Tato stránka používá cookies ke sbírání statistik o návštěvnosti. Více informací

Václav Havel jako T. G. Masaryk: Monstrance, apoštol nebe i pekla, zatracovaný i uctívaný

 -   - 

6827441968_6eccc03190_b Zdroj Autor: @boetter via Foter.com / CC BY

Václav Havel by dnes byl oslavil své osmdesátiny. Kdekdo bilancuje jeho život a posuzuje se, jestli byl dobrý prezident nebo ne. Jak to ale hodnotit? Co je měřítkem kvality? Je to popularita, politické kroky, ohlasy ze zahraničí, mediální výstupy? Takové hodnocení je historicky vzato vskutku nelehké…

Podle ústavy československý prezident nedisponoval příliš velkou politickou mocí. Mediální výstupy a řečnické výkony zase nemusí být projevem silné osobnosti. Popularita je také dosti nepřesným atributem, však i Gottwald byl svého času populární.

Hodnocení bude dle mého soudu vždycky ošidné. Když nad úlohou a postavením československého prezidenta uvažuji, vytane mi na mysli historka, jež se stala v prvních létech samostatného Československa.

Švehla místo Beneše

Protagonisty v tomto minipříběhu jsou tehdejší prezident ČSR Tomáš G. Masaryk a jedna z největších veličin tehdejší politické scény Antonín Švehla. TGM se cítil být už pánem v letech, přemýšlel už o svém nástupci. Toužil totiž, aby byl Československo dopřán klidný vývoj bez kotrmelců.

Jako svého přirozeného následovníka vnímal Edvarda Beneše, se kterým vlastně během válečných let projekt samostatného Československa uhnětl. Nicméně ten byl však tehdy ještě příliš mladý a svou pozici si musel uvnitř každodenní stranické politiky teprve hledat.

Švehla jako protřelý a velmi pragmatický hybatel domácí politiky se Masarykovi zdál logickou volbou. Bez Švehly a jeho straníků by první dětské krůčky Československa byly vskutku mnohem méně elegantní.

Švehlovy schopnosti i skutky mu zajistily autoritu v jeho koaličních vládách, které vedl, a přinejmenším respekt v kruzích opozičních. S Masarykem navíc sdílel některé představy o fungování republiky.

Přestože (nebo možná protože) Švehla politiku a politikaření miloval, o prezidentský úřad nestál. Prohlásil, že se necítí být dostatečně reprezentativní. Necítil, že by měl atributy být tím správným mužem pro prezidentský úřad. Vyjádřil se, že prezidentem by měl být nějaký profesor, akademik.

Švehla také řekl, že prezident je vlastně takovou monstrancí nesenou před procesím, co se o svátcích ukazuje lidem a za níž můžou jít.

Byl tou monstrancí Masaryk? Dozajista. Byl s ním spjatý celý étos první republiky, stal se její tváří, byl jejím otcem, živoucím symbolem a přirozenou autoritou. S touto aurou pak vstupoval mezi lid i politiky.

Byl tou monstrancí i Havel? Stal se tváří Sametové revoluce, byl otcem nové demokratické republiky, přirozenou autoritou a symbolem nového Československa.

Podobně jako Masaryk se stal takovým majákem, který skrz mlhu ukazuje kurz a zvyšuje šance, že se loď neztratí nebo neztroskotá.

Zatracován… jako Masaryk

Jejím hlavním kormidelníkem z prezidentského úřadu být nemohl. Tak jako jím v mantinelech ústavy nemohl být Masaryk. Oba do politiky často vstupovali, ne vždy to bylo šťastné.

Nicméně pro Masaryka to bylo dozajista o něco přirozenější. Jeho politické vysvědčení by asi bylo lepší, avšak jeho pozice v politické aréně byla jiná než ta Havlova. Naproti tomu on zase nedosahoval takové proslulosti v cizině jako Havel.

Svým angažmá ve zrodu a přerodu Československa zpřehledňovali situaci doma. Po 28. říjnu 1918 se objevilo v politice mnoho nových tváří na nových postech, které občané teprve poznávali po tom, co se změnil establishment.

