Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
Anila Zaidi via Foter.com / CC BY-NC-SA, zdroj

Proč se Evropa s integrací muslimů neumí poučit? Třeba v Americe

KOMENTÁŘ Evropská veřejnost bývá v šoku vždy, když se dozví, že pachateli teroristického útoku na evropském kontinentě nejsou osoby, které by byly do Evropy vyslány z Blízkého východu nebo severní Afriky, ale jedná se o Araby, kteří jsou v Evropě dlouhodobě usazení nebo jsou dokonce potomky naturalizovaných imigrantů.

Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že arabská, respektive muslimská menšina reálně není do evropské většinové společnosti integrována a z velké části žije v ghettech, a to nejen místních, ale i kulturních a psychických.

Ačkoli jsou na to mnozí evropští polici citliví, existují části Paříže, ale i jiných francouzských měst, Bruselu nebo Birminghamu, jejichž obyvatelé jsou čistě arabského původu, které žijí podle zcela jiných pravidel, než jsou ta, která jsou vlastní západní evropské civilizaci.

Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení evropské muslimské menšiny je na úrovni 49 %. A 37 % z evropských muslimů má pouze minimální vzdělání.

Nedostatek integrace arabské, resp. muslimské minority do většinové společnosti je pak jedním z důvodů napětí mezi oběma skupinami, které má stále častěji i podobu teroristických útoků proti evropských civilistům.

Je to o to více zarážející, že ve Spojených státech amerických jsou muslimové do většinové společnosti až na výjimky zcela integrování.

Tento rozdíl je dán celou řadou důvodů, z nichž některé jsou objektivní a některé subjektivní povahy. První důvod vyplývá z geografie USA. Evropa sdílí pevninskou hranici s Blízkým východem a je tudíž daleko více otevřená ke vnikání arabských imigrantů než USA, která problematičtější hranici pouze s Mexikem, které však od USA není natolik kulturně vzdáleno, jako je Evropa od Blízkého východu či Magrebu.

Americká muslimská menšina čítá 3,3 milionů lidí, tedy přibližně jedno procento celé populace. Naproti tomu evropská muslimská populace zahrnovala v roce 2010 44 milionů lidí. Ve Velké Británii tak činí míra muslimské populace 4,5 %, v Německu 5% s tím, že současná imigrační vlna mohla tento poměr ještě zvýšit.

Muslimští obyvatelé dosahují v některých evropských městech až 20% podíl, naproti tomu ve Washingtonu, který má nejvyšší procento muslimů z celých spojených států, činí jejich poměr ke zbytku obyvatel města pouze dvě procenta.

Muslimští imigranti jsou rozprostřeny po celý Spojených státech, pocházejí z několika desítek států a obyvatelé žádného z těchto států netvoří mezi imigranty převládající skupiny. Pocházejí navíc ze středních nebo vyšších vrstev a přišli do země buď studovat, nebo pracovat.

Naproti tomu jsou francouzští muslimové většinou původem z Alžíru, španělští z Maroka a britští z Pákistánu. To vybízí muslimské imigranty do Evropy, aby se spíše nežli do většinové společnosti integrovali do skupiny obyvatel svých bývalých domovských států, tedy často na základě etnicity.

Obyvatelé Spojených států také nemají tak vysoký stupeň kulturní identity, jako občané evropských států. Dalo by se dokonce říct, že žádný společný znak americké kulturní identity neexistuje.

To znamená, že se lidé z jiných kultur mohou snáze začlenit do společnosti a jejích institucí než v Evropě. Američan může vyznávat téměř jakékoli kulturní hodnoty a být přitom do většinové společnosti integrován, pokud je loajální k USA.

Další důvody však jsou již čistě politické. Spojené státy mají daleko méně regulovaný pracovní trh a role odborových organizací je menší nežli v evropských státech, což umožňuje, aby byli američtí muslimští imigranti ekonomicky úspěšnější než ti evropští.

Americká policie a její zpravodajské agentury jsou navíc efektivnější než evropské. Policie a zpravodajské agentury evropských zemí nespolupracují na dostatečné úrovni. Belgické úřady například vyšetřovaly některé z pařížských atentátníků, ale informace o tom francouzským úřadům nepředaly.

Belgie má vůbec velmi slabý federální systém, a na dostatečné úrovni nekomunikují ani její vlastní zpravodajské agentury, což umožňuje teroristům zneužívat tento slabý článek Schengenského prostoru.

