Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
StopSpamming via Foter.com / CC BY-NC, zdroj

Aleš Rozehnal: Kriminalizace dívky močící na Korán? Kontraproduktivní záležitost

ANALÝZA. „Ve svobodné společnosti mají lidé právo být i netolerantními hlupáky a netolerantně a hloupě se projevovat. Toto právo může být omezeno pouze tehdy, pokud vede k omezení práv druhých. Může však roztrhání a pomočení Koránu vyvolat nenávist vůči muslimům pouze na základě jejich náboženské víry?“ Ptá se ve svém textu pro HlíacíPes.org právník Aleš Rozehnal.

Mladá Slovenka skončila kvůli zneuctění Koránu ve vazbě. Její čin spočíval v tom, že zveřejnila video, v němž roztrhala Korán, použila ho jako toaletní papír, pomočila ho a ve finále zapálila. Svůj akt pak doprovodila výhrůžkou: „Půjdu po každém jednom muslimovi. (…) Pro mě jsou to paraziti, kteří jsou horší než svrab. Když se neumějí přizpůsobit oni nám, tak tady nemají co hledat.“

sheila

Důvodem vazby je obava z jejího možného pokračování v trestné činnosti.

Nutno konstatovat, že krok slovenského soudu je mimořádně nešťastný. Roztrhání a pomočení Koránu je totiž stejným projevem, jakým jsou projevy verbální, kterým je poskytována ochrana.

Svoboda odmítání islámu

Svoboda projevu je součástí evropských hodnot a tradic a znamená, že v demokratické společnosti je možno vyjadřovat názory na vše, a zároveň je nutno akceptovat i existenci projevů, které jsou extrémní či útočné. Takové jsou potřeby tolerance a pluralismu.

Svoboda projevu, tedy i svoboda odmítání islámu, je naprosto zásadní pro demokratickou společnost a zahrnuje i tolerování stanovisek, které mohou někteří považovat za útočné. Náboženská svoboda totiž nezahrnuje právo na verbální neútočení proti náboženství.

Členové náboženské komunity musí tolerovat a akceptovat popírání jejich náboženské víry a dokonce i propagaci doktrín, které jsou k jejich víře nepřátelské.

O co jde močící osobě

Zásadní je tedy otázka, zda je roztrhání a pomočení Koránu projevem, který vyvolává nenávist vůči jinému pouze na základě náboženské víry nebo který veřejně hanobí skupinu osob pro jejich vyznání. V takovém případě by projev chráněn nebyl a bylo by možné ho sankcionovat.

Korán se dá zničit různými způsoby, ale žádný není tak ponižující, jako jeho pomočení. Pokud je pomočen veřejně, resp. je toto pomočení veřejně šířeno, chce tím močící osoba demonstrovat pohrdání knihou, jejím autorem a jejími čtenáři. Pokud je Korán pomočen, jsou tím zároveň poníženi muslimové a jejich víra. Jedná se o akt barbarství a primitivismu.

Evropský soud pro lidská práva ale několikrát konstatoval, že svoboda projevu chrání nejen obsah a podstatu informace nebo názoru, ale také formu, jakou jsou sdělovány veřejnosti. V případě pomočení Koránu se jedná o formu mimořádně hloupou.

Kriminalizace je však na místě pouze tehdy, pokud má projev nepřátelský k náboženství vyvolat násilí vůči věřícím nebo násilné nepokoje zaměřené proti těmto osobám.

Hloupost není apriori nebezpečná

Ve svobodné společnosti mají lidé právo být i netolerantními hlupáky a netolerantně a hloupě se projevovat. Toto právo může být omezeno pouze tehdy, pokud vede k omezení práv druhých. Může však roztrhání a pomočení Koránu vyvolat nenávist vůči muslimům pouze na základě jejich náboženské víry?

Spíše nikoli, protože může vyvolat pouze negativní postoj k hlavní aktérce tohoto činu. Stejně tak spíše než muslimy hanobí projevem své hlouposti tato aktérka sama sebe.

Úlohou státu by nemělo být postihovat útoky na náboženskou doktrínu, ať již jsou vyjádřeny písmem, slovem, obrazy nebo i činy typu pomočení Koránu. Pomočení Koránu sice je hanobením muslimů, ale odsouzení tohoto činu by mělo být ponecháno veřejnému mínění.

Za obdobná jednání byly již uloženy tresty v některých evropských zemích, jako např. Francii či Velké Británii. Uložení trestu však ani v jedné ze zemí nevedlo ke zvýšení úrovně náboženské tolerance, ale k všeobecnému pocitu omezení svobody projevu.

