Potíže s evropskou indentitou. Co všechno chybí Evropské unii ve srovnání s USA

Napsal/a Aleš Rozehnal 4. července 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA. Ekonomika mnoha států Evropské unie se potýká s krizí. V krizi je i Evropská unie samotná, což bylo demonstrována např. nedávným britským referendem o vystoupení z Unie. Jednou z možných cest z krize je postup směrem k federativnímu uspořádání, k Spojeným státům evropským. Jaký kus cesty k federaci už Evropská unie ušla a co jí ještě chybí do Spojených států amerických?

Otázka, zda má být cílem Evropské unie federativní uspořádání a vznik státního útvaru nazývaného Spojené státy evropské, není dodnes finálně zodpovězena.

Při uzavírání Smlouvy o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu v roce 1992, se Holandsko snažilo do její preambule prosadit větu o federativním cíli procesu integrace Evropské unie.

Velká Británie, Dánsko a Portugalsko se však postavily ostře proti a věta nakonec v preambuli Maastrichtské smlouvy obsažena není.

To ale neznamená, že by tím diskuze o evropském federalismu ustaly nebo že by se Evropská unie přestala ubírat tímto směrem.

Srovnání USA a Evropské unie

Federace je stát, v němž vedle ústřední moci federace existují souběžné vlády jednotlivých členských států federace. Jednotlivé státy federace vykonávají moc v plném rozsahu s výjimkou těch mocí, které smluvně odevzdali do správy centrálního orgánu. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že Evropská unie už federací je.

Otázkou je ovšem míra integrace této federace, tedy zda spíše než o federaci nejde o konfederaci, která je volným svazkem států, jehož členské státy zůstávají subjekty mezinárodního práva, i když mají společné orgány, které spravují společné záležitosti.

Za model velmi úspěšného federativního uspořádání je považováno uspořádání Spojených států Amerických. Nabízí se tedy srovnání amerického a evropského federalismu pro stanovení míry integrace na evropské úrovni.

Funkční federace takřka vždy znamená, že společnými, do centra správy odevzdanými pravomocemi jsou pravomoci v oblasti zahraniční politiky, zahraničního obchodu, financí a obrana.

ZAHRANIČNÍ POLITIKA

Lisabonská smlouva stejně jako ústava USA rozděluje pravomoci mezi evropskou a státní úroveň. Pravomoci dělí na pravomoci výlučné, spadající Evropské unii (jako například celní unie, společná hospodářská politika), sdílené (vnitřní trh, životní prostředí) a pravomoci podpůrné (kultura, cestovní ruch), kde Evropská unie realizuje činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje jednotlivé členské státy.

Oblast zahraniční politiky i zahraničního obchodu je v Evropské unii centralizována. EU má svého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který je vlastně evropským ministrem zahraničních věcí, i když jednotlivé členské státy samozřejmě vyvíjejí svoji vlastní zahraniční politiku.

MĚNOVÁ POLITIKA

Ve Spojených státech Amerických i v Evropské unii má centrální vláda pravomoc měnové a obchodní politiky. Evropská unie však nemá pravomoc fiskální, tedy zejména pravomoc týkající se zdanění a výdajů i na evropské úrovni. I tato oblast však podléhá vývoji směrem k centralizaci.

V roce 2013 začala platit Smlouva o stabilitě koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, běžně nazývaná jako fiskální pakt. Krokem tímto směrem je rovněž Evropský stabilizační mechanismus, což je záchranný fond finanční pomoci pro země platící eurem.

OBRANA

Zásadním rozdílem v míře federalismu USA a EU je pak to, že americký Kongres, jakožto jeden z ústředních orgánů má pravomoc pečovat o obranu země, tedy povolávat, vydržovat vojska, a popřípadě i vyhlásit válku. Tuto pravomoc žádný z orgánů Evropské unie nemá.

PRÁVO

Znakem americké federace je také skutečnost, že federální právo má přednost před státním. V Evropské unii je superiorita unijního práva nad právem členského státu trochu složitější.

Přednost unijního práva jednak není formulována přímo v Lisabonské smlouvě, ale v prohlášení o přednosti práva, které patří do komplexu Lisabonské smlouvy, a jednak není přijímána automaticky. Ústavní soudy mnoha zemí si totiž vyhrazují právo kontrolovat kompatibilitu evropského práva s jejich národní ústavou.

Ústavní soudy tak dávají jasně najevo, že nepovažují EU za federaci, která je jim nadřazená, ale za mezistátní entitu. Nicméně společné pravomoci evropských institucí v oblasti implementace evropských předpisů představují silnou protiváhu institucím členských států, jejichž suverenita je tak podstatně omezena.

VYSTOUPENÍ

Rozdílem mezi mírou integrace Spojených států Amerických a Evropskou unií je nemožnost amerického státu z federace vystoupit a naopak možnost členského státu vystoupit z Evropské unie, což je jeden ze znaků konfederace.

Evropská unie je entitou sui generis. Není to ani stát federativního nebo konfederativního typu. Oproti konfederaci má vyšší míru integrace, oproti federaci naopak nižší. Nicméně Evropská unie v sobě bezesporu zárodek federace obsahuje.

Potíž s evropskou identitou

Ekonomika mnoha států Evropské unie se potýká s krizí. V krizi je i Evropská unie samotná, což bylo demonstrována např. nedávným britským referendem o vystoupení z Unie. EU na krizi reaguje snahou o další federalizaci, jejímž příkladem je například fiskální unie.

Organické uspořádání Evropské unie je však příliš složité a těžkopádné. Další federalizace Evropské unie je jednou z mnoha možností, aby přežila a dále se rozvíjela.

Spojené státy evropské mohou za svůj vzor brát velmi dobře fungující americké federativní uspořádání, kterému je ale v Evropě na překážku vysoká kulturní, historická a jazyková heterogennost.

Před 71 lety evropské národy neoddělovaly pouze kulturní, historické a jazykové odlišnosti, ale válečné zákopy, minová pole a palebná postavení. Není proto divu, že společná evropská identita teprve vzniká.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)