Právník Rozehnal: Lenin byl zločinec, ničení transparentů s jeho portrétem je „nutná sebeobrana“

Napsal/a Aleš Rozehnal 9. dubna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Rozlomení transparentu s portrétem V. I. Lenina je odvrácením útoku proti právům a svobodám člověka a proti schvalování genocidia. Je reakcí, která řádově tento útok na základní demokratické hodnoty nepřesahuje. Jako nutná obrana by tedy rozlomení transparentu s portrétem masového zločince mělo být beztrestné, argumentuje v článku pro HlídacíPes.org právník Aleš Rozehnal

Soud uložil Pavlu Hrazdilovi podmínečný trest odnětí svobody na čtyři měsíce s odkladem na jeden rok za to, že na akci konané 17. listopadu na Moravském náměstí v Brně vytrhl jednomu z organizátorů z ruky transparent s portrétem Lenina a přes koleno jej rozlomil.

Chtěl tak vyjádřit svůj nesouhlas s propagací minulého režimu. Soud jej uznal vinným z výtržnictví a porušení svobody shromažďování, protože narušoval svobodu projevu stejně, jako to dělali komunisté.

Leninova genocida

Na první pohled by se mohlo zdát, že rozsudek je nejen v souladu s právem, ale je i spravedlivý, neboť v demokratické společnosti se mají konflikty a rozdílné názory řešit diskuzí a nikoli násilnými činy, jakým je i rozlomení transparentu. Rozsudek však spočívá na čistě formálním posouzení chování Pavla Hrazdila, aniž by se zabýval širšími právními, společenskými a historickými souvislostmi.

Vladimír Iljič Lenin byl zakladatelem totalitní diktatury a na jeho popud byly zavražděny stovky tisíc lidí z řad civilního obyvatelstva. Lenin je symbolem komunistické ideologie a jako ke svému ideovému vůdci se k němu hlásí komunistické strany na celém světě, včetně Komunistické strany Čech a Moravy.

Prezentací transparentu s portrétem Lenina tedy zjevně dochází k propagaci jak komunismu, tak historické postavy V. I. Lenina. Propagace komunistického hnutí pomocí transparentu je otevřená, přímá a spočívá ve veřejném oslavování a vyzdvihování komunistického hnutí a osoby V. I. Lenina.

Tím však byl zřejmě spáchán trestný čin podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Komunistická ideologie je totiž dodnes živá a její důsledky jsou stále pociťovány jako velmi závažné.

Dalším trestným činem, který byl prezentací portrétu Lenina zřejmě spáchán, je popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, kterého se dopustí ten, kdo veřejně schvaluje nebo se snaží ospravedlnit komunistické genocidium nebo komunistické zločiny. Vzhledem k dobře zdokumentovaným Leninovým osobním příkazům k masovým popravám je zřejmé, že se V. I. Lenin genocidia a komunistických zločinů dopustil.

Lámat, či nelámat?

Otázkou však zůstává, zda měl Pavel Hrazdil právo rozlomit zmiňovaný transparent. Jak již bylo uvedeno, jeho veřejnou prezentací došlo zřejmě ke spáchání dvou trestných činů. Veřejně tedy došlo k útoku na zákonem chráněný zájem. Pokud však někdo takový útok odvrací, jedná se o nutnou obranu, která je okolností vylučující protiprávnost.

Čin, který by byl jinak trestný a kterým bylo v tomto případě porušení svobody shromažďovací, není trestným činem, protože jím Pavel Hrazdil odvracel trvající útok na zájem, který chrání trestní zákoník

Nutná obrana nesmí být v hrubém nepoměru ke způsobu útoku. Může být ale důraznější než útok, aby byla skutečně účinná.

Další otázkou tedy je, zda je možné na „poklidnou“ podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, kterým je expozice transparentu s portrétem Lenina, odpovědět násilným aktem, kterým je rozlomení tohoto transparentu.

Pro uvedené úvahy je podstatné, jakou formu demokracie upřednostňujeme. Komunisté jsou přes všechna svá prohlášení povětšinou odpůrci demokracie. Odpůrci demokracie často dokáží využít demokracii k získání moci a jejímu následnému zničení a demokracie nedokáže tomuto zničení jakkoli zabránit.

Právo demokracie na obranu

Proti tomu existuje model bránící se demokracie, který znamená ochranu demokracie před jejími odpůrci, tedy i komunisty, i za cenu potlačení základních principů, na nichž stojí. Tato obrana musí být natolik silná, nakolik jsou připraveni demokracii komunisté zničit.

Rozlomení transparentu s portrétem V. I. Lenina je sice důrazným odvrácením útoku proti právům a svobodám člověka a proti schvalování genocidia, avšak nikoli řádově jej přesahujícím, a tudíž by jako nutná obrana mělo být beztrestné.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)