Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Krátkodobě zapůjčený vysokorychlostní vlak TGV na Hlavním nádraží v Praze. FOTO: Jiří Koťátko/ CNC/ Profimedia
,

Ivan Gabal: Zaostalost v Čechách. Proč jsou zdegenerovaní politici i voliči

KOMENTÁŘ. Často a rádi se zaměstnáváme nesmysly; možná proto, abychom se nemuseli trápit vážnými věcmi. Ale opravdu nemáme v současnosti nic důležitějšího na práci, kromě válečné podpory Ukrajiny a Ukrajinců? Není právě válka důvodem abychom „máknuli“ na těžkých agendách? Rozhodně ano.

Jsou tu resty a nedodělky z minulosti i prohlubující se rozdíly mezi námi a tradičními západoevropskými zeměmi. Není jich málo a spíše přibývají. Jejich charakter a kumulace nasvědčují prohlubujícímu se zaostávání.

Zaostáváme sociálně…

Zmiňme namátkou: zoufale nízký podíl žen ve veřejných i manažerských funkcích – nyní již i ve srovnání s dalšími postkomunistickými státy střední Evropy.

Katastrofální vývoj a situace v dostupnosti a cenách bydlení. Ta má mimochodem částečný pandán v neexistujícím zákonu o sociálním bydlení, který nahrazujeme systémem sociálních dávek.

Voliči se musí vrátit k podstatnému: k tlaku na politiku ve veřejném zájmu a zájmu státu, obecných poměrů, bezpečnosti a práva, nikoli v zájmu vlastním. Zdegenerovaná politika je obrazem zdegenerovaného voliče.

Nedaří se snižovat sociální nerovnosti ve vzdělanostních šancích dětí s nižším sociálním původem, školství v tom nemá potřebnou kvalitu, stagnuje i zmenšování nerovností mezi strukturálně zatíženými regiony a těmi vyspělými, které na sebe strhávají strukturální finanční podporu určenou jiným.

… i kulturně

Můžeme pokračovat směrem k politicky, ale ve skutečnosti kulturně podmíněné legalizaci manželství homosexuálů, kde se protiargumentace „tradiční“ rodinou a rodičovstvím stále očividněji míjí s reálným vývojem české společnosti, natož evropské nebo globální. Natož pokud jde o legalitu homosexuálních svazků.

Skoro polovina dětí se u nás rodí mimo manželství a podíl neúplných rodin s dětmi prudce roste, protože si ceníme kvalitní soužití a rozhádané netolerujeme. Mimochodem argumentace proti homosexuálním soužitím připomíná dávné argumenty proti zákazu kouření v restauracích opřené o občanskou svobodu a právo. A kde jsme dnes?

Celkově klesly počty kuřáků a stouply návštěvy restaurací. Samozřejmě tím nepřeji homosexuálním partnerům, aby je postihl pokles zájmu o jejich manželství jako důsledek jeho legalizace.

Rigidně se projevujeme vzhledem k Istanbulské úmluvě sankcionující násilí na ženách, jejíž ratifikaci zaklel nejvyšší český katolický klérus jako Šípkovou Růženku. Zdá se vám také trochu absurdní a nekulturní odmítat zákaz násilí na ženách?

Zanedbaná města a veřejné prostory

Pro pocitové uchopení naší situace doporučuji třeba bezmála pětihodinovou cestu vlakem z Mnichova do Plzně. Připomíná počátky železnice u nás nebo překračování železné opony v 80. letech, včetně porovnání kvality prostředí a příjemnosti mnichovského nádraží v porovnání se znečištěným a zanedbaným plzeňským nádražím.

A aby v tom nezůstala jen sama Plzeň, projděte se pražským podchodem uprostřed Václavského náměstí nebo pravobřežní „původní“ módní náplavkou a užijte si špínu, nečistoty i okrádání návštěvníků v barech. Je Evropa znovu rozdělena nebo upadáme do zanedbaného šlendriánu jen my?

Technické minulé století

Máme ale i více systémové a méně civilizačně-kulturní trable než zanedbané veřejné prostory. Zmiňme například zaostávající počítačovou a kybernetickou bezpečnost, kde nám hackery zablokované ŘSD ukázalo stav věcí, který se týká daleko širšího spektra státních úřadů a veřejných institucí. Za co všechno jsme připraveni platit výkupné či výpalné hackerům?

Věřme, že ukrajinská vlna nás posune směrem k větší otevřenosti a schopnosti učit se soužití, a nejen vnucovat naše knedlo-zelo a oslovení vole každému, kdo se chce u nás usadit.

Jiným indikátorem byla kuriózní návštěva již několik desítek let staré železniční soupravy vysokorychlostního TGV, které je pro nás ale stále nedostižným standardem. Možná měla soupravu TGV symbolicky tahat po českých kolejích lokomotiva typu ruského dieselového „Sergeje“.