Masarykova tvář však byla známá a známé byly i jeho postoje. Směr, jakým se bude republika ubírat, byl pro ně díky němu čitelnější. Podobné to muselo být i těsně po listopadu roku 1989 a Havlovou úlohou.

Obecně by ale bylo těžké srovnávat je spolu, natož rozsoudit kdo byl „větší“. Oba působili v jiných érách, zdobily je odlišné přednosti a trpěli odlišnými nedostatky, měli jinou osobní minulost a potýkali se s jinou současností. Oba ale plnili svůj úkol, byli symboly.

Společná však zůstává ona úloha „monstrancí“, za kterou mohlo kráčet procesí a kterou i Havel sehrál důstojně. Nezamlouvá-li se čtenářovi Švehlova zemitější metafora, lze to říci jinak.

Havel byl přinejmenším snadno identifikovatelnou postavou s poměrně jasnými postoji a ideou o novém směřování země v dosti nepřehledné době a následně v „divokých“ devadesátých letech. Byl s těmi změnami ztotožňován, některými za ně adorován, jinými zatracován…. jako Masaryk.

Za sebe jen prosím; adorujme i zatracujme střízlivě. Historii zahalené do nepravd, polopravd emocí, a iluzí to sluší mnohem méně. Je nám pak mnohem méně dobrou múzou a učitelkou.

O autorovi

Autorem článku je František Štambera

Autor je historik oddělení novodobých českých dějin Národního muzea

Komentáře

Komentářů (13)
 1. Petr Homoláč napsal - dne 5.10.2016

  Masarykova politika úmyslně rozvázala úzké vazby českých zemí na německé prostředí přičemž neúmyslné důsledky byly tragické. Vytrhla nás tím z přirozené sounáležitosti českých zemí s vyspělým Západem.
  Masaryk to tak jistě nezamýšlel, o Rusku zejména po své cestě tam neměl pražádné iluze. Bohužel, nepředvídanou realitou byl pád českých zemí do náruče Ruska. Masarykova politika nás tedy de facto posunula někam na Východ a dodnes se s tím potýkáme.
  Havel se to snažil napravit a podařilo se mu to. Dostal nás zpět do Evropy, na Západ, do otevřeného světa, do NATO i EU, pryč z ruské nadvlády.
  Z prostě civilizačního hlediska sounáležitosti k vyspělému světu lze dnes za jednoznačně prozíravějšího a lepšího politika tedy považovat Václava Havla.

  • zdeněk napsal - dne 5.10.2016

   Váš článek připomíná vychloubání se tuneláře a milionáře kamaráda Havla Kocába. Kocáb se vychloubá že se podílel na odchodu Sovětské armády z Československa. Kdyby se na odchodu ze střední Evropy nedohodli Gorbačov s Bushem tak jsou Rusové u nás dodnes. To samé na konci války si rozdělily Evropu 4 mocnosti které se podíleli na vítězné válce. Střední Evropa byla přisouzena SSSR. To jsou fakta a ne fantasmagorie. Jako to že Havla za prezidenta si vybrala a také zvolila KSČ.

  • ČERT napsal - dne 5.10.2016

   Dovolil bych si pár drobných poznámek k tomu, mám-li vám rozumět tak, že je-li Rusko nějaký zaostalý Východ, německé prostředí už představuje tedy pravý vyspělý Západ – a zvlášť za Masarykova života. Ano, císařské Německo, vůdčí tzv. Centrální velmoc v l. 1914/18, už před první svět. válkou bylo ekonomicky nejsilnější velmocí Evropy, tak jako Německo dnes, technologicky určitě mnohem vyspělejší než carské Rusko. Ale ještě v době Masarykova dětství samy státy tzv. Německého spolku poněkud zaostávaly za zeměmi západní Evropy (Anglie, Francie); a ostatně, velký průmyslový rozmach Bismarckovy Druhé říše v čele s Pruskem byl dost podmíněn vítěznou válkou s Francií v l. 1870/1 (zábor Alsaska a Lotrinska, atd.). Ono bychom nakonec mohli tedy říci, že integrální součástí vyspělého Západu jsme byli v době Třetí říše v l. 1938/9-45. – – – Německo samo je svou kulturou ještě spíše zemí střední než západní Evropy (mimochodem, trend hodně jaksi “posouvat” západní Německo do západní Evropy se začal projevovat až po druhé svět. válce). Také bych ekonomickou a technologickou vyspělost až tak nutně neztotožňoval se Západem. Vždyť podobně je na tom už dlouho i Japonsko – a o tom se jako o Západě dá hovořit nanejvýš asi jen v té souvislosti, že bylo spojencem USA v době studené války. – – – Ale ano, každopádně vám rozumím a souhlasím s vámi, že to německé prostředí pro nás většinou bylo a je jakousi “branou”, kde prostě ten “otevřený svět” začíná.

