Generaci Z přivede k volbám pouze internet

Napsal/a Aleš Rozehnal 18. října 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ. Jaká je souvislost mezi politickou pasivitou, neochotou účastnit se voleb a veřejného života vůbec a tím, jak nabývají na důležitosti v sociálním životě příslušníci Generace Z?

O volby do Senátu mělo zájem 15 procent lidí, což je nejméně v historii České republiky. Zájem o volby setrvale klesá, což mnozí zdůvodňují znechucením voličů z politiky, které způsobuje jejich společenskou apatii.

Je skutečností, že jsme zdánlivě svědky stále větší a větší politické pasivity, co se účasti ve volbách týče. Tento trend bude zřejmě dále sílit tak, jak budou nabývat na důležitosti v sociálním životě příslušníci Generace Z.

Otvírá se nové bistro

Jejich svět je neodmyslitelně spjat s moderními technologiemi, internetem a s nutností být stále online. Příslušníci Generace Z jsou propojení, využívají moderní komunikační a mediální technologie a život před používáním těchto technologií již nepamatují. Na vše, co bylo před érou internetu, pohlížejí shovívavě, ale i trochu s nedůvěrou.

Jejich život online znamená život v rychlém tempu a okamžité sdílení myšlenek a poznatků. Pro Generaci Z je důležitější volný čas a zábava než práce nebo založení rodiny. O to víc to platí pro účast ve volbách.

V době konání voleb se zcela jistě koná hodina kurzu pole dance, otevření nového bistra nabízejícího fusion skandinávské a bolivijské kuchyně, nebo se dá sledovat nový seriál na Netflixu.

To vše je určitě atraktivnější než účast na podivném rituálu v nehostinné místnosti pod dohledem volební komise, která je zoufale off-line, používá archaický materiál – papír a obálky, které byly dosud známy pouze jako ikona v počítači.

Tento proces je na hony vzdálen projevům preferencí této generace, které většinou spočívají v udílení lajků či emotikonech.

Politická pasivita je jednou z klíčových otázek kvality demokracie. Mladí lidé, ale většinou nejsou politicky pasivní, pouze nacházejí nové formy angažovanosti.

Velmi mnoho mladých lidí je aktivních v nových formách občanského života, které se odehrávají mimo sféru institucionalizované politiky. Zajímají se o politiku a jsou informovaní, ale vyhýbají se konvenčním formám participace, což ale neznamená, že demokracie je v krizi.

Mladí lidé jednají podle nových norem politického chování a zájmu o společenské záležitosti. Dalo by se říci, že politiku monitorují a jsou připraveni zasáhnout, pokud to budou vyžadovat okolnosti.

Politikům spíše nevěří, ale chtějí být informováni, dohlížet na politiky a kritizovat je. Nedůvěra v politiky je důvodem, proč chtějí zůstat vně politiky.

Volby přes internet

Tento nový styl občanství se projevuje hlavně na internetu. Jeho odraz můžeme najít v politicko–etických vzorcích spotřebního chování, spočívajících např. v odmítání potravin s palmovým olejem nebo preferenci fair trade potravin.

Pokud zahrneme do politické angažovanosti i projevy těchto zájmů mladých lidí, není obraz jejich politické aktivity tak černý, jak by se zdálo z konvenčního pohledu.

Jedná se o občany, kteří se sice nezajímají o politiku stále, ale mají potenciál politicky jednat, pokud to bude zapotřebí. Dalo by se to nazvat postmoderní formou politické participace.

Pro zvýšení účasti mladých lidí na volebním mechanismu je klíčové, aby získal moderní podobu, která spočívá v jeho přenesení na internetovou platformu.

Neexistuje žádný důvod, proč by lidé nemohli volit prostřednictvím internetu. Stačí pouze zajistit bezpečnost a anonymitu volby a rezistenci systému proti zneužití a útokům zvenčí.

Pokud jsme schopni zajistit na internetu bezpečnost bankovních transakcí nebo obchodování na burze, jistě je možné zajistit i integritu voleb prostřednictvím elektronické komunikace.

K tomu je zapotřebí pouze moderní správa voleb, vysoký stupeň internetové penetrace a politická vůle. Nejedná se o nevyzkoušený koncept.

V Estonsku volí prostřednictvím internetu přibližně čtvrtina voličů a v ženevském kantonu je počet internetových voličů stabilizován přibližně na 20 procentech.

Větší účast mladých lidí ve volbách by také změnil přístup politiků k této generaci. Politické kampaně a kandidáti přistupují k mladým lidem jako k monolitu, i když jsou velmi diverzifikovanou skupinou.

Pro mladé lidi je důležitá diskuze. Budou se účastnit voleb tím více, čím více budou ve školách diskutovat o politických záležitostech.

Volby jsou často branou pro jiné formy občanských aktivit. Zvýšení účasti na volbách by vedlo ke zvýšení kvality demokracie a pocitu společenské soudržnosti.

 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Čtěte též

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)