Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Facebook Kateřiny Valachové, zdroj

Aleš Rozehnal: Demise ministryně školství není projevem politické kultury, ale růstu moci represivních složek

GLOSA. Demise ministryně školství nepovede ke kultivaci politického prostředí, ale k dalšímu posílení represivních složek jakožto hybatelů politiky.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová oznámila úmysl podat demisi kvůli kauze dotací, v rámci níž jsou trestně stíháni její bývalá náměstkyně, ředitel odboru na ministerstvu a šéf Fotbalové asociace. Premiér Bohuslav Sobotka označil její rozhodnutí za odpovědné, které je v zájmu slušné politické kultury.

Politická kultura ale není něčím, co by stálo mimo kulturní rámec celé společnosti. Patří ke kultuře civilizované společnosti zbavení politika či státního úředníka jeho pozice, zaměstnání či možnosti vykonávat funkci při vznesení obvinění vůči jeho podřízenému?

Důležitá presumpce neviny

Odpovědnost je založena na konání nebo opomenutí, které je přičitatelné konkrétní osobě. Trestní řízení je navíc ovládáno zásadou presumpce neviny, spočívající v tom, že na obviněného či obžalovaného musí být nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.

Tato zásada je založena na principu limitace státní moci ve svobodné společnosti. Stát má široké pravomoci vyšetřovat, stíhat a trestat, ale nemůže tak činit v rozporu se základními právy člověka. Presumpce neviny má chránit člověka proti nadměrným zásahům státní moci do jeho práv.

Každý obviněný či obžalovaný má právo, aby na něj bylo nahlíženo tak, že bude obvinění zcela zproštěn, a to nejen ve smyslu trestněprávním, ale i společenském a reputačním. Důstojnost a čest obviněného či obžalovaného nesmí být degradována a jediným trestem, který je jim možno udělit, či újmou, kterou mohou utrpět, je trest po vyslovení viny.

Nakonec budou všichni bezprávní

Ztráta funkce ministra je zcela jistě trestem. V dané chvíli není možné konstatovat, zda se bývalá náměstkyně ministryně dopustila trestného činu a zda by ministryně měla nést politický trest za výběr této osoby do funkce své náměstkyně. Jedná se o trest bez zjištění viny řádným způsobem.

Principy právního státu by neměly být uplatňovány pouze v soudním řízení, ale mělo by na nich být vystavěno i fungování společnosti v rovině mimoprávní. Hodnoty jako je správnost, důvěryhodnost, respekt k lidské důstojnosti nemohou být uzavřeny v soudní síni, ale musí prostupovat lidskými vztahy, tedy i politikou obecně.

Zásady presumpce neviny jakožto právní kategorii a princip soudního řízení není možno zcela kopírovat do politiky či dalších oblastí lidského života, nicméně tento princip být uplatňován musí, protože jinak budou represivní složky státu rozdělovat lidi na plnoprávné a poloprávné, určovat, kdo ve veřejných funkcích působit může a kdo nikoli, což vyústí v to, že nakonec budou všichni bezprávní.

Demise ministryně školství nepovede ke kultivaci politického prostředí, ale k dalšímu posílení těchto složek jakožto hybatelů politiky.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

2 komentáře

 1. Dobroslav Plachý napsal:

  To co píšete vůbec není pravda. Je to jen odraz rvačky o moc mezi státem a soudy. Toto, co nám zde sofistikovaně předkládá pan Rozehnal, platí pro demokratické země, kde platí vymahatelnost práva. Mezi ně ČR vůbec nepatří. Mj. právě díky soudům a soudcům, panbe Rozehnale. Tisíce českých soudců patří za mříze – ale stejně jako v poválečném Německu, byli to právě soudci a žalobci, kteří jediní za nimi neskončili.
  Nebo snad chcete tvrdit, že se nějaký český ministr se snad dožije toho, co tady deklarujete jako jedinou možnou spravedlnost, pardon právo? Tedy pravomocného rozsudku? V termínu mezi 4 lety voleb? Mnoho ministrů se jej nedožije ani ve svém biologickém životě, natož ve funkčním období. Až do takového marasmu české soudnictví upadlo. Všechno ostatní už je jen fraška. Pokud trest nepřijde v reálném čase, kdy se stala újma či byl porušen kodex, nemůžeme jej nazávat trestem, ale mstou. Mstou na občanech, kteří tuto zvrhlost musí platit.

  Ušetřete si příště čas a věnujte jej nějaké ex offo kauze pro lidi, kteří nemají na právníky.
  Hned vedle zlotřilých soudců, je druhou žábou na prameni cena českých právníků. Kteří musí stát vedle občana u soudů, aby překládali český jazyk do znetvořené řeči českých soudců. A kteří naprosto bez jakéhokoli práva a především morálky, pracují podle vzorce: když chce člověk někam jít, postaví tam predátoři most a vybírají mýtné. U nás je to 20 násobek platu průměrného Čecha.
  Kam se tedy cpete pane Rozehnale?
  Mezi nás?
  Mezi slušnými lidmi nemáte co dělat.
  Dobroslav Plachý

 2. petrph napsal:

  Potíž je bohužel v tom že maximalizací tohoto právního principu presumpce neviny nad morálním aspektem viny, dochází naopak ke zhoršování politického prostředí. Ti co nesou vinu či velkou spoluvinu se drží své státní, politické funkce do poslední chvíle, zatímco jiní nevinní, ale přijetím své osobností řídící zodpovědnosti a svých morálních pravidel, z funkce odcházejí.
  Co zbude? Vláda darebáků a zlodějů?
  Takže, jak vidno je pravě nutné oddělit presumpci (ne)viny trestní a politickou. kdyby alespoň ti potřební odešli z politiky, když už je nedokáží zavřít, mělo by to svůj smysl..

Přidávání komentářů není povoleno