I německé dráhy odpojují své lepší soupravy z vlaků, které pak míří k nám, nejen pro nesrovnatelnou „rychlost“. A expresní tratě z Německa na jih nás prostě objíždějí a budou objíždět; nevěří naší schopnosti technickou zaostalost překonat.

Nevzdělanost a nedůvěra

Velké či drobné solární panely najdete dnes v Německu na každém kroku, městská centra jsou uzavřena automobilům a expandují pěší a cyklisté. Vidíme otevřené univerzity proměněné v komplexní centra vzdělanosti pro všechny sociální a věkové skupiny. A zejména velký počet lidí, který má chuť a potřebu se vzdělávat.

Nepapíruje se, byrokracie se stále více přesouvá na internet a do pásma důvěry, kde je lepší se svou identitou nepodvádět a žít kvalitněji a úřadovat jednoduše. My jsme zatím nedokázali zavést ani korespondenční volbu, natož elektronickou.

Je nesporné, že multietnické západní společnosti jsou složitější jak na správu, tak na adaptaci přistěhovalců i domorodců. Mají s tím své problémy a vidíme i etnické napětí, ale dokáží to proměnit ve zdroj dynamiky, nebojí se různosti.

Ani my už nedokážeme udržet svou početnost vlastní populací a před vymíráním nás zachraňují imigranti a běženci. Věřme, že ukrajinská vlna nás posune směrem k větší otevřenosti a schopnosti učit se soužití, a nejen vnucovat naše knedlo-zelo a oslovení „vole“ každému, kdo se chce u nás usadit.

Z klubu elit zpět do předsíně

Systémová zaostalost se prosadila i v rozpadu naší schopnosti přijmout euro. Jakkoli jsme se k tomu právně zavázali v přístupové smlouvě s EU. Svůj závazek neplníme a dnes již ani splnit nedokážeme, deficitem, inflací, mnohaletým hloupým chováním ČNB i vlád.

Před lety jsme na to měli, dnes již ne. Přitom je stále zřejmější, že euro není jen měna, ale i naše přítomnost u důležitého rozhodovacího stolu, a nakonec i ta čistota nádraží a veřejných prostor. Euro je civilizace. Chceme ji? Zatím ne.

Korupce je zpět, nebo nezmizela?

Padáme opět zpět do korupce nebo v ní žijeme? Nejen v Praze, a nejen ve fotbale nebo hokeji. Důsledkem je a bude pokles důvěry v instituce, formální i neformální. Přitom důvěra institucím je zásadní konstitutivní prvek kvality života každého z nás, vedle délky dožití a subjektivního pocitu spokojenosti se svým životem.

My nechceme být šťastní? My si nechceme věřit navzájem a nechceme věřit svému státu, své justici nebo své místní radnici a svým zastupitelům? Proč? Pokud můžeme věřit institucím, věříme, že konají podle práva a v našem zájmu.

My nechceme stát kterému má smysl platit daně? Potřebujeme podvádět v daních? Naopak, za covidu jsme viděli, že vlastníma rukama nenahradíme ani zdravotnictví nebo vakcínu. Nyní za války cítíme, že potřebujeme i armádu připravenou nás bránit silou své morálky a výzbroje. Korupce ve státu to ovšem ničí a je schopna zničit.

Proč, když máme demokracii a soudy?

Správná otázka je, proč se vždy najde pár veřejných činitelů, kteří podvádějí, lžou a berou úplatky. Pro nabídku úplatků, které jim někdo nutí? Nikoli, tomu většina dokáže odolat.

Pro hloupost a nenasytnost nákladné stranické volební politiky, která raději kryje podvodníky, než by připustila „levnou“ volební kampaň, nebo svou chybu a ztrátu moci?

Většina volených politiků nebo úředníků nepochybně nekrade a jsou slušní, ale potřebují peníze na volby – velké peníze. Zkorumpovaná menšina proto „vybírá“ stranické výpalné cíleně, „profesionálně“ a opakovaně, zdůvodní to nikoli svou demoralizací, ale nákladností voleb. Dělá to přeci v zájmu své partaje i svých voličů.

Nikdo ti nedá to, co já ti slíbím

Coby voliči tuto okolnost spíše dlouhodobě ignorujeme. Dokonce oceňujeme a v médiích hodnotíme, zda jsme nákladně a profesionálně kampaněmi přesvědčováni, unášeni sliby, aniž se staráme, odkud se ty velké peníze berou a co nás to bude stát v konečné bilanci.

Čekáme s rozkrytím až na policii a soudy, zda něco odhalí, místo toho, abychom konali jako voliči. A přitom máme příčiny korupce na stole, před očima. Necháme si vládnout prolhaného zbohatlíka a oblbujeme se argumenty, že je dost bohatý, a tak přeci nemusí krást. Opravdu? Jsme slepí, důvěřiví?

