomyšl získala cenu veřejnosti již v roce 2012.

 • Zvláštní cena veřejnosti i odborné poroty pro Českou obchodní inspekci za otevřená data

ČOI jako průkopník otevřených dat již od roku 2013 pravidelně zveřejňuje databázi kontrol a jejich zaměření, sankcí, pokut, zákazů prodeje, zajištění zboží a další informace ve formátu otevřených dat. Jako jediná česká instituce je poskytuje ve formátu RDF, který významně usnadňuje analytické zpracování libovolnými uživateli, pomáhá propojovat data napříč dalšími kontrolními orgány a úřady v ČR.

Kategorie Zavřeno

 • Hlavní cena poroty ZAVŘENO v oblasti přístupu k informacím pro Zlínský kraj za rozsáhlé obstrukce

V jedné z nejrozsáhlejších rebelií proti právnímu státu úřad za tři roky 17krát odepřel informace o odměnách vedoucích odborů a ředitele úřadu, nerespektuje zákon, nadřízený orgán ani soudy. Všechna tato rozhodnutí nadřízený orgán (MV) zrušil, úřad však jeho právní názor ignoruje. V nyní podané žalobě mířící k rozseknutí obstrukčního ping-pongu samo žalované MV navrhuje žalobě vyhovět a kraji nařídit poskytnout informace.

 • Cena poroty i veřejnosti ZAVŘENO v oblasti svobody projevu pro Úřad pro ochranu osobních údajů za nesouhlas se zveřejněním sponzorů politických stran

Úřad nesouhlasil se zveřejněním sponzorů politických stran na internetu bez jejich souhlasu s odůvodněním, že se jedná o citlivé informace. A to navzdory faktu, že tyto informace jsou podle zákona č. 424/1991 Sb. veřejně dostupné v parlamentní knihovně a podpora politických stran je veřejnou činností, na niž pamatuje výjimka z ochrany osobních údajů (§ 5/2/f zákona o ochraně OÚ).

 • Cena poroty ZAVŘENO v oblasti účasti na rozhodování pro Prahu 13 za vyřazování opozice

Koalice ODS, ANO a ČSSD v MČ Praha 13 vyřazuje část opozice (klub Zelení a Piráti pro 13, 5 z 35 mandátů) z kontrolních procesů a účasti na rozhodování, včetně účasti v radničních médiích. Nikdo ze zastupitelů ZaP13 nebyl vpuštěn do žádného výboru zastupitelstva městské části. Koalice také odmítla zavedení online přenosů ze zasedání zastupitelstva. Umožnit opozici účast v poradních orgánech je sice nepsané, ale velmi důležité pravidlo demokracie. Zejména kontrolní výbor má být veden opozicí.

 • Cena veřejnosti ZAVŘENO v oblasti účasti na rozhodování pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za odepírání klíčové informace

Stížnost lze u ÚOHS podat jen s kaucí odvozenou procentem z ceny zakázky; zákon však nespecifikuje, zda s DPH nebo bez. Přitom není-li kauce složena v pořádku, ÚOHS přezkum zastavuje. Žádost o vyjasnění této informace úřad zamítl s tím, že nemá povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory. Úřad tak formalisticky odmítl poskytnout základní a zásadní informaci, postupoval v rozporu s účelem, pro který byl zřízen.

 • Cena veřejnosti ZAVŘENO v oblasti přístupu k informacím pro Kancelář prezidenta republiky za utajování minulosti poradce

Kancelář prezidenta republiky setrvale odmítá zveřejnit životopis prezidentova blízkého spolupracovníka a poradce (nejen) pro energetiku Martina Nejedlého. I jako externí poradce má Nejedlý na Hradě významnou pozici. Aktivně se účastní mezinárodních jednání, má vliv na prezidenta republiky a přitom není jasné, čím se v minulosti zabýval, není nic známo o podstatě jeho působení v Rusku… Kancelář prezidenta republiky v této i v dalších věcech s arogantní neznalostí porušuje právo na informace, zde například podřazuje životopis pod utajované skutečnosti.

 • Informace pro všechny oceňují Český statistický úřad

Tvůrci webu Infoprovsechny.cz, přes který lze snadno podávat žádosti o informace, odměnili Český statistický úřad za proaktivní přístup a snahu odpovědět tazatelům nad rámec povinnosti a v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)