Odpouštění dluhů je v křesťanské tradici. Návrh ministra Pelikána na nucené oddlužení je však mimo mísu

Napsal/a Aleš Rozehnal 23. prosince 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán navrhnul, aby u vícenásobných dlužníků, jimž není už co zabavit, podával návrh na jejich osobní bankrot automaticky exekutor a zároveň byla dlužníkům zrušena povinnost věřitelům cokoli zaplatit. Návrh by tedy znamenal dluhovou amnestii pro předlužené dlužníky.


Je zřejmé, že zadlužení nejchudších vrstev obyvatel je závažným problémem, stejně tak jako problém dluhových pastí, lichevních smluv či neúměrného předražování zboží. Odpuštění hříchů, viny, ale i dluhů je navíc součástí naší kultury a není jen kategorií právní, ale zejména mravní.

Dluh má odpouštět věřitel

Náš právní řád, ale i celá civilizace je založena na individuální odpovědnosti za vlastní jednání. Tato odpovědnost je však někdy těžší, než je váha často chybující osobnosti. Odpuštění je opakem pomsty, která zatěžuje společnost i jednotlivce.

Křesťanství považuje odpuštění, a to i dluhů, za nezbytnou podmínku obstání před Bohem. Dluhy mezi lidmi jsou totiž ničím ve srovnání dluhu každého člověka a lidí obecně vůči Bohu. Základní podmínkou odpuštění je lítost dlužníka či viníka.

Princip odpuštění dluhu je však v křesťanství vázán vždy na odpuštění dluhu věřitelem dlužníka. Návrh ministra Pelikána spočívá ale v tom, že stát by odpouštěl dluhy třetích osob. Vzhledem k tomu, že odpuštění dluhu je v podstatě dar, znamená to, že stát by rozdával majetek svých občanů bez jejich vůle.

Odpuštění dluhu je možné tehdy, pokud je existentní dluh přičitatelný konkrétnímu dlužníkovi a pokud věřitel tímto dluhem neomezeně disponuje. Dluh může odpustit pouze věřitel sám nebo jeho dědicové. Pokud ho odpouští někdo jiný, jedná se o skryté vyvlastnění.

Dluhy odpouštěl Bůh i Solon, ale…

I v minulosti se vyskytly případy, kdy vyšší autorita přinutila své podřízené odpouštět dluhy. Bůh zjevil Mojžíšovi, že mají být odpuštěny dluhy a propuštěni všichni otroci. Ale Bůh nebyl tak velkorysý k odpouštění cizích dluhů jako ministr Pelikán. K odpuštění dluhů totiž mělo dojít pouze jednou za padesát let, aby jimi nebyly zatěžovány děti dlužníků.

Stejně tak často odpouštěl nastupující panovník dlouhodobé a fakticky nesplatitelné dluhy, které komplikovaly společenský a hospodářský život. Nejznámějším odpuštěním dluhů bylo Solonovo seisachtheia, což restartovalo v krizi se nacházející athénskou společnost. Tato odpuštění se však vyskytovala naposledy ve středověku.

Proč vláda nemaže dluhy vůči státu?

Je otázkou, zda jsou české věřitelsko-dlužnické poměry v takové krizi, aby bylo nutno je vynulovat způsobem navrženým ministrem Pelikánem. Pokud vláda hledá odpuštění své viny a svých hříchů, kterých se na svých občanech dopouští, měla by se zaměřit na dluhy, které mají občané vůči státu, tedy dluhy na daních či sociálním zabezpečení, i když i tady není stát skutečným věřitelem, ale pouze správcem svěřených peněz.

Uvedený návrh by nevedl ke snížení úrovně chudoby, ale pouze k tomu, že by se dlužníci zbavovali svých dluhů jednoduše tak, že by se z nich stali ještě větší dlužníci. To by nakonec vedlo k tomu, že by se dlužníky nakonec stali i jejich věřitelé a úroveň chudoby by se jen prohloubila.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)