Zvolíme si jej opakovaně, přestože zdvojnásobil jako politik svůj obrovský majetek a lže v tom základním, že tento majetek nevlastní, nezmnožuje a nepoužívá protizákonně svá média k manipulacím proti nám samotným?

Pak se ovšem nedivme, že se najdou jeho následovníci, kteří si neváhají na své zvolení nakrást. Buď, aby získali majetek a vytřískali ze svých stran úsvit svého zbohatnutí, nebo aby se dostali k lukrativním podnikům, kde si teprve pomohou.

Prosperující občan a obézní volič

Můžeme si tedy za korupci sami? Ano, jako voliči i občané nepochybně. Vyčítáme justici, že s korupcí nezatočí, přitom svými voličskými hlasy za nákladné kampaně planých slibů propůjčujeme lhářům mandát ke korupci a klíče od veřejných prostředků a rozpočtů. Posměchem přistiženým lhářům se tedy tak trochu smějeme sobě.

Pokud se nezačne prokazovat a sankcionovat původ peněz na volby a stranické náklady zcela kontrolovaně a systematicky kontrolovaně, z korupce se nevymotáme.

Politika přitahuje lidi vypočítavé, egoistické a mocichtivé, kteří udělají za křeslo v nekontrolovaném komunále cokoli. Máme to všechno před očima, děje se to s naším mandátem a posvěcením.

Na konci pak můžeme vidět, jak si vrcholný ústavní činitel „plní závazky“ sponzorům zajištěním jejich beztrestnosti amnestií za to, že mu pomohli nakradenými penězi na volby k moci a vládě. Máme to před očima u posledních dvou prezidentů, přímo na talíři.

Jedním z důvodů našeho úpadku je zjevně naše laxnost v nárocích na politiku a politiky, jak z hlediska úkolů, které mají, tak z hlediska způsobů, kterým se k moci dostávají a tuto zemi spravují.

Je hlavním úkolem politiky, abychom se měli dobře, nebo aby zde byl právní pořádek a řád? Chceme, aby se tato země a poměry zlepšovaly nebo spotřebovávaly a rozkrádaly v našem jménu? Dokážeme si připustit, že od politiky chceme něco jiného než blahobyt bez svého/ našeho přičinění, tedy nereálnou iluzi?

Bič a malý dvorek

Voliči se musí vrátit k podstatnému: k tlaku na politiku ve veřejném zájmu a zájmu státu, obecných poměrů, bezpečnosti a práva, nikoli v zájmu vlastním. Zdegenerovaná politika je obrazem zdegenerovaného voliče.

Je to nepříjemné zjištění, ale právě jej prožíváme se vším všudy. Cestou dopředu je nezpochybnitelná kredibilita a obecně prospěšné a žádoucí cíle. A odstranění všech, kdo mezi sebou korupci tolerovali nebo před ní zavírali oči. Pokud to neuděláme, nedosáhneme nápravy a neobnovíme cestu ze zaostalosti. V té jsme dnes.

A ihned: kde stát platí stranám za hlasy, bude úplný zákaz dalších sponzorů a vlastnictví byznysů, médií a skrytých peněz politiky. Lze to zavést i před komunálními a prezidentskými volbami. Pokud to neuděláme, budeme dále zaostávat. Nepochybně.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

39 komentářů

 1. Sam napsal:

  Dobře napsáno. Od roku 1945 byl zde na Benešův popud občan cvičen v jednotné nenávisti k Západu a v jednotné lásce k Východu. Po listopadu 1989 měl nastat obrat, Klausova parta se však vrhla na privatizaci, neboli na dělení státního majetku, rozdělení státu, občanské společnosti – prostě všeho podle hesla „Rozděl a panuj.“ Občan je tentokrát cvičen v bezmocnosti, chodí sice k volbám, ale o vládě a chodu státu rozhoduje pražský volič, bez ohledu na vůli lidí ve zbytku země.

