Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Vrbětice po výbuchu v říjnu 2014. Areál bývalého vojenského muničního skladu. Foto: ZDENĚK NĚMEC / MAFRA / Profimedia
,

Aleš Rozehnal: Bombový útok ve Vrběticích není aktem státního terorismu, ale válečným zločinem

Bombový útok ruských agentů na muniční sklad ve Vrběticích vyvolal debatu, zda se jedná o akt státního terorismu či nikoli. Dlužno poznamenat, že tato debata je do značné míry jalová, protože neexistuje ani doktrinální, ani mezinárodně právní definice termínu terorismus a tím méně definice státního či státem podporovaného terorismu.

Odborná literatura však nejčastěji uvádí, že státní terorismus je podobně jako „nestátní“ terorismus politicky, ideologicky nebo nábožensky motivovaný násilný akt, namířený proti osobám nebo skupinám osob, uskutečněný mimo rámec válečného konfliktu.

Legální vedení války

Avšak abychom právně kvalifikovali údajný bombový útok ruských agentů na muniční sklad na území České republiky, velmi snadno se bez definice terorismu obejdeme. Užití síly státem je totiž mezinárodním právem velmi podrobně regulováno.

Základem právní úpravy je Charta OSN, která zakazuje dobyvačné války, ale umožňuje ozbrojenou individuální nebo kolektivní sebeobranu, včetně preemptivní války k odvrácení hrozícího útoku. Možnost sebeobrany je doplněna o eventualitu vedení války na základě pověření Rady bezpečnosti v zájmu regionální nebo světové bezpečnosti.

Mezinárodní právo však neupravuje jen možnost spravedlivého vedení války, ale též způsob legálního vedení války. Způsob vedení války pak je upraven celou řadou mezinárodních smluv, zejména pak Ženevskými konvencemi. Mezinárodní právo zakazuje například mučení, etnické čistky nebo genocidu i v případě, že se jedná o válku, která je vedena v souladu s Chartou OSN.

Stejná pravidla platí i v případě, že je válka vedena nestátním aktérem, tedy například utlačovaným národem, který legitimně bojuje za svoji národní nezávislost.

Podle mezinárodního práva jsou v takovém případě přípustné násilné akce proti vojenským a policejním silám utlačovatele, ale ozbrojené akce zaměřené proti občanům utlačovatelského národa jsou protiprávní. Žádný útlak, jakkoli brutální, neumožňuje například bombové útoky namířené proti civilistům.

Jasný válečný zločin

Násilné akce státu namířené proti civilistům jiného státu je tedy bez jakýchkoli pochyb možno charakterizovat jako válečný zločin, který je trestný ve všech zemích světa. Aktéři tohoto násilí tak nemusí být potrestání pouze speciálně zřízenými mezinárodními tribunály, ale jakýmkoli národním soudem.

Pokud tedy existuje podezření, že za výbuchem muničního skladu stojí jiný stát, je vyšetřování tohoto činu jako obecného ohrožení zcela nepřípadné. V našem trestním zákoníku máme definován trestný čin agrese, kterého se dopustí ten, kdo „v postavení, které mu umožňuje vykonávat kontrolu nad některým státem nebo řídit jeho politické anebo vojenské akce, v rozporu s ustanoveními mezinárodního práva provede útočný čin, který spočívá v použití ozbrojené síly proti svrchovanosti jiného státu nebo v použití ozbrojené síly způsobem neslučitelným s Chartou Organizace spojených národů“.

Vzhledem k tomu, že Rusko proti České republice nevede válku v souladu s Chartou OSN, a vzhledem k tomu, že útok ve Vrběticích byl namířen i proti civilistům, jsou v případě, že za ním skutečně stojí ruští agenti plnící státní zakázku, debaty o tom, zda se jedná o akt státního terorismu zbytečné. Jedná se o válečný zločin.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

27 komentářů

 1. Dušan napsal:

  Nazývat věci pravými jmény, vyžaduje odvahu. Roste tím sebevědomí národa! Jsem rád, že jsem se toho dožil. Je to evoluční nezastavitelný proces.

