Tato stránka používá cookies ke sbírání statistik o návštěvnosti. Více informací

Denní spotřeba vody v ČR

138

Tolik litrů činila průměrná denní spotřeba vody na osobu v ČR.

…to je o čtyři litry méně než v roce 2013. Praha stále spotřebovává zhruba o čtvrtinu více vody než celá republika.
(ZDROJ: ČSÚ)

Žadatelé o azyl v EU

62 500

Tolik osob v roce 2014 žádalo o azyl v Evropské unii.

Oproti roku 2013 je to 44% nárůst. Nejvíce uprchlíků přijímá Německo (33 %), oproti roku 2013 se počet žadatelů nejvíce zvýšil v Itálii (+143%) a v Maďarsku (+126%).

V České republice o azyl žádalo 1 145 osob, z evropského průměru jsou to dvě desetiny procenta.

Počet uprchlíků ze Sýrie dosáhl na téměř 123 000.

(zdroj: Eurostat)

Nové drogy v Evropě

101

Rok 2014 prolomil rekordy v počtu nově objevených drog v Evropě.

Potvrdila se tím vzestupná tendence od roku 2010. Rok 2013 přinesl 81 nových drog. (ZDROJ: EMCDDA)

Počet obyvatel ČR

10,54 mil.

Přesněji 10 538 275 - je odhad počtu obyvatel ČR v roce 2014.

(Zdroj: ČSÚ)

Přírůstek obyvatelstva

25900

O tolik lidí v roce 2014 meziročně vzrostl počet obyvatel ČR.

Šlo o největší přírůstek od roku 2010. Vzrostl jednak počet nově narozených oproti množství úmrtí a jednak přírůstek obyvatel významně podpořili přistěhovalci.

(ZDROJ: ČSÚ)

Cizinci v Česku

558 tis.

V Česku žije 558 000 lidí s cizím státním občanstvím.

To představuje 5 % z celkového počtu obyvatel Česka. Čtyři z pěti cizinců žijí v Česku déle než rok.

/ZDROJ: ČSÚ/

Zahraniční studenti v ČR

7,5krát

... se navýšil počet zahraničních studentů na českých vysokých školách oproti roku 2000. Ve školním roce 1999/2000 jich bylo přes pět tisíc, loni české univerzity navštěvovalo 40 836 cizinců. Za posledních čtrnáct let významně přibylo i českých studentů, v loňském školním roce jich bylo 327 tisíc. To je o 69 % více než na přelomu tisíciletí. (Zdroj: ČSÚ)

Kouření v Česku

1 900

… tolik cigaret vykouří v průměru každý Čech za jeden rok. V roce 2013 se tak podle údajů ČSÚ prodalo necelých dvacet miliard kusů. Nejméně cigaret Češi vykouřili v roce 2001, kdy na jednoho obyvatele připadalo 1 650 kusů. Oproti tomu nejvíce si zapalovali v roce 2008, kdy spotřeba na osobu činila 2 300 cigaret. (Zdroj: ČSÚ)

Hranice stáří

74

let je věk, kdy se čeští muži začínají cítit staří.

Češky, které se dožívají vyššího věku než muži, se paradoxně považují za staré již v 73 letech.

Oproti jiným národům jsou Češi značně pesimističtí. Nižší věk uvedli pouze Maďaři (muži 68 let, ženy 67 let) a Indové (muži 66 let a ženy 62 let)

Největší optimisté jsou Francouzky a Francouzi: za hranici stáří považují věk 81 let.

ZDROJ (Reader’s Digest)

Spotřeba plynu v ČR

7,3

... miliardy m3 zemního plynu se v roce 2014 spotřebovalo v ČR.

V porovnání s rokem 2013 klesla spotřeba o 12 %. Hlavním důvodem poklesu byla v roce 2014 výrazně vyšší roční průměrná teplota.

Rok 2014 byl z hlediska průměrné teploty nejteplejším za posledních více než 50 let, přesně od zahájení měření 1961. Průměrná teplota byla 9,4 stupně, což je ještě o dva stupně více, než zatím nejteplejší roky 2000 a 2007.

Naopak každoročně se v ČR zvyšuje spotřeba plynu jako paliva pro dopravu: stlačeného zemního plynu (CNG). Za posledních pět let se spotřeba CNG ztrojnásobila a meziročně se zvýšila v ČR o dalších 36 procent.

(ZDROJ: Český plynárenský svaz)