 2. A. S. Pergill napsal:

  Soubor nesmyslů:
  1. Malé procento zastoupení žen znamená jen to, že se o obsazení těchto míst rozhoduje podle kvality, a ne podle irelevantních znaků (jako je pohlaví). Starší z nás pamatují „dělnické kádry“, vč. toho, co to bylo za hovada.
  2. Katastrofální stav bydlení mají na svědomí jednak ekologické organizace, jednak EU se svou podporou nesmyslných byrokratických blábolů, často si protiřečících už v jedné větě.
  3. Voliči se musejí vrátit… Souhlas, ale asi vidíme žádoucí cílový stav každý úplně jinak.
  4. Snižování sociálních nerovností … A zase jsme u těch „dělnických“ či „rolnických“ kádrů, které z VŠ nesměl vyhodit pro nulové znalosti ani rektor, jak to pamatuji z dob svých studií.
  5. Legalizace manželství homosexuálů. Asi jediná věc, na které se shodneme.
  6. Polovina dětí mimo manželství je do značné míry dána nastavením sociálních dávek. Dokud bude moci pobírat svobodná matka sociální dávky, na něž úplná rodina nedosáhne, vždy budou svobodné matky, „zcela náhodou“ žijící s otcem svých dětí v jedné domácnosti.
  Zákaz kouření v restauracích byl a je naprostá pitomost, i ze zdravotního hlediska. Při oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostor (což měla většina hospod) byl jeho dopad na zdraví lidí nulový.
  7. To, co obsahuje Istambulská smlouva dávno v legislativě máme a v daleko kvalitnější podobě, znesnadňující zneužívání typu zcela vymyšlených incidentů „sexuálního obtěžování“. Podpis tohoto právního zmetku by nás vrátil někam k inkvizičním soudům.
  8. Zanedbání veřejných prostor… Autor by měl zpytovat svědomí z toho, kolik těch německých načančaností je za peníze, které nám Němci v rámci toho, jak funguje EU, ukradli.
  9. Pro TGV nemáme trati ani krajinu. Dovedu si představit přímou linku Brno – Praha – Drážďany. Dovedu si ale také představit, jak by řvali Němci placení ekologové, až by se prokopávaly průkopy a tunely a vršily desítky metrů vysoké náspy nebo stavěly stejně vysoké viadukty.
  10. Solární panely, které musejí být dotovány na provoz, jsou jen legalizovaná zlodějina. Autor presentuje, a asi správně, Německo jako stát zlodějů. Navíc nákup těchto panelů podporuje totalitní režim v Číně (podpora totality je opět něco, co mají Němci v krvi).
  Korespondenční a elektronické volby nejsou nic jiného než podvod, který má za cíl zajistit vládu progresivistů „na věčné časy a nikdy jinak“, bez ohledu na to, že pro ně nikdo nehlasoval. Se státní digitální agendou má naprostá většina občanů zkušenosti a prakticky všichni z nich jen ty negativní. Proto to taky nikdo nepodporuje.
  11. Dynamikou v mezietnických vztazích autor patrně míní létání končetin či celých lidí při teroristických útocích 🙂
  12. Euro je měna na pokraji zániku. Jeho postavení neustále klesá a bude klesat i nadále. Je totiž spojeno s ekonomickou prosperitou eurozóny, která půjde s rozvojem Green dealu ke všem čertům. Není vyloučeno, že za nějakých deset let bude stát méně než somálský šilink.
  13. Korupce je dána nepřehledným právním a ekonomickým prostředím, v němž prakticky vše závisí na libo(z)vůli úředníka. Toto prostředí je dáno legislativou, kterou nám vnutila EU. Ne, že bychom něco takového dříve neměli, ale vstup do EU fungoval jako zalití plevele kvalitním hnojivem.
  14. Voliči nemohou substituovat policii a soudy ohledně korupce, jejího vyšetřování a trestání. To bychom brzy skončili u nějakých „revolučních trojek“. Voliči ale mohou volit strany, u nichž lze předpokládat, že v těchto institucích udělají průvan. Což se děje ve stále vyšším procentu, navzdory lidem, jako je autor.
  15. Souhlas s tím, že politika obecně přitahuje lidi špatného charakteru. To je dávno známá věc a jediný recept na to (známý už od předminulého století) je ten, že sobecké zájmy politika musejí být v co největším souladu se zájmy celé společnosti. EU se snaží prosadit pravý opak.
  Jinak je jasné, že většina lidí bude raději žít v prosperující společnosti než v sice „právní“, ale v reálu krachující.
  16. Tlak na politiky voliči vyvolávají, je to vidět v rostoucí podpoře „populistických“ stran. IMHO dosud nedostatečné.

  • pamětník napsal:

   Obecně souhlas, s díky za shrnutí. Zejména za: „Korupce je dána nepřehledným právním a ekonomickým prostředím, v němž prakticky vše závisí na libo(z)vůli úředníka.“ Drobná oprava k odhalení: „Toto prostředí je dáno legislativou, kterou nám vnutila EU.“
   Na účelově nepřehledné právní a ekonomické prostředí zadělala – k tomu účelu patrně vzniklá ODS v privatizacích firem namnoze do rukou protagonistů minulého zločinného režimu – dávno před vstupem ČR do EU.
   AU memůže hrát roli spasitele tam, – kde občané suverénního státu – zastupitelé v samosprávách, chodí odsedět odměny za funkce – bez projevů názorů, a co hůř jako vděčné loutky politiků, – na ziscích do vlastních kapes domluvených s úředníky.
   Zkuste si ověřit, kterak se některé radnice hl. m Prahy zaklínají transparentností, ale směrnice EU (kupř. ukládající povinnost předkládat důvodové zprávy k návrhům usnesení) odmítají plnit, ignorují a přitom odmítají přijmout Etické kodexy. Za česky vyčůrané zastupitele neodpovídá EU, ale jejich česky vypočítaví rodiče. Jen krátká vzpomínka: „Nejskvělejší primátor Prahy“ (MUDr. Bém) – favorit 1. předsedy ODS (Prof. Klause) v roce 2001 po tzv. Oposmlouvě se slzou v oku veřejně pro čtenáře novin zalitovat: Korupci se bránit neumím, máme na 100.000 vyhlášek a nařízení, kdo se v nich má vyznat. Kdo náš právní řád zaplevelil, nebyly to české elity?

