Aleš Rozehnal: Transpacifické partnerství, které Trump vypověděl, nebylo v zájmu USA, ale velkého kapitálu

Napsal/a Aleš Rozehnal 24. ledna 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

KOMENTÁŘ Americký prezident Donald Trump podepsal příkaz k odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP), které USA uzavřely s 11 tichomořskými zeměmi. Tratí na tom Spojené státy?

Podle Trumpových kritiků tento krok Spojené státy poškodí, protože nedojde k odstranění cel a dalších bariér, což mělo být základem pro posílení vzájemných obchodních a investičních vazeb zemí tichomořského regionu a vytvoření největšího světového trhu. Pokud nahlédneme do velmi rozsáhlého a dříve pečlivě tajeného textu TPP, zjistíme, že s volným obchodem má velmi málo společného. V první řadě je třeba konstatovat, že Spojené státy mají obchodní dohody se šesti z jedenácti účastníků TPP.

Obchodní bariéry s dalšími pěti zeměmi jsou povětšinou velmi nízké, takže by TPP ve skutečnosti přílišnou liberalizaci obchodu nepřinesla. Dohoda je ve skutečnosti šita na míru velkým korporacím, které také stály za jejím vznikem. Nejlépe je to vidět na obsáhlých ustanoveních článku 28, který upravuje způsob řešení investičních sporů mezi korporacemi a státy.

Tyto spory mají řešit tříčlenné mimosoudní nikomu neodpovědné tribunály, které by nebyly vázány právem žádného státu a jejichž jednání bude tajné. Tyto tribunály byly původně zřízeny na ochranu korporací před znárodněním a obdobným neférovým jednáním ze strany státu.

Současná praxe je ale taková, že se systém mezinárodních investičních sporů stal cestou tlaku nadnárodních korporací na státy ke změně jejich legislativy ve prospěch nadnárodních korporací. Hedgeové fondy dokonce investují do společností, které vznášejí v investičních sporech nesmyslné nároky stejným způsobem, jako sázkaři sázejí na dostizích.

Jedná se tedy nikoli o investice do společností, ale o investice do sporů. Často se jim taková spekulace vyplatí, protože korporace bývají v těchto sporech úspěšné v 60 % případů a částky, které tribunály přisuzují a které platí v konečném důsledku daňový poplatníci, bývají obrovské. TPP také posiluje a prodlužuje patentovou a autorskoprávní ochranu. Takový krok ale nemá nic společného s volným obchodem, ale naopak by vedl ke zvýšení cen chráněných komodit, jako jsou například léčiva.

TPP by tedy přispělo k posílení pozic a zvýšení příjmů patentových a copyrightových monopolů a bránilo by volnému šíření inovací v medicíně, IT a dalších oblastech.

Transpacifické partnerství zcela ignorovalo možnost volného pohybu vysoko příjmových profesionálů mezi účastníky. Výkon profesí jako lékař či právník měl být stále vázán vnitrostátní regulací.

Zcela volný obchod mezi účastníky TPP by skutečně vedl ke zmenšení počtu amerických pracovních příležitostí ve výrobě. TPP totiž nijak nezakazovala svým účastníkům uměle devalvovat svoji měnu, snižovat tak cenu domácí produkce a tím znevýhodňovat pracovníky z jiných zemí.

Transpacifické partnerství nebylo dokonalým výtvorem osvícené americké administrativy, který měl Spojeným státům přinést prosperitu, o kterou krokem Donalda Trumpa přicházejí. Bylo výtvorem velkého kapitálu zúčastněných zemí, který rozhodně nemá národní zájmy jako hlavní hodnotu svých investičních záměrů.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)