Aleš Rozehnal: Tvrdý brexit bude pro Británii výhodný. Čísla hovoří jasně

Napsal/a Aleš Rozehnal 23. ledna 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

ANALÝZA Mnoho Evropanů bylo překvapeno prohlášením britské premiérky Theresy Mayové o rozhodnutí Velké Británie zvolit variantu takzvaného tvrdého brexitu a opustit jednotný evropský trh. Většina komentářů v důsledku toho předpovídá Británii hospodářský pokles, protože obchod se zeměmi Evropské unie tvoří 44 procent tamního exportu.

Tato míra propojení ekonomik Velké Británie a Evropské unie se zdá skutečně natolik významnou, že je úvaha o ekonomické nevýhodnosti tvrdého brexitu nasnadě. Pokud však zkoumáme i další makroekonomické ukazatele, zjistíme, že výsledek bude přesně opačný.

Jednotný evropský trh znamená volný pohyb zboží nezatížený cly nebo obdobnými poplatky. Zároveň ale představuje prostor ohraničený protekcionistickými bariérami, které zdražují dovoz zboží ze zemí mimo EU a zároveň udržují v rámci unie vyšší ceny zboží, zejména zemědělských produktů.

Britské výrobky tedy dosud mají volný vstup na trhy zemí Evropské unie, ale na úkor vyšších cen dovozů. Opuštění jednotného evropského trhu bude znamenat, že výrazně poklesne cena britského zboží a zboží dováženého ze zemí mimo EU. To platí i pro zemědělské produkty. V otázce zemědělství však bude britská vláda čelit složitému dilematu.

Dotování převezme vláda

Snížení cen zemědělských produktů sice přinese zisk britským spotřebitelům, ale způsobí ztrátu britským farmářům, protože se na jejich produkty již nebude vztahovat společná zemědělská politika, tedy hlavně dotace na zemědělské produkty poskytované EU. Vláda zřejmě bude muset krátkodobě převzít jejich dotování, ale do budoucna bude nucena najít model, jak uspět v konkurenci s dotovanými zemědělskými výrobky ze zemí EU.

Obchod se zeměmi Evropské unie sice tvoří 44 % britského exportu, ale je třeba vzít v potaz to, že se zároveň jedná o necelých 15 % britského hrubého domácího produktu. Evropská legislativa se ale vztahuje i na zbylých 85 % britské ekonomiky. Unijní legislativa je přitom faktorem, který zdražuje britskou produkci.

Toto zdražení je způsobeno orientací Evropské unie na snížení nebezpečí globálního oteplování a s tím souvisejícím tlakem na její členy, aby přešli z nízkonákladových energetických zdrojů na nákladnější tzv. obnovitelné zdroje. To vyvolává nutnost velkých výdajů v těžkém, zejména ocelářském průmyslu. Dalším důvodem zdražení britské produkce je evropská sociální legislativa, která zvyšuje cenu práce a tudíž i náklady na výrobu.

Britský průmysl a zemědělství tvoří pouze přibližně 11 % hrubého domácího produktu. Téměř 80 % procent britské ekonomiky však tvoří služby. Protekcionistické bariéry jednotného evropského trhu se ale na služby nevztahují a jejich poskytování zemím EU není zatíženo žádnými cly či jinými platbami.

Žádné tarifní bariéry

Opuštěním jednotného evropského trhu se tedy pro export britských služeb nic nezmění. A právě v exportu služeb je Velká Británie mimořádně silná.

Přebytek její obchodní bilance se zeměmi EU v oblasti služeb ročně přesahuje 35 miliard eur. Navíc velkou část těchto služeb tvoří služby finanční, které se vystoupením z jednotného evropského trhu vymaní ze stále rozsáhlejší evropské regulace finančního trhu.

I kdyby neuzavřela Velká Británie s Evropskou unií žádnou obchodní dohodu, stále bude mít v obchodu s EU solidní postavení jakožto člen Světové obchodní organizace.

Není však příliš pravděpodobné, že by Evropská unie chtěla vztyčit mezi EU a Velkou Británií odvetné tarifní bariéry, jakkoli to někteří evropští politici ve své zlosti na brexit prohlašují. Evropská unie totiž potřebuje obchodovat s Velkou Británií vlastně víc než Velká Británie s EU. Obchodní deficit Velké Británie se zbytkem unie ve zboží totiž činí ročně přibližně 100 miliard eur.

Zbylé země EU tedy do Británie více dováží, nežli dováží Velká Británie do EU, a unie určitě nebude chtít tento trh ztratit. Velká Británie také ušetří na odvodech do evropského rozpočtu. I po odečtení britského rabatu a přijatých dotací z rozpočtu EU by čistá platba Británie činila přibližně 13 mld. eur ročně s tím, že je zjevný trend k jejímu zvyšování.

Unikátní postavení Velké Británie bude ve výsledku znamenat, že pro ni bude brexit ekonomickým přínosem. Je to však spíše ona příslovečná výjimka potvrzující pravidlo.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)