   • A. S. Pergill napsal:

    Nejsme ve sporu. Problém vidím v tom, že pod praporem EU se daleko více rozšířila ona zóna mezi nutným souhlasem a nutným zákazem úředníka a znepřehlednila se legislativa toto definující. Jistěže se hoši, zejména z ODS snažili, ale na Brusel prostě nemají, to je zcela jiná váhová kategorie.
    Nicméně je to jeden z důvodů, proč se tito hoši bojí toho, že bychom z EU odešli a naše legislativa se těch EUrovýblitků zbavila.

   • Vladimír Komárek napsal:

    Vážení, je to zcela jinak: za kolaboraci s německými okupanty (fašizmem) téměř nikdo nebyl potrestán. Za kolaboraci s Rusáckými loutkovými vládci v ČSSR ( s armádou Ivanů zde) nebyl potrestán nikdo. Proto i dnes každý šmej ví, že ať udělá v politice jakékoliv svinstvo, tak potrestán nebude: když se mu to podaří nakrade si (jako třeba Slovák v Česku – Babiš; a v menším mnozí další) a tak se šmejdi převlékají do různých kabátů, ale společným jejich parametrem je ničemnost. Český občan je zhusta obyčejný hlupák, obecně a politicky idiot, avšak má stejné volební právo jako člověk moudrý, slušný, pracovitý…výsledkem je, že populisté bez charakteru kradou a kradou a my je buď adorujeme (ti idioti), nebo na ně nadáváme, ale to je tak všechno. Přestali jsme se „bát Boha“, ale žádnou pozitivní autoritu jsme si místo něho nevytvořili.
    Takže jsme na tom tak jak jsme a toho se nezbavíme několik dalších generací (Mojžíš vodil Izraelce po poušti 80 roků, než ti duševní otroci nevymřeli, například)…..

    • pamětník napsal:

     Přesně tak, – a naděje na změnu kvality uvažování, zejména mladších voličů je nulová. Starším voličům stačí přiblblé seriály v TV – mladým „sociální sítě“ západní sebejistota, že nejsou a nikdy nebudou patřit mezi „socky“. Modlou je úspěch, skrze peníze získané za každou cenu, – nejlépe bez jakékoli námahy. Pozor: Čest výjimkám, i ty existují.

  • Staňa napsal:

   Akce Klín se estébé podařila na 100%, jako bych četl její výroční zprávu!

   • A. S. Pergill napsal:

    Věcně rozporovat to, co jsem napsal, pochopitelně nemůžete, že?

    A, MMCH, už tu dávno máme substituenta za STB – BIS.

    • skeptik napsal:

     Kdyby byla Pergille pravda to, co jste napsal, už by si vás dávno našli, už by si pro vás dávno došli a už byste dávno seděl.

 3. petrph napsal:

  Pan Gabal má ve svém žalozpěvu úplnou pravdu, jenže právě to ukazuje řadu skutečně systémových vad současné polistopadové demokracie. Díky kterým – ale právě proto, že existují vedle sebe, je nelze eliminovat.

  Když to vezmeme na tom jednoduchém příkladu, „..Necháme si vládnout prolhaného zbohatlíka „.. a vedle toho „Vyčítáme justici, že s korupcí nezatočí,“…
  Nuže v naší demokracii OBČAnÉ zvolené politiky ODVOLAT NEMÚŽOU. Ovšem a na druhé straně, právě JUSTICE má a měla by postupovat zcela NEZÁVISLE , SPRAVEDLIVĚ ale možno RYCHLE .
  5-10 let táhnoucí se případy nejen že žádnou spravedlnost ve společnosti nepřinesou, ale dokonce ani nevyčistí /trestně právně/ tu politiku.

  Že to připomínám, asi deset let probíhal proces s  Parkanovou, a současný doplňující soud pro Ratha, taky po 10 letech.
  Plus tedy současné stíhání zlosyna Babiše – které se jim Může časově vyrovnat.

