Pravoslavný chrám sv. Petra a Pavla v Karlových Varech v době rekonstrukce. Foto: Václav Šlauf/ MAFRA/ Profimedia

Odmítáme jakékoli krveprolití, ujišťují ruští pravoslavní. O církevní registraci v Česku nepřijdou

Napsal/a Robert Břešťan 26. května 2022
FacebookTwitterPocketE-mail

České ministerstvo kultury, pod nějž patří i registrace církví a náboženských společností, nebude rušit místní pobočku ruské pravoslavné církve. Ta spadá přímo pod moskevského patriarchu Kirilla, který je velkým obhájcem ruské agrese proti Ukrajině a blízkým spojencem Vladimira Putina.

Ruská pravoslavná církev – Podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, jak zní oficiálně celý název (dále jen Podvorje), je jedna ze dvou pravoslavných církví v Česku. S pěti stovkami věřících je v Česku miniaturní a nesrovnatelně menší než ta česká, k níž se hlásí přes 40 tisíc lidí. Podstatné však je, že tradičně slouží zejména lidem spojeným s ruskou ambasádou v Česku a má také přímou vazbu na Rusko a moskevského patriarchu Kirilla.

Přímo podléhá pravomoci moskevského patriarchátu. Jak stojí ve veřejně dostupné ústavě Podvorje: „Je pod duchovním vedením Patriarchy moskevského a celé Rusi, ve své náboženské a administrativní činnosti je mu podřízeno. Pod vedením Odboru vnějších církevních vztahů Moskevského patriarchátu Podvorje uskutečňuje svou církevní a diplomatickou činnost.“

Hlavní sídlo Podvorje je v Karlových Varech; v Česku má ve své správě už jen jeden další chrám nedaleko ruské ambasády v pražské Bubenči – zkolaudovaný mimochodem jako autosalon.

Vyjádřete se k válce

„Ruská pravoslavná církev vedená patriarchou Kirillem dlouhodobě slouží jako jeden z hlavních pilířů zločinného režimu Vladimira Putina. České zastoupení je přímo podřízeno moskevskému patriarchovi Kirillovi a podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Rozněcování nenávisti a podněcování násilí ze strany jakékoliv církve je přitom důvod pro odebrání registrace této církvi, a tedy její faktické zrušení,“ navrhl nedávno think tank Evropské hodnoty, který se zabývá i ruským vlivem v Česku.

Ministerstvo kultury, do jehož gesce registrace církví a náboženských společností spadá, potvrzuje, že podnět k tomu, aby zahájilo proces odebrání registrace ruské církvi, dostalo. Samo prý navíc oslovilo zástupce Podvorje dopisem, ve kterém je žádalo o vyjádření k ruské válce proti Ukrajině.

„Úřad již odpověď obdržel a po jejím prostudování konstatoval, že v současné chvíli nejsou důvody ani zákonné možnosti právních kroků vůči Podvorje. Zástupce církve explicitně ve své odpovědi zmiňuje, že Podvorje odmítá jakékoli krveprolití, ať na Ukrajině, či jinde ve světě,“ říká Jana Malíková, tisková mluvčí ministerstva kultury, s tím, že „ministerstvo nicméně situaci i nadále v rámci svých kompetenčních možností sleduje“.

Na webu Podvorje lze najít informace o sbírce na pomoc ukrajinským uprchlíkům, stejně jako nejčerstvější výroky patriarchy Kirilla či informace o vojenské přehlídce z 9. května na Rudém náměstí v Moskvě.

Je však zcela zjevné, že ruská pravoslavná církev vedená patriarchou Kirillem je s kremelským režimem pevně svázána. Například podle Evropské služby pro vnější činnost je patriarcha Kirill „jedním z nejprominentnějších zastánců ruské vojenské agrese proti Ukrajině“.

Něco jako papežský nuncius

Podvorje se těší úzké spolupráci i se současným vedením české pravoslavné církve v čele s někdejším spolupracovníkem StB Michalem Dandárem. Kritická část tuzemských pravoslavných, zejména zástupci olomoucko-brněnské eparchie (de facto poloviny tuzemské Pravoslavné církve), upozorňují na to, že Podvorje vůbec neměla získat status samostatně působící církve.

Tvrdí, že Podvorje toho dosáhlo v roce 2011 podvodem – duplicitními podpisy věřících i duchovních, kteří přitom i po registraci zůstali členy své původní církve. HlídacíPes.org zaslal na toto téma sérii dotazů samotnému vedení Podvorje, ale do uzávěrky tohoto textu žádná odpověď nedorazila.

Podle ministerstva kultury ale Podvorje z hlediska českých zákonů splnilo všechny podmínky pro to, aby bylo zaregistrováno a nebylo tedy možné postupovat jinak. „Obdobně jako v pluralitní české společnosti existují dvě registrované pravoslavné církve, registrovalo ministerstvo například vícero církví evangelických a několik náboženských společností buddhistických,“ podotýká mluvčí Jana Malíková.

Kritici jsou přesvědčeni, že Podvorje by mělo být na stejné úrovni jako je třeba papežská nunciatura v případě katolické církve. Tak to také v Česku do roku 2011 bylo i v případě Ruské pravoslavné církve. Zatímco ale papežský nuncius skutečně působí hlavně jako velvyslanec, Podvorje (jakkoli je významem slova právě velvyslanectví) vystupuje v Česku posledních 11 let jako plnohodnotná církev.

Může tedy v Česku provádět katechizační činnost, vykonávat církevní obřady, církevní vzdělávání věřících, vlastnit a budovat chrámy a další stavby, jmenovat a povyšovat duchovní, vykonávat hospodářskou činnost – podle dohledu a pokynů moskevského patriarchátu.

Čestné občanství od komunistů

Na základě písemného povolení Patriarchy moskevského a celé Rusi může Podvorje v Česku zakládat a provozovat i právnické osoby, „které odpovídají pravidlům a tradicím Ruské pravoslavné církve“.

Podle obchodního rejstříku ale disponuje Podvorje v Česku jen jedinou společností – Vila Sofia s.r.o., v jejímž majetku je obytný dům nedaleko karlovarského hotelu Thermal.

Ruský patriarcha také může pro potřeby Podvorje poskytnout majetek Ruské pravoslavné církve. To, že si místní zastoupení s financemi poradit dokáže, ukazuje úspěšná rekonstrukce karlovarského chrámu svatého Petra a Pavla, na niž přišly v součtu tři miliony eur z Ruska i od místních mecenášů, především z řad místních ruských podnikatelů.

Rozsáhlá rekonstrukce skončila v říjnu 2015 a před dvěma lety pak hlavní představitel ruské pravoslavné církve v Česku, Rus Nikolaj Vasiljevič Liščeňuk, i díky této zdařilé opravě získal čestné občanství města.

Za jeho „bohatou kulturní činnost a za šíření dobré pověsti města mezi věřícími i představiteli pravoslavné církve z celého světa“ jej jako čestného občana Karlových Varů navrhli zastupitelé za komunistickou stranu.


Článek vychází z textu, který byl otištěn v Týdeníku Forum

Pop-up mobil Mobile (207451)
SMR mobil článek Mobile (207411)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-2)
SMR mobil článek 2 Mobile (207416-3)
SMR mobil pouze text Mobile (207431)

Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.

Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Skyscraper 2 Desktop (211796-4)