 2. A. S. Pergill napsal:

  My vedeme s Ruskem válku? Že mi ještě nepřišel mobilizační rozkaz.

  • Jan napsal:

   Děda Biden dělá co může, snad Vám ten rozkaz opravdu brzy příjde. Bohužel.

   • A. S. Pergill napsal:

    Pak bude třeba navázat na legionářskou tradici.

 3. pamětník napsal:

  Možná bude potřebné BISce zadat ověření, zda současný pan prezident při týdením zkoumání podkladů, a ke konečné verzi vševysvětlujícího projevu / vysvětlení / svého právního názoru národu nemusel počkat na středeční 21.4. 2021 poradu (jak dál proti čučkařům) se svým předchůdcem, kdysi nesmiřitelným sokem z tzv. Opoziční smlouvy, panem exprezidentem, prof. Klausem? Zjistí novináři (třeba dodatečně), zda se sešli jen k hodnocení kvalit Sputniku V?

  • petrph napsal:

   To je omyl, Zemanovi stačilo si počkat až premiér Babiš oznámí, že ten případ přebírá a šetří policie, což už se stalo někdy z pondělí na úterý. Takže jestli se snad do té doby mohl Zeman obávat, že bude zveřejněna zpráva BIS a v ní bude černé na bílém a naprosto jasně napsáno „udělali to Rusové, což je dokázáno, tím že“,
   tak pak už se bát nemusel, policie už to šetří 7 let, a další řadu let to ještě šetřit bude. Vyšetřovací spis už za tu dobu musí být na metry a nedá se zatím z něj vyčíst nic..
   No ale jestli si chce BISka prověřit, proč jí premiér ten případ sebral a dal policii, tak to udělat může. Se štěstím by to stihla ještě po volbách (pokud už pak nebude Babiš premiér), takže by o tom mohla veřejně napsat už ve své příští výroční zprávě…

   • A. S. Pergill napsal:

    Pokud je známo, BIS se tváří jak tajemný hrad v Karpatech, tak pro verzi, že to udělali ruští agenti neexistuje jediný validní důkaz. Jen „podezření“. A technicky by byl obrovský problém tohle provést bez pomocníků zevnitř (a že by ti, co přitom zemřeli, byli tak hloupí, aby si to odpálili pod rukama, se mi nezdá).

    Čili je nutné policejní šetření, protože tam krom Pata a Mata z Ruska muselo být několik spolupachatelů z Česka, které BIS vypátrat neumí nebo nechce. Údajně (podle pyrotechniků) bylo potřeba několik metráků trhavin, to Pat a Mat po kapsách donést nemohli, ani tou dírou v plotě.

 4. Oskar (hanák z Hané) napsal:

  Cituji: „Avšak abychom právně kvalifikovali údajný bombový útok ruských agentů na muniční sklad na území České republiky, velmi snadno se bez definice terorismu obejdeme“. Tak jak to vlastně je, jde o „údajný“ útok ruských agentů, nebo o útok prokázaný ruským agentům a tedy ne údajný, ale prostě útok …? Jedno totiž v tomtéž danném okamžiku vylučuje druhé – buď nejde o „údajný“ útok ruských agentů a jde o útok prokázaný ruským agentům, nebo jde sice o útok, ale zatím neznámých pachatelů, protože zatím chybí jednoznačné důkazy, že útok spáchali vůbec nějací agenti, na příklad třeba rusští. Novináři a část politiků, ovšem žádné důkazy ke svým tvrzením nepotřebují (oni je totiž většinou ani nemají), věří že lidé to od nich spolknou, nebo přímo sežerou, i bez důkazů, a u těch duševně jednodušších, se nemýlí.