  Co je v tom zajímavé, je otázka nakolik je tím důvodem náš značně složitý právní řád (včetně tedy trestně právního) – že to tak zoufale pomalu justice dělat MUSÍ..
  A nebo zda si tuto fušeřinu způsobuje právě ta justice sama, s odkazem na to že je přece nezávislá, takže jí nikdo kritizovat, ani za špatnou a pomalou práci, kritizovat a požadovat změny nemůže a nesmí.

  A to je pouze jedna z těch systémových vad….

  • A. S. Pergill napsal:

   Pan Gabal sice může plakat jako sexuální pracovnice ve výslužbě, ale jeho pláč doprovázejí rady, které by naši situaci ještě víc zhoršily. Navíc naprostá většina toho, co negativně hodnotí, je dána naším členstvím v EU.

 4. Tondach napsal:

  To je naprosto normální a není to nic divného …..
  Polovina národa je prokazatelně blbá a tak vygeneruje stejně blbé politiky!

 5. Jan Urban napsal:

  Bravo, Gabal!
  Skvělá analýza v pravou chvíli. Nejlepší text posledních měsíců.

 6. Robert Seifried napsal:

  Naprosto přesně vystiženo. Trefný a potřebný komentář.
  Jenže, jak chceme, aby u nás demokracie směřovala stát k prosperitě, když kamkoli se podívám, tam většinou uvidím hloupého, zapšklého, nepochopitelně ukřivděně se cítícího, na inteligenci omezeného dělníka či sedláka, hrubého a sprostého, neumějícího se postarat o svoje osobní štěstí, se sklonem k znovu rozdmýchání třídního boje za domnělá práva všech na radikální přerozdělování peněz z kapes úspěšnějších a bohatších do jejich vlastních kapes (jistě, nic jiného než komunismus), člověka plného závisti, obviňujícího okolní svět za všechno, za co si může sám, a proto volícího populisty, kteří mu slíbí cokoliv, o čem budou vědět, že to chce, pramálo se starajíc o nějakou morálku (volič i volený)? Bylo by velmi krátkozraké si nalhávat, že takových lidí není v současné české společnosti příliš mnoho na to, abychom si mohli myslet, že nás demokracie (vláda lidu) dovede k blahobytu. Taková očekávání, jakkoli ušlechtilá, jsou zcela lichá a nereálná.
  To ovšem neznamená, že bychom měli přestat hledat cesty, jak oné prosperity, a obecně vítězství zdravého a morálního rozumu ve společnosti dosáhnout. Jsem si ale jistý, že demokracie to není. Nikde na světě (statistika IQ obyvatelstva nuda je, má však cenné údaje), ale v postkomunistických zemích zatím zcela jistě nikoliv. Možná když ustojíme tři čtyři generace s morální hodnotovou politikou, možná pak bude i u nás demokracie fungovat vzhledem ke vzdělanějšímu, „zvyklejšímu“ obyvatelstvu. Ale jsem skeptický. Vlastně jsem doteď nepochopil, jak je možné, že demokracie v rozvinutějších zemích funguje. Mají chytřejší obyvatelstvo? Morálnější? Možná. Ale možná se to jenom zdá… Možná ani tyto státy nevedou ti nejschopnější, kteří by byli na výběr a možná i v jejich společnostech mají silné slovo „blbci“, jen od nás nevidíme dost detailů… Každopádně k naší společnosti jsem zatím velmi skeptický, ale souhlasím, nepolevujme v osvětě, informovanosti, pojmenovávání věci pravými jmény, otevřenosti, upřímnosti, a snaze o lepší zítřky… Nic jiného nám stejně nezbývá.

  • A. S. Pergill napsal:

   Já na té cestě vidím aktivistu, který „vystudoval“ nějaký typ moderního VUML na „humanitních studiích“, má představu, že všemu rozumí a není schopen ani elementárních kupeckých počtů či trojčlenky, což jsou postupy, které spolehlivě vyvrátí 90 a něco procent bezcenných magořin, které prosazuje. Od „bezzásahovosti“ v lesích až po fotovoltaické panely.
   A ten dělník či sedlák jsou právem nakrklí kvůli tomu, že vláda poslouchá tyhle bezcenné magory (nehledě k tomu, že současný premiér se na velkoprodukci těchto bezcenných blbů podílel, či ještě podílí), bez ohledu na to, co říká zdravý rozum doprovázený elementárními počty.

  • Spacenet napsal:

   Přesně vystiženo co? Český masochismus? Neschopnost řešit problémy? Nedostatečné zalézání do cizích zadků? Buďto jste naivní nebo v.l. O morálce máte opravdu svérázné představy. Stačilo by navázat na preference našich předků, kteří byli schopni obětovat to, co by nikdo z vás dnes nepovažoval za podstatné aplkijete na jejich památku. Dnes se musí v hrobech obracet. Pohrdání poctivou solí národa? Každý sedlák i podruh měl daleko větší smysl pro obětování svých osobních cílů pro něco vyššího, než dnešní j“elita“. Je mi na zvracení z vaší arogance a nadřazenosti. To je v podstatě příčina našeho průseru.

