Víme, že vás reklamy otravují, můžete nezávislou žurnalistiku podpořit i jinak, například prostřednictvím systému Darujeme.cz.
facebook Andreje Babiše,

Americký sen po československu. Jak se zrodil oligarcha Babiš

Různé obory, velikosti majetků či „vztahy s veřejností“. Čeští a slovenští oligarchové bojují na různých polích a různými způsoby. Dnešní diverzita je však novodobým jevem. V minulosti se většina z nich zrodila ze stejného nebo podobného zázemí.

Mnoho z dnešních miliardářů pochází ze stejných společenských a rodinných poměrů. Výjimkou není ani Andrej Babiš. Hodně z jeho dnešních známých bydlelo opodál jeho rodinného domku a nejeden byznysmen chodíval do stejné školy. V éře socialismu byly důležitými faktory známosti, občanská poslušnost a rodinné zázemí.


Toto je první část ukázky z tištěné publikace HlídacíPes.org – Babiš. Vůdce pro 21. století.
Tomáš Lemešani je autorem knihy Z Bureše Babišem


Rodina = základ socialismu

Andrej Babiš se v rámci struktur státní firmy propracoval k zastupování 15 československých firem v Africe. Od roku 1985 až do pádu komunistické diktatury byl vyslán do Maroka.

Jak dokazuje kniha Z Bureše Babišem, kromě chytré hlavy a ambicióznosti mu však pomáhala také kariéra jeho rodičů. Sám na to nezapomíná. Kořeny socialistického prominenta se však příliš nechlubí.

Cestu v obchodní firmě, která byla jakousi školou kapitalismu v podmínkách reálného socialismu, mu dláždil jeho otec. Štefan Babiš pracoval pro firmu Československá keramika a stal se jedním ze zakladatelů zahraničního obchodu na Slovensku.

V rámci podniku zahraničního obchodu Strojexport byl Štefan Babiš vyslán do Etiopie, kde prodával mimo jiné československé zemědělské stroje. Během další kariéry byl přeložen do Paříže, kde Babišova rodina žila do roku 1961. Babiš starší byl zároveň jedním z vyjednavačů dohod mezinárodních celních poplatků.

Významnou roli pro Andrejův vývoj sehrála rodinná aféra, když v roce 1965 jeho otce vyloučili z Komunistické strany Slovenska a propustili z práce. Podle životopisu Andreje Babiše mu některý z kolegů záměrně ukradl stranickou legitimaci. Roli však zřejmě sehrála i emigrace bratra Štefana Babiše s rodinou.

Asi tři roky pak Babišova matka Adriana musela rodinu živit. Pracovala ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu. Zatímco u otce poznal Andrej Babiš jak v zahraničí funguje byznys se zemědělskou technikou, u mámy se přiučil důležitým detailům chodu velkochovů drůbeže.

Otec Štefan Babiš se po rehabilitaci vztahů s komunisty v roce 1969 stal zástupcem tehdejšího Československa při obchodní organizaci GATT při stálé misi v Ženevě. Tam Andrej Babiš absolvoval gymnázium College Rousseau. Po návratu vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě.

Tenkrát v Maroku

Rodina během služeb v cizině neemigrovala, čímž si vysloužila perfektní kádrový posudek. Andrej Babiš proto mohl jít cestou vyšlapanou rodiči a začátkem osmdesátých let nastoupil do podniku zahraničního obchodu Petrimex.

Andrej Babiš tam kopíroval profesní cestu svého otce. Z referentské pozice postoupil v roce 1985 až na funkci zástupce agrochemické divize podniku v Maroku. Tam zastřešoval prodej československého sortimentu do Maroka a opačně.

S tímto obdobím je spojena jedna z největších kontroverzí, která Babiše málem připravila o politickou dráhu.

Pracovat v podniku, který mohl obchodovat se světem, znamenalo v minulém režimu nejen prestiž, zkušenosti a nadstandardní výhody, ale také kontakt s tajnými službami. Manažeři byli neustále monitorovaní StB. Své o tom ví i Andrej Babiš.

Do kontaktu s StB musel přijít, což nepopřel. Popřel ovšem svazky, které ho usvědčují z čilé spolupráce a nedokumentují ani náznak odporu Babiše vůči komunistickým „fízlům“.