   • petrph napsal - dne 6.10.2016

    Jenomm bych doplnil, to co správně popisujete, totiž po porážce Německa v 1.světové válce byla sepsána Versailská smlouva, jejímž účelem bylo právě moc Německa v Evrpě utlumit.Což vydrželo tak 15 let,než Hitler její podmíny plnit, a ostatní západní mocnosti to mlčky akceptovaly.
    A hlavně tedy Masaryk sám hledal “vazby na Západ” jinde, v USA (kde dlouho pobýval) a taky ve Francii.

    • ČERT napsal - dne 6.10.2016

     Vlastně vůbec to nejdůležitější, co jsem chtěl říci, je to, že jeli poukazováno na nepříjemný velmocenský vliv Ruska, nelze v kontextu prvních dekád 20.století přehlížet velmocenský vliv jiné země, jenž také nemusel být a nebyl u nás vnímán jako příjemný – Německa, eventuálně spojeného s Rakouskem. Tedy vliv, příp. hrozba ze strany žádného “vyspělého Západu”, ale prostě Německa. My jsme už cca 70 let zvyklí, že Německo, ač ekonomicky velmi silné a důležité, není velmocí srovnatelnou s Ruskem (nevlastní ani jaderné zbraně apod.) – do jisté míry je stále zastíněno USA. Ale samozřejmě, situace v předchozích desetiletích byla odlišná. – – – Jinak, Masaryk, který se vzhledem k těm pro nás poněkud problematickým velmocem nezachoval ani jako rusofil, ani jako germanofil (ono Německo vůči ČSR nezaujalo nejpříznivější kurz ani za tzv. výmarské republiky), samozřejmě prvořadě vycházel z vazeb na země, které bychom asi mohli nazvat tím skutečným Západem, tj. velmoci bývalé Dohody. Nápadné kromě toho bylo, že ač tu byly, což je velký rozdíl od situace po r. 1989, nedobré vztahy s Polskem a Maďarskem (opět historické důvody, pohraniční spory), o to víc jsme se paktovali s Rumunskem a Jugoslávií – tzv. Malá dohoda, vlastně proti eventualitě maďarského revizionismu. Ale to už jsme pochopitelně u zemí nižší mocenské kategorie, kde se nerozhodovalo to nejzásadnější.

  • petrph napsal - dne 6.10.2016

   Víte, v tom prvním odstavci je dvojí omyl, jak Váš tak bhužel i Masarykův.
   Je pravda že Masarykova politika úmyslně rozvázala úzké vazby českých zemí na německé prostředí. Což samozřejmě mělo svou logiku – po první světové válce.
   Jenže, Masaryk se snažil nahradit tyto vazby vazbami s Franciím, nikoliv s Ruskem. A v tom byl tn tragický omyl, protože Francie pro nás potm nebyla ochotna udělat nic, a klidně nás obětovala Hitlerovi. Ono by to bylo na dlouhou diskuzi. Protože, jestli Rusku tehdy vládl Stalinům totalismus, tak Francie už se zmítala v krizi demokracie (kterou my poznáváme až dnes), kde vlastně nikdo za nic nezodpvídal, a kromě osobních a partajních sporů neřešil, ani doma,ani v zahrančí. Vllády se padaly a střídaly, lidem se slibovalo, do rizika nikdo nehctěl, měli svojí Maginetovu linii a mysleli že už více netřeba..