  • petrph napsal:

   Jenom pro vysvětlení, jediný kdo je v tomto státu právně oprávněný prohlásit tento útok za prokázaný ruským agentům , bude soud při vynesení rozsudku /pokud se bude kdy konat). Do té doby se hovoří pouze o údajném útoku, nebo o důvodném podezření, což by měli dobří novináři vždy opakovat, právě jako zde v článku,

 5. petrph napsal:

  Čistě formálně právně má pan doktor Rozehnal pravdu, jak vyplývá z definice v předposledním odstavci.
  Nicméně, v čem je určitý problém, že – jako každá jiná definice v trestním zákoníku ,už vychází z toho, že
  a) ten provedený čin se fakticky stal
  b) vina za něj byla identifikovaným pachatelům nade vší pochybnost (jak říká zákon) prokázána. Navíc, tedy v souladu s definicí onoho trestného činu Agrese, nikoliv těm „pěšákům“ dole, ale těm, ve vládě Ruska kteří tuto agresi nařídili či schválili.

  A problém, je v tom, že jak se dnes předkládají a jsou prezentovány důkazy- vychází se již apriori z toho, že vláda Ruska je vůči nám nepřátelsky zaujata, byli zde po republice identifikování její agenti – jenomže, právě ta vlastní vojenská agrese (tedy že ten sklad vůbec někdo vyhodil do vzduchu) se vůbec prokázat nedá.
  Čili, za takové situace – zase čistě právně v právním státě – je jistě naopak nutné nastolit otázku zda vůbec má policie a justice takové vyšetřování převzít – protože už je od začátku ovlivněno politickými předpoklady a požadavky prokázat vinu předem určeným pachatelům. Tedy – zda by to vyšetřování nemělo zůstat v rukou tajných služeb, protože jejich vyšetřování u soudu končit nemusí – jim stačí sdělit důvodné podezření vládě, aby přijala nějaká bezpečnostní opatření..

  Nicméně disclaimer, toto není absolutní obhajoba Rusů – to je jen připomenutí, že už teď žijeme opět ve studené válce s Ruskem, hrozí skutečná válka (nikoliv jen nějaký výbuch ve skladu), a právo se tím začíná politice podřizovat….

  • Jan napsal:

   I v Mnichově se l.p. 1938 právo podřídilo politice.
   Bylo z toho 62 a půl milionů mrtvých, z necelých 2 miliard tehdejší světové populace.

   • petrph napsal:

    Nějak tak. Ona se taky Mnichovská dohoda začala později označovat jako nulitní, což tedy znamená že vlastně vůbec nemohla legitimně vzniknout, protože její aktéři vůbec neměli žádnou pravomoc jí takto rozhodnout Ani ti v Mnichově), ani pak Beneš s ní souhlasit za ČR.
    Jenomže a bohužel nulitní neznamená samo o sobě neplatnou. Ono se totiž na ní pak nabalilo tolik dalších legislativních změn a změn právních vztahů, že ty už nešlo, ani po válce jen škrtnout a vrátit se do stavu před touto dohodou. Na úpravě těchto vztahů pak strávili politici, diplomaté i právníci několik desetiletí, a ne všichni byli spravedlivě odškodnění, (ani potrestáni) a v mnohých zůstal, i po půlstoletí pocit křivdy a nenávisti.

    Tož i v tom by se mělo v tomto případě postupovat spíše uvážlivě

 6. Bery napsal:

  Furt jen děláte z komára vemblouda. V Černobylu shořela jen vrátnice, korejskému letadlu došel benzín a ve Vrběticích za to může Kalúsek, odhodil tam vajgl kde neměl. Ať žije báťuška Putin, jeho Veliká Rus a jeho pikolík Zeman Zemanovič !!!

