Lidská hlava vs. Google. Jak připravit děti na budoucnost, když nikdo neví, jaká bude

Napsal/a Aleš Rozehnal 2. července 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Proč současný vzdělávací systém nemůže připravovat žáky a studenty pro jejich budoucí povolání? „Protože tato povolání a odpovídající pracovní pozice v současné době z velké části ještě ani neexistují,“ píše ve svém komentáři pro HlídacíPes.org Aleš Rozehnal.

Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk v rozhovoru pro DVTV prohlásil, že nedostatek techniků negativně ovlivňuje celý český průmysl. Převažují podle něj studenti humanitních oborů a jedno z řešení by bylo společenskovědní studium zpoplatnit.

Tento názor tkví v hluboce zakořeněné představě, že vzdělání slouží primárně jako příprava pro práci a zaměstnání. Nicméně vzdělávací modely spočívající v tom, že student ve škole získal dovednosti, které využíval po dobu 40 let, a pak odešel do penze, již dávno neplatí.

Současný vzdělávací systém ani nemůže připravovat žáky a studenty pro jejich budoucí povolání, protože tato povolání a odpovídající pracovní pozice v současné době z velké části ještě ani neexistují.

Svět zaplavený daty

Víme, že v důsledku robotizace zřejmě dojde k úbytku pracovních míst ve strojírenství. Stejně tak se dá předpokládat, že bude narůstat potřeba pracovních míst ve zdravotnických službách. Stále větší roli budou hrát ekonomické faktory, jako je globalizace a zvyšování konkurence, sociální faktory, jako je stárnutí české populace, jakož i technologické faktory, kterými jsou automatizace a digitalizace.

Důležitá bude také schopnost analyzovat a interpretovat svět zaplavený daty a ovládaný digitální formou komunikace. Dá se předpokládat, že větší a větší důraz bude kladen na ochranu životního prostředí.

O dalších trendech je však možno se pouze dohadovat. Z tohoto důvodu nemůže být vzdělávání zaměřeno na nějaký určitý obor, ale musí rozvíjet základní obecné dovednosti, jako jsou komunikační schopnosti, včetně umění vyjadřovat se písemně, ale i matematickou gramotnost, kterou budou vyžadovat i obory, které s matematikou dříve neměly nic společného.

Absolventi tedy budou potřebovat spíše širokou paletu obecných umů, než hluboké specifické odborné znalostí a úzké profesní kompetence.

Studujte Platóna

Cestou také není přestat vyžadovat po studentech znalosti, které si mohou kdykoli najít na svém chytrém telefonu. Tento zdánlivě moderní přístup mající odstranit biflování totiž vede k závislosti studentů na informacích v kyberprostoru a následně k naprostému ignorantství, protože studenti v důsledku této závislosti nemají ponětí o tom, co všechno neznají.

Ačkoli to vypadá lákavě, Google lidské znalosti nenahradí, i když se jeho užíváním dá nalézt více informací než v hlavě kteréhokoli člověka.

Volání po lpění na způsobu výuky, který má zabezpečit chod továren, nepatří do 21. století. Studenti by stále měli studovat Platóna. Nikoli proto, že je takové studium připraví pro jejich zaměstnání, ale proto, aby se naučili způsobu myšlení a vyjadřování.

Na druhou stranu je skutečností, že hranice mezi vzdělávacími institucemi a vnějším světem by měly být prostupnější. Účelem této větší prostupnosti není příprava studentů pro zaměstnání, ale pro to, aby pochopili nové síly, které na pracovním trhu působí, a těmto silám se přizpůsobili, ale zároveň na ně kreativně a inteligentně reagovali.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)