  • Lada napsal:

   Moje řeč! Podepisuji!

 7. Josef Vodehnal napsal:

  Dobrý den,

  „My nechceme být šťastní? My si nechceme věřit navzájem a nechceme věřit svému státu, své justici nebo své místní radnici a svým zastupitelům? Proč? Pokud můžeme věřit institucím, věříme, že konají podle práva a v našem zájmu.“

  Řada lidí v Česku si myslí, že ideální politický systém u nás by měl být stejný jako ve Švýcarsku. Proč to není možné? Protože Švýcaři „věří svému státu, své justici, své místní radnici a svým zastupitelům“, zatímco my ne.

  Se všemi podvody, dřinou a rozbitými sny je tu stále překrásný svět.
  Josef Vodehnal

  • Jiřina napsal:

   Dobrý den
   Ano plně s Vámi souhlasím,jen k tomu my schází,nebýt hlostejní at je to cokoliv..

   Jiřina Sedlášková

 8. Podnebný napsal:

  Malý ten, kdo má jen malý cíl. Zdegenerovaní jsou nejen politici, ale celý národ. Předchozí generace se spolu stýkaly častěji, taky se hádaly a nenáviděly, ale komunikovaly. Navíc byly pracovitější a možná se i víc vzdělávaly. Dnes na to nemají lidi čas kvůli preferenci sobeckého požitkářství. Spoléhají na pomoc a podporu státu, přitom by si většinu potíží měli dokázat vyřešit sami. V demokratické společnosti by se mnohem víc práv i povinností měly delegovat na jednotlivce. Přesto by politikům měla zůstat kompetence organizovat život všem lidem. Jen je nutno zjednodušit občanský i trestní zákoník, vyřadit z něho nesmysly a stupidní vyhlášky. To je ale běh na dlouhou trať.

  • A. S. Pergill napsal:

   Nedokáží si vyřešit většinu potíží, protože jim v tom stát aktivně brání.

  • petrph napsal:

   Jak správně píšete na konci „To je ale běh na dlouhou trať.“, přesněji „byl by“,,
   V tom je totiž právě negativum demokracie, že se každé 4 roky konají volby, mění se vlády a (parlament), dost často se střídá levice a pravice. A když si uvědomíte, že v těchto periodách se mění i řada zákonů, tak je pro občana rizikové, aby si závažnější věci zařizoval sám a na vlastní riziko, když za pár let může přijít jiná vláda, která mu to pak zakáže, změní, vyměří mu na to vysokou, zničující daň, atd…

 9. Tondach napsal:

  Zemana. Babiše a Okamuru může volt jen úplný blbec!
  Sečtěte si počet jejich voličů a dojdete k strašnému číslu pět milionů! Polovina obyvatelstva ….

  A takový Jiri nebo Milan o něco výše jsou jen potvrzením národní demence!

 10. Zdeněk napsal:

  V titulku:
  „Často a rádi se zaměstnáváme nesmysly; možná proto, abychom se nemuseli trápit vážnými věcmi.“
  A následuje jako „vážné“ téma manželství gayů. To zajímají tak 4% ze čtyřprocentních. Tohle nemá smysl číst.
  Vážné téma je: Proč nakupujeme kWh za 10 a více Kč, když tutéž kWh vyrábíme za 25 haléřů.
  Takové „přízemní“ téma je asi mimo chápání Gabala a jemu podobných intošů.

  • A. S. Pergill napsal:

   Nerovnoprávnost v možném nastolení právního vztahu mezi partnery, pochopitelně, nějakým způsobem ovlivňuje nejen homosexuálně orientované osoby, ale i jejich příbuzné, potomky apod. A celou společnost do jisté míry ohrožuje právě existence takové nerovnoprávnosti. Otevírá do jisté míry cestu např. k tomu, aby manželství (plnohodnotné) bylo možné uzavřít jen v kostele „té správné“ církve a nikde jinde.

 11. Babočka napsal:

  Pokud jsou zdegenerovaní politici a voliči. Potom musí být zdegenerovaná média od kterých berou informace. Základ rozhodování jsou informace. Ale včasné informace. Ne jak je podává pan Urban, Až jsou prd platné. Nebýt ODS tak jsme ještě desítky let pozadu. Každému se daří podle své inteligence a odvahy.

  • robert napsal:

   To myslíte vážně,nebo to má být vtip?Nebýt ODS,tak tahle země není rozprodaná a rozkradená,nebo máte tak krátkou pamět?

