Aleš Rozehnal: Ostnaté dráty? Maďarsko má povinnost bránit schengenské hranice

Napsal/a Aleš Rozehnal 6. října 2015
FacebookTwitterPocketE-mail

Maďarsko brání silou svoje hranice a sklízí za to mezinárodní nevoli. Bezpečnostní expert Tomáš Pojar v rozhovoru pro DVTV označil tuto kritiku za skandální. I on byl na sociálních sítích následně částí diskutérů ostře kritizován. Jak je to tedy se Schengenskou dohodou a ochranou vnějších hranic Evropy? Odpovědi nabízí analýza právníka Aleše Rozehnala napsaná pro HlídacíPes.org.   

Italský premiér Matteo Renzi prohlásil v projevu v newyorském sídle nadace bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, že největší problém pro Evropskou unii nyní nepředstavuje Rusko, ale Maďarsko, které „postavilo novou zeď“. Renzi tak narážel na plot proti imigrantům, který Maďarsko buduje na své jižní hranici.

Co říká Úmluva

Tento výrok je překvapující, neboť je v rozporu s Úmluvou k provedení schengenské dohody. Ta ve svém článku 3, odst. 2 zavazuje členské státy zavést sankce proti nepovolenému překračování vnějších hranic mimo hraniční přechody a mimo stanovenou provozní dobu.

Schengenská úmluva zajištuje občanům členských států zrušení kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru, ale zároveň posiluje kontrolu společných vnějších hranic. Tato úmluva byla vystavěna na tzv. konceptu „pevnost Evropa“, k jehož provedení byl zaveden zásadní rozdíl mezi právy občanů EU a cizinců z třetích zemí. Schengenská úmluva umožňuje volně se pohybovat bez kontrol na vnitřních hranicích, ale na vnějších hranicích měla kontroly posílit a omezit tak migraci do EU.

Zrušení kontrol na vnitřních hranicích mělo být tedy vlastně nahrazeno posílením kontrol a zavedením jiných forem dozoru na hranicích vnějších. Ochrana vnějších hranic byla všemi členskými státy považována za základní předpoklad zrušení vnitřních hranic a umožnění volného pohybu. Z tohoto důvodu byl zřízen Fond pro vnější hranice, jehož cílem má být pomoc současným a budou­cím státům schengenského prostoru zajistit účinné a efektivní kontroly na jejich společných vněj­ších hranicích.

Pevnost Evropa

Stejně tak byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex), která má mimo jiné bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví. Obavy o nedostatečnosti kontroly vnější hranice také vedly k zablokování přístupu Bulharsku a Rumunsku k Schengenské dohodě.

V roce 2011 musel řešit Berlusconi a Sarkozy zvýšení počtu migrantů z Tuniska do Itálie. (Jednalo se o cca 400 migrantů.) Toto řešení vyvolalo reakci vlád členských států Schengenské dohody, které požadovaly na summitu v červnu 2011 posílení kontrol na společných hranicích a možnost vyloučit země, které nejsou schopné řádně hlídat své hranice.

Princip ochrany vnějších hranic států Schengenské dohody tedy není v rozporu s dohodou, ale naopak v jejím souladu. Forma této ochrany je ponechána na členských státech s tím, že pokud je tato ochrana nad síly hraničního státu, má jí být nápomocná agentura Frontex, popř. jiné agentury k tomu zřízené. To má mimo jiné zajistit i společnou azylovou a migrační politiku členských zemí.

Stavba plotu na hranicích je zcela jistě extrémním krokem, který nemůže těšit ani občany žijící v relativním bezpečí pevnosti Evropa. Je to nicméně krok legální a jsoucí v souladu s literou a duchem Schengenské dohody. Navíc se nejedná o nic zcela nového.

Co skrývá kritika Maďarů

Na začátku roku 2012 přišlo Řecko s iniciativou postavit na řecko-tureckých hranicích plot. Evropská komise se sice odmítla podílet na financování stavby, ale nikoli z důvodu, že by toto řešení bylo v rozporu s právem, ale proto, že se podle ní jednalo o nedostatečné řešení problému. Výstavbu naopak podpořila Francie a Turecko.

Budování maďarského plotu je navíc do značné míry způsobeno tím, že Řecko a Itálie nebyly schopny dodržet své závazky vyplývající ze Schengenské dohody a ochránit vnější hranice a zajistit migrantům spravedlivé a férové azylové řízení v souladu s Úmluvou k provedení Schengenské dohody. Kritika maďarského postupu tak zakrývá vlastní selhání a nerespektuje uzavřené smlouvy.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)