 2. zdeněk napsal - dne 5.10.2016

  Neziskovka Pes by měla navrhnout aby se postavil za peníze daňových poplatníků pomník nadživotní velikosti. Nejlépe nad Letenskými schody aby cenzor Havel mohl cenzurovat Prahu.

 3. Němec napsal - dne 5.10.2016

  Nebýt prezidenta Havla, tak by jsme ani nevěděli o prezidentu Masarykovi. Masaryk byl politik a státník. Navíc měl svoje odvážné legionáře. Pan Havel byl divadelník s partou přátel a odvážnými sportovci, kteří mu dělali ochranku. Jako divadelník si zahrál svoji roli. Roli zvládl neskutečně dobře. Havel odešel, krásné divadlo skončilo a už jsme zase ….?

 4. Monika Novotná napsal - dne 5.10.2016

  pro mně byl Pan Václav Havel zatím nejlepší prezidentem, co mohl být, když si to srovnáte co každý z prezidentu co jsme tu měli co všichni dokázali, od každého něco k dobru i zlu,

  • zdenek napsal - dne 6.10.2016

   Že nikdo nevzpomíná na Havla jako komunistu. Havel byl členem KSČ sám to přiznal. Když informovat o Havlovi tak o všem ne jenom o tom co se hodí. KSČ udělala z Havla kult osobnosti jako z Lenina, Stalina a Gottwalda.

   • Ondřej Neumann napsal - dne 6.10.2016

    Obávám se, že jste si spletl Václava Havla s Milošem Zemanem. VH nikdy členem KSČ nebyl.

 5. ČERT napsal - dne 6.10.2016

  Též vzhledem k výše zde zveřejněné diskusi o velmocenském vlivu Ruska, Německa nebo Západu bych nicméně upozornil na jednu strašně důležitou věc. První ČSR, jako vnitrozemský stát bez přímého přístupu k moři, hraničila bezprostředně s pěti státy (Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko) – se SSSR, mimochodem, ještě ne. Je ale pravda, že asi jediným z těchto sousedů, kde se dalo hovořit o nějakém přátelství, bylo Rumunsko, s nímž nás ovšem pojila jen krátká hranice v oblasti Podkarpatské Rusi. To byl obrovský geopolitický handicap, na který ČSR také doplatila, ale na kterém bychom těžko hledali hlavní vinu na straně Masaryka a vůbec Československa. – – – Po r. 1989, za Havla, se naproti tomu navázaly slušné sousedské vztahy jak s Německem a Rakouskem, tak, na bázi Visegrádské trojky, resp. čtyřky, s Polskem a Maďarskem. Ale jistě je zbytečné připomínat, že mezinárodní situace ve středoevropském prostoru po r. 1989 byla zcela odlišná od té po r. 1918.

 6. Milan napsal - dne 16.10.2016

  Nebojme sa napísať pravdu. Masaryk a Havel nemali dobrý vzťah k Slovensku,nehovoriac o Benešovi. Stačí si prečítať históriu prvej republiky.Kto ešte verí,že bola zamatová revolúcia a nie
  dohoda komunistov s tzv.disidentmi alebo šlachtou charty 77?
  Bol to prezident Havel,ktorý bol zvolený komunistickými poslancami a nevadilo mu ani zadržanie poslanca Sládka,aby mohol byť ďalej prezidentom,hoci chcel byť len dočasným.
  Určite si spomeniete na výroky:,,upodozrievajú ma,že tu chcem zaviesť kapitalizmus” alebo ,,že chcem privatizovať Lucernu”.Stalo sa a právnici pána prezidenta ako asi jediní išli hlboko do Benešových dekrétov a nikomu to nevedí ani že rodina Havlových bola na zozname kolaborantov.V Martine sa jeho zásluhou zrušila nehumánna výroba tankov,ale len prešla do Plzne.Amnestiou najhorších zločincov zaplavil náš štát.
  Že pán prezident nepil o nič menej ako kritizovaný Zeman a nakoniec sa obrátil proti signatárom charty sa tiež už môžeme dočítať.Československo sa nemuselo rozpadnúť a ani si to ľudia neprali a v tomto naši prezidenti majú svoj podieľ.