Aleš Rozehnal: Zrušit pořad Máte slovo? I pokleslé debaty do veřejnoprávní televize patří

Napsal/a Aleš Rozehnal 11. února 2016
FacebookTwitterPocketE-mail

Podle člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky  odporuje pořad „Máte slovo“ zákonu o České televizi, sklouzl do úrovně někdejšího Kotle v komerční televizi, jehož obdoba je prý zcela nevhodná pro vysílání ve veřejnoprávní televizní stanici. Pořad moderátorky Michaely Jílkové odráží debaty ve společnosti a má na veřejnoprávní obrazovce své místo, oponuje právník Aleš Rozehnal.  

Zdeněk Šarapatka zřejmě neodolal pokušení mnohých členů Rady České televize tuto instituci alespoň částečně řídit. To však není úlohou Rady, ani jejích členů. Zákon něco takového dokonce zakazuje, když zapovídá Radě a jejím členům přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů.

Snaha o zrušení pořadu takovým zásahem bezpochyby je. Ve vztahu k programům má Rada České televize pouze oprávnění dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.

Rada má rovněž schvalovat dlouhodobé plány programového rozvoje České televize.

Vysílání i pro plebejce

Člen Rady České televize má tedy možnost iniciovat přijetí stanoviska či doporučení týkající se programové nabídky, jehož součástí by mohl být i názor, že pořad „Máte slovo“ je pro vysílání České televize nevhodný. Zarážející je však zdůvodnění postoje pana Šarapatky o nevhodnosti tohoto pořadu, které spočívá v jeho údajné nízké úrovni.

Jako bumerang se tak vrací přesvědčení některých představitelů mediálního světa, že Česká televize by měla produkovat a vysílat pouze pořady vysoké hodnoty s tím, že o výši úrovně pořadu rozhodují právě tito představitelé.

Mezi hlavní úkoly České televize přitom ale patří vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel, tedy i pro skupinu, které konvenuje pořad typu „Máte slovo“.

Vzhledem k tomu, že „Máte slovo“ patří k nejsledovanějším pořadům České televize (loni podle Lidových novin v průměru 412 tisíc diváků). je taková skupina zřejmě dostatečně velká a relevantní.

Jílková jako demokratizační prvek

Je pravdou, že diskuze v tomto pořadu povětšinou nejsou založeny na věcných argumentech, ale spíše na emocích, sympatiích či antipatiích k jednotlivým představitelům veřejného života, a představují změť laických a plebejských postojů k závažným problémům, kterým diskutující povětšinou příliš nerozumí.

Pořad „Máte slovo“ však umožňuje oslovit velké množství lidí a zároveň přijímat jejich bezprostřední reakce. Toto oslovení je navíc v protikladu s klasickou publikací příspěvků v médiích, které je vysoce elitářské, a jen mimořádně plebejské.

Umožňuje volné a všeobecné sdělování a prosazování názorů do společenského vědomí, a poskytuje možnost nejen přijímat, ale i šířit své názory, a zapojit se tak aktivně do života svobodné občanské společnosti. Pořad tohoto typu tedy představuje výrazně demokratizační prvek v televizním vysílání, který by měl zvýšit míru lidských práv a občanských svobod.

Je samozřejmě pravdou, že se v takovém pořadu setkáváme s nenávistnými či nevhodnými projevy.

Obhajoba pokleslých debat

Restrikce svobody slova je možná pouze tehdy, pokud je umožněna zákonem, pokud je to v demokratické společnosti nezbytné a pokud se děje v zájmu ochrany hodnot demokratické společnosti, tedy např. v zájmu na ochranu práv a svobod druhých, případně na udržení morálky.

Restrikce původců nenávistných či nevhodných projevů může zvýšit jejich radikalizaci a zahnat je do ghetta, což může vyústit v sociální otřesy. Restrikce svobody slova navíc vedou k pokřivení demokracie, která by neměla konflikty řešit násilně, ale debatou a přesvědčováním.

Debaty v pořadu „Máte slovo“ jsou často emotivní, nezasvěcené, nevěcné, skandalizující či urážející, někdy dokonce i pokleslé. Představují však odraz debat, které se ve společnosti vedou, a jsou tedy odrazem společnosti samotné.

Zrušení takového pořadu by zcela jistě vedlo k ochuzení nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel a tudíž ke zhoršení standardu veřejné služby v oblasti vysílání. Úkolem veřejné služby totiž není ukazovat pouze zasvěcené a moudré salonní diskuze, ale reflektovat skutečnou veřejnou diskusi a v konečném důsledku zajistit všem občanům přiměřenou účast na veřejném životě.  (Čímž nikterak neupírám právo vedení ČT měnit programové schéma a pořad Máte slovo z vlastního rozhodnutí zrušit. Tím spíše, pokud by se prokázalo porušování Kodexu ČT.)


Poznámka redakce HlídacíPes.org: V roce 2009 bylo v Lidových novinách uvedeno, že autor je právním zástupcem Michala Voráčka, partnera Michaely Jílkové. Autor s odkazem na advokátní mlčenlivost tuto informaci odmítl komentovat. 

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)