Může dostat Konvička padáka za své názory?

Napsal/a Aleš Rozehnal 25. srpna 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Může být protiislámský aktivista Martin Konvička – občanským povoláním docent Přírodovědecké fakulty – za své veřejné eskapády vyhozen ze zaměstnání? Děkan jeho fakulty tvrdí, že nikoliv. Právník Aleš Rozehnal upozorňuje, že jedna cesta existuje…

Děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích František Vácha tvrdí, že mu zákon neumožňuje ukončit pracovní poměr docentovi Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a protiislámskému aktivistovi Martinu Konvičkovi za to, že ve svém volném čase vyvolává paniku na náměstích.

Vácha, který je současně i poslancem za TOP 09 dále řekl, že „zákoník jasně jmenuje důvody, proč lze někoho vyhodit z práce, a není tam žádná politická činnost, ani extremistická činnost, ani poškozování dobrého jména.“

Pan děkan má pravdu. Není možno dát zaměstnanci výpověď za jeho aktivity v mimopracovní době, za politické názory nebo za projevy, které nekonvenují určité části obyvatelstva. Takový postup by byl nejen v rozporu se zákoníkem práce, ale rovněž s Listinou základních práv a svobod.

Může se akademik převlékat za džihádistu?

Akademičtí pracovníci mohou užívat právo svobody projevu ve stejném rozsahu, jako ostatní. Jsou to lidé a není myslitelné po nich vyžadovat, aby rezignovali na své osobní názory.

Navíc by bylo zarážející, pokud by akademičtí pracovníci silné názory na společnost, politiku a správu veřejných věcí neměli.

Integrita akademických pracovníků neznamená uniformitu názorů a akademici mohou vyjádřit nesouhlas s různými společenskými jevy. Vyjádření takového nesouhlasu může být pozitivním počinem, protože umožňuje diskuzi o společnosti. Vyjadřování disentních stanovisek tak naopak integritu akademiků podporuje.

Vzhledem ke svému postavení však mají akademici zvláštní odpovědnost ve vztahu ke společnosti.

Problémem není, pokud má akademický pracovník neortodoxní osobní názory. Otázkou je, jak mají být tyto názory vyjádřeny. Akademik může v dobré víře debatovat o kontroverzních věcech, ale pokud používá metody a způsoby, které jsou vulgární či vyvolávají strach, snižuje tím respekt veřejnosti k akademické obci.

Vzhledem ke své zvláštní odpovědnosti musí zvolit méně provokativní a sebestředné metody započetí a vedení diskuse o důležitých tématech. Je totiž možné vést debatu, aniž by byl oponent dehonestován nebo provokován, což jsou prostředky vlastní bulvárním médiím.

Akademici mají povinnost sloužit společnosti jako příklad také tím, že užívají korektní metody při zdůvodňování svého názoru.

Děkan zapomněl na Etický kodex

Při svém vyjádření ke Konvičkovi děkan Přírodovědecké fakulty Vácha zcela pominul skutečnost, že v roce 2014 vydal rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Etický kodex, podle kterého si musí akademický pracovník této univerzity uvědomovat význam své profese pro společnost i vysoké prestiže, kterou jeho profese v očích společnosti má, a přispívat k tomu, aby si povolání učitele uchovávalo ve společnosti svůj význam.

Podle Etického kodexu musí akademický pracovník dbát na dobré jméno univerzity a vyhýbat se aktivitám, které by na univerzitu vrhaly špatné světlo.

Děkan Přírodovědecké fakulty, ale i rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích by tedy měli zvážit, zda poslední akce Martina Konvičky (v neděli po obědě přijel na Staroměstské náměstí převlečený na džihádistu a jeho společníci pálili do vzduchu z atrap samopalů a mávali vlajkou Islámského státu, zatímco řada lidí v centru Prahy prožívala chvíle intenzivní hrůzy, protože se domnívali, že jsou přítomni teroristickému útoku) přispěla k tomu, aby si povolání vysokoškolského učitele uchovávalo ve společnosti svůj význam, a zda nevrhala na univerzitu špatné světlo.

Měli by také posoudit, zda je Konvičkovo vyjádření, že navrhuje panu Pehe provést něco, co se dnes nesmí ani napsat, což dále upřesnil tak, že by ho chtěl poškrábat na koulích, a jeho vzkaz muslimům, že je namele do masokostní moučky, v souladu s péčí o dobré jméno univerzity.

Pokud by dospěli k záporné odpovědi, byl by to důvod k výpovědi z pracovního poměru, protože by to znamenalo, že Martin Konvička nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon své práce.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)