  • pamětník napsal:

   Malé upřesnění: Každému loupežníkovi (v českém právním systému) se daří podle míry odvahy loupit, a po případném odhalení – podle schopnosti lhát!
   Pro nesoudné vazaly ODS nabidnu jiné odhalení zakladatele strany, z ledna 1998:

   „V blízké budoucnosti zůstanou v ODS jenom ti, kteří se ve shodě se současným vedením domnívají, že lež a finanční machinace jsou legitimním nástrojem politiky…

 12. Jan Blanický napsal:

  Nejsme Čechy, ale Česko (a to oficiálně), Čechy jsou pouze západní část našeho státu. Vaše „….ukrajinská vlna nás posune směrem k větší otevřenosti a schopnosti učit se soužití, a nejen vnucovat naše knedlo-zelo a oslovení vole každému, kdo se chce u nás usadit“ je výtrysk někoho, kdo nefunguje ve veřejném sektoru a naprosto neví, nakolik běžní lidé pomáhají nejen momentálním uprchlíkům, ale respektují ukrajinské občany, kteří zde žijí třeba již třicet let a stali se největší menšinou v Česku. Proč asi? Přicházejí sem od začátku devadesátých let, kdy žádná vlálka nebyla. Proč asi? Ukrajina je (možná v mírnějším měřítku) stát s ruskou politickou „kulturou“ samoděržaví a oligarchie. Nemá absolutně na to, aby byla evropskou demokratickou zemí, to tam nikdy nebylo, proto sem ti lidé asi po takovou spoustu let proudí. Vy jste to objevili až s válkou, což je naprostá lež a nesmysl. Nicméně, jako každý, kdo se chce zalíbit, musíte pět píseň toho, kdo je u moci. Srát na vlastní hlavu je oblíbený český masochismus, který není založen na skutečnosti, ale velmi populární všem těm, kteří pohrdají pojmem „vlastenec“, jakkoli ten tzv.vlastenec může být stokrát více nápomocen druhým, a jde mu jen o to, aby v naší zemi to fungovalo na eticky přijatelých principech. Jste naprosto vedle, a pokud budete chtít, poskytnu vám jako člověk, mající ony přímě zkušenosti, jichž jste prost, mnoho důkazů o přesném opaku. Stydím se za lidi, kteří soudí, aniž by soudili sebe. To že je vám to fuk a vše řešite tradiční generalizaci „české povahy“ je typické pro lacinost, kýč a alibismus.

 13. Horymír napsal:

  Loni na jaře jsem měl v nemocnici dlouhý rozhovor s ukrajinskou sestřičkou,která je tu i rodinou přes dvacet let a obě děti jí tu vystudovaly vysokou školu. Tvrdila mi,že ČR je nejlepší zemí na světě a že i když na Ukrajinu pravidelně jezdí, tak se tam už nikdo z nich nevrátí. Tady prý všechno funguje i když na to nadáváme. A Češi prý jsou sice chladnější,ale když se překoná počáteční nedůvěra,jsou přátelští a nejsou povýšení,jak si na to stěžují jejich známí v Německu a v Británii.
  Na podzim mi česká firma montovala klimatizaci. Přijeli dva Bulhaři.Jeden je tu už deset let,druhý čtyři a oba tu hodlají zůstat.Česko je prý skvělá země.
  Známý pracuje i žije v Německu,kde mu firma pronajala byt.Sousedi věděli,že se má nastěhovat cizinec a byli plní obav.Teď jsou šťastní,že ten cizinec je nekonfliktní Čech a vůbec jim nevadí,že není protěžovaný obohacovač.
  Tak nevím,jsou Češi a Česko opravdu tak špatní?

 14. Radomír napsal:

  Gabalova spekulativní teze, že „Zdegenerovaná politika je obrazem zdegenerovaného voliče“, je vadná a nepoctivá. Slůvko „zdegenerovaný“ je v tomto případě hanlivá nadávka, která de fakto zamlžuje a zamlčuje podstatná fakta. Volič, kterého Gabal označuje jako „zdegenrovaného“, je dnes obětí mediálních her, mediální a jiné reklamy, kterou provádějí mnohá média, žurnalisté, PR mágové. Čím větší balík peněz, tím více reklamy. Tak se z průměrného Topolánka stal „lepší Klaus“, ze zanášejícího průměrného katolíka Nečase stal pomocí médií a PR „pan Čistý“ . Tak se z pánů Polčáka, Gazdíka a spol stali „čestní skauti“ a „politici nového stylu“. No, nevolte je, milí voliči, když je média v předvolebních kampaních předvypírala dočista dočista, bez stínu pochybností.

  • Tondach napsal:

   Páně Gabalova věta, že „Zdegenerovaná politika je obrazem zdegenerovaného voliče“ je naprosto pravdivá a proto se proti ní každý zdegenerovaný Čech vymezuje, že? Ty také!
   Přitom to slovo „zdegenerovaný“ je jen slušnější vyjádření slova debilní!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.