Prezident Zeman propadá z historie Česka i Tibetu

Napsal/a Aleš Rozehnal 18. dubna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

GLOSA. Prezident Miloš Zeman srovnal vyvěšování tibetských vlajek s hypotetickou událostí, „že by někde v první republice někam přijel prezident a tam na něj mávali sudetoněmeckou vlajkou.“ Tento příklad je však naprosto ahistorický.

Sudety byly již od přemyslovského knížectví vždy součástí českého státu, a to s výjimkou Chebska, které připojil Jan Lucemburský. Naproti tomu byl Tibet samostatným, byť po dlouhou dobu vazalským státem Číny.

Tibet byl anektován Čínskou lidovou republikou v roce 1950 a k připojení území Tibetu k Číně tedy došlo na základě použití síly. Na tomto faktu nic nemění skutečnost, že bylo toto území do roku 1912 pod omezenou suverenitou Číny, ani to, že se jednalo o státní útvar s tmářským a v podstatě středověkým režimem.

Tibet pohledem mezinárodního práva

Česká republika, která je právním nástupcem Československa, je stále vázána platnou mezinárodní smlouvou z roku 1928, označovanou jako Briand-Kelloggův pakt, ve kterém Československo prohlásilo, že odsuzuje válku jako prostředek k řešení mezinárodních sporů.

Ještě významnější mezinárodněprávní závazek České republiky plyne z Charty OSN. Československo bylo od roku 1945 jedním ze zakládajících členů OSN s tím, že v roce 1993 se stala členem OSN Česká republika, jakožto nástupnický stát.

Charta OSN stanoví, že všichni členové (tedy i Čína) se vystříhají ve svých mezinárodních stycích použití násilí ať proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu. Stejně tak Mezinárodní soudní dvůr v případu Nikaragua proti Spojeným státům Americkým konstatoval, že zákaz použití síly je součástí mezinárodního obyčejového práva.

Anexe Tibetu je zcela jistě v rozporu s Briand-Kelloggovým paktem, Chartou OSN i mezinárodním obyčejovým právem. Anexe je považována mezinárodním právem za agresi, která je i podle českého trestního zákoníku považována za zločin proti míru.

Není vlajka jako vlajka

Vyvěšení tibetské vlajky tak symbolizuje nesouhlas s anexí Tibetu a je tedy mimo jiné vyjádřením respektu k mezinárodním závazkům České republiky i českému právu, a to bez ohledu na to, že samostatnost Tibetu je v současné době nereálná.

Hypotetické vyvěšení neexistující sudetoněmecké vlajky by naopak znamenalo podporu anexe území suverénního státu, která byla v rozporu s mezinárodním právem již v době první republiky.

Historické paralely dokáží přiblížit složitou politickou současnost na příkladu neméně složitých politických dějin, které jsou však již dostatečně zhodnoceny a prodiskutovány. Paralela vyslovená prezidentem Zemanem však danou problematiku spíše zatemňuje.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)