Považovat hloupé projevy za apriori nebezpečné je neporozumění základnímu konceptu demokracie. Před represivní rolí práva musí mít přednost společenské a kulturní prostředky.

Kriminalizace hloupých projevů je nepatřičná, neefektivní a dokonce kontraproduktivní a znamená ve skutečnosti vyjádření despektu k občanům, kteří jako by hloupost těchto projevů nebyli schopni sami rozpoznat.

 

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

26 komentářů

 1. Karel Novotný napsal:

  Podle kusých informací ze Slovenska má být ona osoba stíhána podle § 422a Trestného zákoníku „Výroba extrémistických materiálov“, což je nové ustanovení, které u nás v této podobě nemáme. Tento případ má značný potenciál aplikaci či dokonce ústavnost toto paragrafu prověřit …

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Už se těším na verdikt soudu, který řekne, zda je “Výrobou extrémistických materiálov” ta funkce živého organismu, odborně zvaná tvorba moči, nebo zda je tou “Výrobou extrémistických materiálov” škrtání zápalky o škrtátko (nebo stisknutí tlačítka na zapalovači).

   • Karel Novotný napsal:

    Teď jste se mimořádně ztrapnil: všem je jasné, že extemistický materiál je text, zvuik nebo video, slovy zákoníku „písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie“, takže jeho výroba je napsání textu, nahrání nahrávky nebo natočení videa. Samozřejmě je otázka obsahu a to bude posuzovat soud.

 2. Laj napsal:

  Močení na veřejnosti,stejně jako zveřejnění aktu močení na veřejně dostupné sítí může být hodnoceno stejně jako obnažování na veřejnosti ?

 3. Zouhar Josef napsal:

  Souhlasím, že šlo o incident mimořádně hloupý. Bohužel, měl následovníky v Praze a jinde v Česku.Což je špatně. Při vší úctě;pan doktor maličko zapomněl, že hanobení jiného kvůli náboženství je podle českého práva trestně postižitelné. No a pálení náboženských a jiných „nesprávných“ knih tu už bylo. Nejdřív hnědé košile, pak knihy,potom obchody, nakonec životy…
  Pálení knih a močení na ně je cesta do pekel…

  • aaaaaaa napsal:

   Pomočila knihu, ne muslima. Takže nehanobila JINÉHO – člověka, ale obyčejnou VĚC! Rozehnal je zkušený a úspěšný právník. Ví co píše!

 4. Jana Pechová napsal:

  Největší – a v daném kontextu hlavní – problém, o němž se však autor nezmiňuje, je fakt, že hloupost inspiruje lidi víc než moudrost. Ona ženština se tak u některých lidí bezesporu ukázala jako primitivní a hloupá, troufám si ale tvrdit, že daleko víc jiných lidí jí tleskalo. A tady přestává sranda.

  Ví-li se obecně, že veřejné pomočení a roztrhání Koránu je těžkým hanobením muslimů a jejich víry, jde při svobodě vyznání o veřejnou urážku a nejspíš i o popírání ústavního práva. Tu navíc provázely výhrůžky postavené na kolektivní vině. A to je případ pro soud, podle mě.

  Nesouhlasné názory se dají vyjádřit slušně a věcně – to je nezpochybnitelně demokratické právo. Urážky druhých a výhrůžky by ale mezi demokratická práva patřit neměly. A protože je něco takového potenciálně nebezpečné (o tom, jak je primitivismus nakažlivý, svědčí internet na každém druhém kliku), je na místě řešit aspoň ty nejkřiklavější případy před soudem. Tresty by měly být prioritně na úrovni veřejné omluvy.

  • petrph napsal:

   Tak tak. Zrovna dneska jsem objevil nové slovo politické korektnosti , a to -trend-.
   Cituji „..Cenzura internetu je trend, říká právník ..“.. „Ústavní soud ukazuje nový směr, jakým budou moci orgány státní správy postupovat směrem k blokování.“
   Což tedy platí i pro zde nastíněnou otázku svobody projevu versus ochrany akurát radikáního islámu který je s našimi společenskými normami prakticky neslučitelný.
   Je to prostě „trend“ že soudy budou uznávat přednostně práva muslimů, zatímco jejich oponenty budou za libovolný projev či kritiku trestat.S tím ani pan doktor Rozehnal nic neudělá.

