Aleš Rozehnal: Ministr spravedlnosti Pelikán zřejmě vyjednáváním s Fajádem porušil zákon

Napsal/a Aleš Rozehnal 23. listopadu 2017
FacebookTwitterPocketE-mail

Podle novináře Janka Kroupy se ministr spravedlnosti Robert Pelikán v propuštění domnělého libanonského agenta Fajáda angažoval víc, než se dosud vědělo. Údajně byl ministr spravedlnosti za Fajádem „v tichosti ve vězení“ a nikomu o tom neřekl.

Pokud by takový průběh událostí odpovídal skutečnosti, porušil zřejmě zákon o výkonu vazby nejen ministr spravedlnosti, ale i ředitel příslušné vazební věznice.

Podmínky návštěv osob, které jsou ve vazbě podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, jako byl právě Alí Fajád, jsou totiž striktně stanoveny zákonem, a výjimky neplatí ani pro ministra spravedlnosti.

Ministr to vyřeší

Podmínky pro uskutečnění návštěvy těchto osob, tedy zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, musí stanovit předseda senátu.

Není tedy možné, aby ministr spravedlnosti usoudil, že české tajné služby nejsou s to vyřešit situaci týkající se unesených českých občanů v Libanonu, a „v tichosti“ navštívil pravděpodobného strůjce únosu ve vězení a dohodl jeho výměnu za rukojmí. Pokud se tak stalo, byl jeho postup protiprávní. 

Samozřejmě, že není vyloučena návštěva ministra spravedlnosti u osoby, která je ve vazbě, podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a priori. Některá ze zúčastněných osob, a to nejlogičtěji sám Fajád nebo ministr spravedlnosti, by však musela o povolení takové návštěvy požádat soud.

Návštěva by se pak nemohla uskutečnit dříve, než by ji soud povolil a zároveň stanovil její výše uvedené podmínky. Soud by však nemohl povolit návštěvu ministra spravedlnosti u Fajáda, pokud by předmětem této návštěvy měla být dohoda o porušení českého zákona a mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána.

Pokud je totiž pravdivá informace Janka Kroupy, že ministr spravedlnosti Pelikán na této návštěvě dohodl s Fajádem výměnu rukojmích za jeho propuštění, jednalo se o dohodu v rozporu s vnitrostátním i mezinárodním právem.

Pokud Česká republika odmítla vydat Fajáda k trestnímu stíhání do Spojených států amerických, byla povinna jeho věc předložit české policii nebo státnímu zastupitelství a postupovat jako by byl předmětný trestný čin spáchán v české jurisdikci.

Nerušený návrat do Libanonu

Je pravdou, že podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních mohl ministr spravedlnosti rozhodnout, že vydání Alího Fajáda a Chálida Marabiho nepovolí, i když bylo pravomocně rozhodnuto Vrchním soudem v Praze, že vydání je přípustné.

Zároveň by ale muselo být zahájeno jejich trestní stíhání pro činy, ze kterých je podezírala americká strana v České republice, neboť tyto skutky jsou trestné i u nás. Rozhodnutí o nevydání cizinců tedy mělo být spojeno s rozhodnutím o jejich stíhání v České republice. 

K něčemu takovému však nedošlo. Česká republika tuto povinnost nejen že nesplnila, ale dokonce aktivně pomáhala tomu, aby se Fajád a Marabi trestnímu stíhání vyhnuli, a umožnila jim, aby se nerušeně vrátili do Libanonu.

Otázkou tedy je, zda návštěva ministra spravedlnosti u Alího Fajáda ve vazební věznici byla povolena soudem, a v případě, že ano, zda měl soud informace o tom, co bude předmětem jednání na této návštěvě.

Pokud soud k návštěvě ministra spravedlnosti souhlas neudělil, byl porušen zákon. Pokud soud k návštěvě ministra spravedlnosti souhlas udělil a byl pravdivě informován o důvodu návštěvy, vyvolává rozhodnutí soudu vážné pochyby.

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)