Tato stránka používá cookies ke sbírání statistik o návštěvnosti. Více informací

Obětem domácího násilí má v EU pomoct společný ochranný příkaz

 - 

88599344_b3b6e86024_zCreative Commons LicenseViolation” Autor: madamepsychosis

Statistiky Evropské komise jsou neúprosné. V průběhu svého života se obětí domácího násilí stane v zemích Evropské unie každá třetí žena. Fyzické násilí obvykle spáchá někdo z jejího nejbližšího okolí, manžel či partner.

Poměrně nenápadně, od neděle 11. ledna 2015, začala v EU platit nová pravidla, která mají zajistit, že se oběti takového násilí, nebo i stalkingu (chorobné pronásledování), mohou spolehnout na lepší ochranu v libovolném členském státu EU.

Pomoct jim má celoevropský ochranný příkaz, který budou uznávat všechny členské státy EU. Oběti domácího násilí se díky tomu nemusí omezovat v cestování a mohou se usadit za hranicemi domovské země.

Dosud platilo, že osoba, která se stala obětí domácího násilí, musela o uznání své ochrany v jiných členských zemích nejprve žádat a pak čekat, až bude její ochrana potvrzena.

Situaci znesnadňoval i fakt, že každá země udělovala povolení odlišným způsobem.

Nová pravidla se opírají o nařízení o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech a směrnici o evropském ochranném příkazu.

Opatření budou platit na území celé EU s výjimkou Dánska, které si v rámci Lisabonské smlouvy vyjednalo výjimku.

Autorka je šéfredaktorkou EurActiv.cz

O autorovi

Autorem článku je Lucie Bednárová