  • A. S. Pergill napsal:

   V Černobylu zařvali akorát dva chlapi. Jeden zařval „Vypni to!“ a druhý zařval „Nejde to!“

  • A. S. Pergill napsal:

   Mimochodem, na webu badatele.net (resp. jejich youtube kanálu) se dá najít do češtiny přeložený rozhovor s vedoucím směny, které to bouchlo.. Ten tvrdí, že se jim to spontánně rozjelo pod rukama, ač nemělo.
   Buď kecá (což je možné, za hlavního viníka byl nakonec odsouzen on a něco si i odseděl), nebo se tam opravdu v rámci toho ne úplně standardního režimu objevil nějaký fenomén, který u reaktorů tohoto typu (moderované grafitem) není znám a nepočítá s ním ani teorie. Jen tak od boku mě napadá, že grafit v reaktoru mohl být přesycen radionuklidy a začít se chovat nestandardně. To berte jako hypotézu od člověka, co učí radiační hygienu, ale fyziku jaderných reaktorů zná jen jako poučený laik.
   Ta hypotéza by se jistě dala popperovsky testovat: Udělat vše to, co se dělalo v Černobylu s reaktorem stejného typu (záznamy o tom existují). ale moderovaným zcela čerstvým grafitem. Pokud by tento reaktor bouchl taky, tak je ta hypotéza mylná, pokud by to přežil, je možná správná 🙂

   • petrph napsal:

    Jenomže, no právě, ono se dá i v jiných reportážích a dokumentárních filmech dohledat, proč to v Černobylu bouchlo. Protože v rámci běžného provozu testovali nové ještě neodzkoušené vlastnosti toho reaktoru. Podle teorie by to sice mělo být v pořádku, ale když se to pak spustili v provozu – no, řekněme navíc v ne úplně kvalitní konstrukci, tak to začalo haprovat. I pak by se to dalo zachránit, pokud by někdo sakra dal okamžitě pokyn k ukončení celého toho pokusu, ale u z bezpečnostních důvodů odstavení celého bloku jaderky. Ale i to jim trvalo sakra dlouho, napřed se to dlouho pokoušeli uštelovat doslova stylem Pata a Mata. A kdo co zavinil se pak skutečně a nepříliš čistě soudili ještě řadu let,

    • A. S. Pergill napsal:

     Oni tam testovali hlavně to, zda rotující turbína má v sobě dostatek energie, aby nějakou dobu hradila potřeby chlazení v případě, že by při řízeném vypínání reaktoru došlo k výpadku elektřiny. Problém je, že tento pokus byl mizerně nachystán (všichni pracovali pod silným tlakem stranických bossů) a materiálně zajištěn. takže se v určité fázi dostali do situace, kdy byli nuceni se pokusit vypínaný reaktor nahodit. (Informace od pracovníků JE Dukovany, jejichž odbornou kvalifikaci předpokládám.)
     Nicméně opravdu nejsem ochoten bez dalších důkazů vyloučit, že se tam stalo něco, s čím teorie nepočítala.
     Bylo idiotství tam nemít generátor elektřiny, který by řešil situaci, pokud by se ukázalo (jakože ano), že té energie je v turbíně příliš málo. Faktem je, že bylo idiotství to zkoušet na reaktoru, který léta běžel a bylo v něm nahromaděno velké množství dlouhožijících radionuklidů. A právě ty radionuklidy se staly největším problémem, který způsobil, že zamoření okolí je mnohem trvalejší, než např. zamoření Hirošimy a Nagasaki.

 7. Tomas napsal:

  Pane vachmeistr, voni jsou hlava, voní budou je závodci. Nic nového pod sluncem, jen o 105 let později. Můj otec jako c. a k.. landverak nastoupil na druhou mobilizacni výzvu a hned V Halici v 8. 1914 dostal ruskou kulku do levého ramena a zůstala mu tam až do smrti. Jen si nedovedu představít tu cestu v sanitnim vlaku z Halice do Zemské nemocnice v Brne 15. 9.1914 kdy tam byl přijat se strelnim zraněním v rameni, jak konstatoval primArst v Kopfzettl. Potom u nás v r. 1945 bydlel starší plukovnik s ním si otec rozumněl, oba bojovali už minule válce. ANO,L.I.Breznev skončil jako mlády plukovník. Nikdo si nepřeje válku, dvakrát na ni vydělali USA, tentokrát jim to nemůže vyjít, lidi jsou snad chytřejší než pisalkove. Své věděl Hašek i Kafka, kazdy z jiného zorného úhlu.