Spojené státy jsou dále daleko selektivnější při přijímání imigrantů. USA přijímají přednostně vzdělané, kvalifikované a bohatší imigranty. Existence těchto kritérií vyjadřuje zcela zákonité a legitimní priority USA a jejich uplatňování chrání zájmy svých občanů.

I proces přijímání uprchlíků je v USA daleko delší a důkladnější nežli v Evropě. Zákon označovaný jako REAL ID, který začal ve Spojených státech platit v roce 2005, zpřísnil hraniční kontroly, a umožnil deportaci uchazečů o azyl a imigrantů, kteří nemají řádné dokumenty. Ti, kterým není přiznán status uprchlíka, a ti, kteří nesplňují selektivní kritéria určená pro přijetí imigrantů, jsou z USA efektivně vyhoštěni.

FBI a zpravodajské agentury se zaměřily na mešity a muslimské školy koránu, aby vytipovaly potenciální teroristy. Tento postup vedl k mnohým úspěchům v odhalování a předcházení teroristickým útokům.

Nelze si představit, že by v USA existovaly mešity a muslimské školy, které by vybízely k nenávisti vůči USA, jejím obyvatelům anebo vyzývaly dokonce k teroristickým útokům proti americkým civilistům tak jak to činí některé instituce ve Francii, Belgii, Itálii nebo Německu.

Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

8 komentářů

 1. Funtom napsal:

  Inspirovat se v USA rozhodně.
  Srovnávání úrovně integrace/asimilace s USA je ale zavádějící, neb Spojené státy nejsou multikulturní společnost. Co třeba Austrálie?

 2. milan napsal:

  Dobrý terorista je ten integrovanej!

 3. Němec napsal:

  USA je daleko. Ale v Evropě buď selhávají tajné služby nebo má Evropa velmi špatné politiky. To co se dnes v Evropě děje je dokonce předvídatelné včetně Turecka. Na vše se dalo reagovat a podnikat patření. Ještě není vyřešena migrace a už je tu nové spojenectví Turecka a Ruska. Evropští politici nejsou schopni za obrovské peníze řešit dnešní problémy. Co to dnes je NATO s Tureckem a EU s muslimskými státy /Francie, Belgie´, Holandsko/? Migrace musí být už historie.

 4. sony napsal:

  A proč se v pomoci Evropě vůbec neangažuií ani Spojené státy jakožto spojenci, ba ani Organizace spojených národů, zejména Rada bezpečnosti, když tu není vůbec bezpečno? Co si nadrobili, mají si i snísti. Asi se jich bojí jako čert kříže.

 5. bětka.báthory napsal:

  Není nad integraci muslimů po americku:

  „Pan Muzzammil Syed Hassan, absolvent s vyznamenáním (MBA) na Univerzitě v Rochesteru, založil kabelovou televizi, která ukazovala islám v nových podmínkách konečně v příznivějším světle, ne pořád jako terorismus. Za tuto bohulibou činnost byl v roce 2007 vyznamenán Radou americko-islámských vztahů.

  O dva roky později byl zadržen a roku 2011 obviněn a odsouzen na 28 let žaláře za to, že uřízl hlavu své manželce Aasiyi Zubair, protože se s ním chtěla rozvést…“

  • Karel Novotný napsal:

   Teď nevím: máte problém s tím, že založil muslimskou kabelovku nebo že to je pitomec, se kterým se dvě ženy rozvedly a u třetí žádost o rozvod neunesl? A co to má přesně společného s integrací?

 6. Eric Blair napsal:

  „Nelze si představit, že by v USA existovaly mešity a muslimské školy, které by vybízely k nenávisti vůči USA“ ide si to predstaviť: Muslim Student’s Association a ich konekcia na Islamic Brotherhood, antisemitizmus a podobné „lahôdky“

 7. Němec napsal:

  Evropa se dostala do vysokého ohrožení, kdy ji už nehrozí jen přívalová vlna muslimů ale ještě nebezpečné spojenectví Turecka a Ruska. Přívalová vlna migrantů byl první stupeň na ovládnutí EU. Migrace musí být okamžitě zastavena vojenskou silou a Evropa se připravovat na válku. Podle mne Hitlera a Stalina se snaží vystřídat Erdogan a Putin. Rád bych se pletl ale takto sleduji mezinárodní politiku s předstihem.

Přidávání komentářů není povoleno