  • Oskar (hanák z Hané) napsal:

   Vy si opravdu myslíte, že třeba španělská rekonqista, která trvala přes 8 století (od arabského vpádu na Pyrenejský poloostrov roku 711 do zhruba roku 1500) a při které bylo skupině obyvatel – Arabům jistě působeno násilí na základě kolektivní viny, by bylo také „na místě řešit aspoň ty nejkřiklavější případy před soudem“, místo bojem, jak se tehdy dělo? Nebo bitva u Vídně (11.–12. září 1683) nebyla náhodou, „těžkým hanobením muslimů a jejich víry“, když byli osmanští muslimové křesťanským vojskem na hlavu poraženi? A co tělesné tresty v SA za pouhé vlastnictví bible? Není to náhodou těžké hanobení křesťanů a jejich víry, nemělo by takové konání, vrámci rovnosti všech náboženství, být také soudně stíháno (neznámý pachatel v nepřítomnosti)?

   • Karel Novotný napsal:

    České (slovenské) trestní právo nemůže řešit středověk nebo Saúdskou Arábii. Řeší, co je tretné tady a teď.

    • Oskar (hanák z Hané) napsal:

     Myslíte tím „co je tretné tady a teď“ opravdu ten případ s počuraným a poté spáleným Koránem v sousedním státě? Poukazem na zdlouhavou a krvavou likvidaci minulých pokusů Islámu zabydlet se v Evropě, jsem nechtěl řešit středověk nebo Saúdskou Arábii. A českým (slovenským) trestním právem už vůbec ne!
     Poukazuji jenom na mnohoznačnost a relativitu pohledů z různých úhlů na tutéž věc.

  • ČERT napsal:

   Souhlasil bych v konkrétním případě asi zcela se slovy pana JuDr. Rozehnala („hloupý projev“ atd.). – – – Dovolil bych si však takovou úvahu na širším, paušálnějším základě k této debatě, když už tu padla zmínka třeba o španělské reconquistě. Počátkem 17.století, okolo r. 1610 (tzn. již celé generace po dovršení reconquisty), poté co selhaly snahy španělských králů a inkvizice o obrácení zbývajícího muslimského obyvatelstva ve Španělsku na křesťanství a toto naopak i posloužilo prakticky jako „pátá kolona“ (jak se začalo užívat ve 20.století) Osmanské říše, byla celá tato komunita (moros – Maurové, moriskové) kolektivně vyhnána ze Španělska do severní Afriky. Ano, to docela připomíná to, jak jsme mnohem později, od r. 1945, my, jako ČSR, naložili s našimi Němci. – – – Před časem se pan prof. Halík v rozhlase rozčiloval, že nálady v Evropě proti muslimům připomínají nálady proti Židům před druhou světovou válkou – a toto srovnání není ojedinělé. Jenže, když už bychom chtěli srovnávat současnost s dobou kolem druhé světové války a užít takové ty obecně kolektivní vzorce, může se také naskytnout otázka, zda-li se ti muslimové nenacházejí, spíše než v roli Židů, právě spíše v roli Němců (a srovnávám především tehdejší německé komunity mimo nacistické Německo, s tehdy mezi nimi dost rozšířenými trendy, zčásti ostatně známými již z dob císařského, vilémovského Německa, a současné muslimské komunity mimo tradičně muslimské země). Prostě, když už tedy (!), zda spíše takové srovnání nemůže být trefnější. A také se může nabízet otázka, do jaké míry v současné oficiální Evropě nepřevládá vůči muslimům duch, jenž by se dal aspoň částečně srovnat s tím, pro co je v období před druhou světovou válkou vžit termín appeasement. – – – Zdůrazňuji, jde jen o takové otázky do úvahy.

   • Oskar (hanák z Hané) napsal:

    K: “ Před časem se pan prof. Halík v rozhlase rozčiloval, že nálady v Evropě proti muslimům připomínají nálady proti Židům před druhou světovou válkou – a toto srovnání není ojedinělé“, si dovolím dodat, že takové srovnávání kulhá na obě (ale možná na všechny čtyři) nohy a je jen pustou demagogií, nehodnou vysokoškolského učitele, která výrazně snižuje jeho věrohodnost. Židé totiž nikdy nepřišli jako bojovníci osobující si právo na dobyté území, Židé také nikdy nikoho neobraceli násilím na svou víru. Těch rozdílů je ještě mnohem více, ale i ty dva stačí.