 8. vastar napsal:

  …a já blbeček ještě váhal o jaký to vlastně zločin šlo…a pan Aleš zcela a naprosto Rozehnal moje pochybnosti…ANO jedná se o válečný zločin

 9. Josef II napsal:

  Babiš a Hamáček jednoznačně potvrdili.že je pouze jedná verze útoku ve Vrběticích a ne dvě jak tvrdí vlastizrádce soudruh Zeman.Nechápu,že jsou politici klidní po jeho prohlášeních včetně Ano a Sociální demokracie a nevolají jednoznačně po jeho odvolání,přece veřejně prohlásil,že Babiš a Hamáček lžou.Oskar(87-88)a Pergrill(nad 75) jsou zajímavá ukázka jak může se z člověka stát Bilak.Pergill je pracovitější než Oskar.22.4.21 má 9 příspěvků,24.4.21 má 10 příspěvků.Kdežto Oskar má 20.4.231 pouhých 8.Velmi zajímavé jsou časy,kdy je odesílají.Nadlidský výkon na takové starce.Pergille a Oskare,samet byl chyba.

  • petrph napsal:

   Jestli Vás to zajímá, tak ani předseda vlády, ani ministr vnitra, ale ani prezident nemají co vyhlašovat do médií kolik je verzí v policejním vyšetřování nějakého případu, natož které to konkrétně jsou, obviňovat tím konkrétní osoby, ani žádné jiné podrobnosti, jak se jim to hodí, nebo nehodí. Předpokládal bych že takovou pravomoc cokoliv do médií sdělovat k vyšetřovanému případu by měl někdo přímo z policie, popřípadě státní zástupce, který ten případ má na starost. Ale ani ten by si taková rezolutní prohlášení jako tito všichni ústavní činitelé, na svou zodpovědnost nedovolil, a hovořil velmi obecně a bez konkrétních obvinění a jmen.

   Jinak, řečeno, tyhle mediální projevy všech těchto tří dohromady můžete klidně ignorovat, popřípadě nevěřit žádnému z nich…

   • A. S. Pergill napsal:

    Jsem toho názoru, že pokud nějací demagogové, ženoucí svět do třetí světové války, blekotají o tom, že existuje jen jedna vyšetřovací verze, pak je povinností kvalitních politiků verbalizovat, že není prokázaná, a že existují i další verze.
    Taky proto, abychom, až pravda vyplave na povrch, nebyli za úplné blbce a lháře.

    • Kph napsal:

     Jsem toho názoru, že pokud nějací demagogové, ženoucí nás do již běžící hybridní války, blekotají o tom, že existuje více vyšetřovacích verzí, pak je povinností kvalitních politiků verbalizovat, že není možné, aby se veřejně probíraly vyšetřovací verze ani jejich počet. Taky proto, abychom, až se bude vyšetřovat , kdo prozradil, co neměl, nebyli za banánovou republiku.

     • A. S. Pergill napsal:

      Je otázka, co z toho by mělo mít prioritu. Obávám se, že pro válečné štváče bude mít prioritu blábolení o jediné verzi a o „tajemných“ důkazech, které není možné zveřejnit. MMCH, takto si nepočínali ani komunisté při politických procesech v 50. letech.

 10. Petr napsal:

  Když vidím naše vz,58 v rukou FSA nebo ISIS říkám si, kdo další tu páchá válečný zločiny takovým způsobem, že mu musí vybombovat sklady

Přidávání komentářů není povoleno