    • ČERT napsal:

     Já jsem prof. Halíka jen tak nějak tlumočil, aniž bych s ním vyjadřoval nějaký souhlas – naopak, když už tedy mluvil o tom období před druhou světovou válkou, položil jsem si s nadsázkou právě otázku, zda by tedy nebylo už trefnější srovnat muslimy (při tom jejich častém sebevědomí až panovačnosti či roztahovačnosti v pro ně vlastně cizích zemích) spíše s těmi Němci než s Židy. – – – A i když je tu hodně rozdílů, jak píšete, je ale na druhou stranu také pravda, že židé a muslimové byli v Evropě (třeba zrovna i v tom Španělsku ke sklonku reconquisty nebo po ní) tak nějak házeni do stejného či podobného pytle častěji. Ale to může mít ryze nábožensko-kulturní, příp. etnické důvody. Prostě pro nás, křesťany (případně, jak bych to řekl, postkřesťany) jsou jak židé, tak muslimové vyznavači jiných, ale též monoteistických, jednoho Boha uznávajících náboženství (ale prostě oboje byli nekřesťané). Navíc, když vezmeme, že největším muslimským etnikem jsou Arabové (i když samozřejmě zdaleka ne všechny převážně muslimské národy jsou arabské – neplatí to o Turcích, Íráncích- Peršanech, národech či etnikách v Pákistánu atd. atd.), a arabština je také jediným pravým jazykem Koránu, tak to jsou také Semité. Arabština a hebrejština jsou příbuzné jazyky, s kořeny ve stejné části světa.

     • Oskar (hanák z Hané) napsal:

      Ano. Dík za doplnění. Jen poznámka: Židovství je prvním, písemnými prameny prokázaným, monoteistickým náboženstvím. Aspoň zatím.

  • aaaaaaa napsal:

   Primitivismus právo nevyřeší. Hloupost zakazovat? Kdo posoudí co je hloupost? Bůh? Který? Jsou (a bylo) jich celé zástupy! Nebo snad je Bůh – nějaký nadčlověk soudce? Nebo zavoláme zpátky soudruhy a jejich ÚV – jejich vedoucí úlohu? Mnohem nebezpečnější jsou vaše představy o „demokracii “ . Ve skutečnosti požadujete nastolit státní násilí bolševického typu za nepohodlný názor svobodného občana. Ta “ dáma“ si za hloupý projev koleduje problém sama. Tomu se nedá zabránit. Lidská blbost vyraší vždy a v každé době. Jen na okraj. Kdyby muslimové nepálili bibli a kostely, nemuseli by nejspíš mít problém s recipročním chováním od těch, které ponižují a uráží oni. Kdo sám není tolerantní, nemá (morální) právo vyžadovat toleranci.

 5. Rony napsal:

  Napsal jsem komentář o elektrice v drátech na českopolské hranici. Žáček si to asi někde vycucal, já jsem tam sloužil jako voják základní služby!!!!!!

  • ČERT napsal:

   Je to mimo téma tohoto článku, ale dovolil bych si Vám to vysvětlit, protože je jasné, který článek máte na mysli. Ono se to sice týkalo Poláků, ale ne na česko-polské hranici, ale na hranici Československa s NSR/SRN (prostě tehdejším Západním Německem) a Rakouskem.

 6. Weber napsal:

  Zdá se mi, že Dr. Rozehnal ten výklad práva směruje nám, domorodcům, ale spíše by měl cílit na vyznavače Alláha, aby se zorientovali co platí u nás, nebo třeba na Slovensku. Je možné, že radikální vyznavači Alláha nemají přehled o tom, že Československo neexistuje a zdá se, že to neví i ta močitelka, neboť se v tom jejím prohlášení oháněla Československem. Mám dojem, že slovenský stát spíše chrání tu naštvanou slečnu před dalším vývojem její rozhodné osobnosti a taky z jejího vyjádření, že pojede muslimům tvrdě po krku je třeba vyvodit nějaké účinné kroky, neboť je to nebezpečné vyhrožování a pokud by se něco stalo nepředvídaného, byl bych zvědav, kdo by se hlásil k odpovědnosti, že nekonal. Takže Slováci jsou opatrní a to je třeba ocenit.

  • aaaaaaa napsal:

   Vymýšlíte si! Napsala: „půjdu po každém jednotlivém muslimovi“ ! Kde je něco o krku? Zkreslit něčí prohlášení, překroutit jeho smysl, vkládat do něho své domněnky – to je metoda jistého Urválka. To je hodně nebezpečný způsob myšlení! Každý máme právo jít LEGÁLNÍMI prostředky proti čemukoliv. Demokracie je svobodné soupeření názorů. Co není zákonem zakázáno je DOVOLENO. Mne uráží hloupost učení o čertech, pekle, ráji (se zástupem panen – pro ty panny bude sex s mojí starou mrtvolou také ráj?) a podobné kraviny. Mám svobodu slova vyvracet tyto hovadiny. Nemíním to ale dělat uplatňováním agresivního násilí, mučením a surovým vražděním. Proti uplatňování zrůdné šárii jsem ale ochoten účinně bojovat. Je to dokonce moje občanská povinnost. Demokracie se sama neubrání. Kecy naivních idiotů jí nepomůžou.

 7. Karel Novotný napsal:

  Takže paní má následovníky, kteří ve Stromovce spálili ústavu a korán: http://www.lidovky.cz/slovenka-skoncila-kvuli-koranu-ve-vazbe-f08-/zpravy-domov.aspx?c=A170221_160147_ln_domov_jho
  Podle české policie k trestnému činu nedošlo …

 8. Vyskočil napsal:

  Hnidopištsky rozebíráte detail obrovského problému,který zeměkoule s Islámským náboženstvím má.Jeho vyznavači nejsou schopni se vypořádat se svými vnitřními problémy.Nejsou ochotni podstoupit evoluci k západní úrovni.Protože je zdlouhavá,vyžaduje sebeodříkání,úsilí v budování společnosti přes četné omyly,odhalování a zahlušování korupčníků,nasazení životů při obraně země před násilníky a další nepříjemné oběti.To vše absolvovali naši předci a my díky jejich pracovitosti a vzpupnosti si dnes užíváme přiměřeného dobrodiní.A je teď na nás,jaký vztah k arabskomuslimskému světu a imigrantům zaujmeme.Vždy bychom však měli mít na paměti nerozvratitelnost našeho společenství.Postoj č.1:Imigrantů soužených válečným,náboženským a politickým pronásledováním se zastaneme do počtu a možnosti jejich začlenění mezi nás.Budou žít u nás-budou žít podle nás.Při snaze nás použít jako tranzit zaplatí před odchodem(byť i zpět domů) náklady ČR za dobu pobytu u nás.Postoj č.2:Vraťte se,my o vás nestojíme,jděte si domů udělat pořádek.Ta snaha o pořádek by byla ideální.A tu bych preferoval.

  • aaaaaaa napsal:

   OK. Souhlasím. Příliš dlouho a za velikých obětí jsme se dopracovávali slušného svobodného života, než abychom se vraceli ke středověku a krvavým bohům. To bychom mohli zažít i lidské oběti k uctění boha.

 9. Jaaaa napsal:

  Stejně nechápu proč se tady rozčilujeme kvůli nějakému Islámu. Když máme demokracii, tak si udělejme referendum jestli ho tu chceme nebo ne. Pokud ano, bude to trestné, pokud ne, všichni Islamisti zpátky do Turecka a korány zrecyklovat na toaletní papír ať se může holka pobavit každý den. Je to tak jednoduché a ještě nikdo na to nepřišel? To si ze mě ta naše demokratická republika dělá s tou demokracií prdel ne?

 10. Josef napsal:

  Musíme jít hluboko do historie,Cesar nařídil svým legiím,tedy i legionářům ,aby nezneuctívali a neničili náboženské symboly v okupovaných zemí.A také je za to trestal.Jsou to stále stejně se opakující zlé činy,které přetrvávají více jak 22 století.Nic nového pod sluncem,jen v jiném prostoru a čase.

 11. aaaaa napsal:

  Jen bych si dovolil poznamenat, že ani referendum nenahradí neomylného a spravedlivého boha. Jsem pro jeho zavedení v širokém rozsahu, ale současně jsem si vědom, že z v případě masové hlouposti z něho může vzejít zrůdnost. Kdyby Hitler vypsal referendum v Německu, tak by mohl demokraticky a legálně zplynovat Židy? On navíc neměl pojistku demokratické ústavy a ústavního soudu. My naštěstí ano, i když … ÚS by takto „jednoduché“ řešení nepřipustil. Buďme ostražití při svodu „jednoduchých“ řešení. Islám je nebezpečná směs totalitní ideologie a náboženství. /Stejně jako křesťanství/ Křesťanství je naštěstí dnes podřízeno principům humánního a demokratického státu. Studené rácio taky umí zlobit, ale lepší než tupý náboženský fanatismus. Připouští diskusi a žádá logické argumenty a respektování zjevné a ověřitelné skutečnosti.

Přidávání komentářů není povoleno