Schůzka ve vinárně U obuvníka

Archiv Ústavu paměti národa v Bratislavě eviduje Babišův svazek pod krycím jménem Bureš. Exministr financí České republiky a nejbohatší Slovák Andrej Babiš je ve svazku veden jako „Důvěrník“.

Pracovník podniku zahraničního obchodu pomáhal tajným policistům zejména s potvrzováním informací, které si zjistili z jiných zdrojů. Kromě informací z obchodních jednání šlo zejména o informace o povaze a soukromém životě obchodních partnerů, kolegů a těch, se kterými přišel pracovník během výkonu práce do styku.

Později navíc Babiš jako šéf celé divize podniku zahraničního obchodu vzbudil pozornost kontrarozvědky. Ta chtěla hlídat i jeho samotného a jeho vztahy s cizinci. Zkoumala třeba to, zda v cizině nepřichází do kontaktu s tajnými službami. O tom, že si tajní opakovaně proklepli také Babiše samotného, existují zmínky v dalších spisech vedených na jeho kolegy a nadřízené.

Podstatná část materiálů svazku Bureš však byla 4. prosince 1989, v době hromadných skartací, kterou procházely zejména citlivé svazky představitelů komunistické elity, zničena.

Podle existujícího zbytku svazku došlo jedenáctého listopadu 1982 v centru Bratislavy ve vinárně U obuvníka ke schůzce kapitána Rastislava Mátraye, poručíka Júlia Šumana a zástupce ředitele jednoho z odborů podniku zahraničního obchodu Petrimex Andreje Babiše. Z tajného dokumentu, pořízeného ze setkání, vyplývá, že z důvěrníka StB se měl stát agent.

Aktivní mladý kádr

Tento status je z hlediska nejpopulárnějšího politika v České republice pro jeho kariéru mnohem nebezpečnější. Zatímco roli důvěrníka by možná po dlouhém zvažování a přípravě stanoviska mohl přijmout, role agenta Babiše donutila zabojovat proti spojování jeho osoby s StB.

V životopisu i množství rozhovorů popírá, že by někdy agentem byl. V soudním procesu se slovenským Ústavem paměti národa argumentuje tím, že někdo tajné svazky vykonstruoval záměrně, aby jeho osobu poškodil.

„Bývalá StB patřila v rámci zemí bývalého východního bloku po sovětské KGB a východoněmecké Stasi mezi nejlepší. Měla špičkový personál, vybavení, organizační strukturu a důmyslný řídicí a kontrolní aparát. Je velmi těžko představitelné, že by tam byly fiktivně vytvořeny falešné dokumenty. Systém evidence svazků, spisů nebo záznamů byl pravidelně kontrolován, podléhal přesným a přísným pravidlům zpracování. I informace, které spisy obsahovaly, byly vícenásobně ověřovány přes více spolupracovníků. Komplexní hodnocení a zkoumání spisů naopak svědčí o jejich autenticitě a oprávněné evidenci přesto, že by mohly obsahovat i nepravdivou informaci. Podívejte se, pokud i vyšetřovací spis obsahuje nějakou výpověď, která je nepravdivá, neznamená to, že celý vyšetřovací spis, který je řádně veden a zaevidován, je falešný. Je to tedy velmi málo pravděpodobné i v případech, o nichž je řeč v souvislosti s evidencí bývalé StB,“ odmítá v knize Z Bureše Babišem Babišova tvrzení předseda správní rady slovenského Ústavu paměti národa Ondrej Krajňák.

Ze svazku Andreje Babiše je také zřejmé, že se angažoval v různých hnutích a byl členem Komunistické strany Československa, respektive Slovenska. „Je členem SSM od roku 1971, zastával různé svazácké funkce, byl také vedoucím odborového sdružení SSM/AIESEC, prostřednictvím kterého se zúčastnil zahraniční praxe ve Francii (1976 Machines Agricoles Lille, 1977 STEF Dijon a Kredietbank Brusel). Je členem společenských organizací. Podle dosavadních poznatků jmenovaný pracuje v těchto organizacích velmi aktivně. Od roku 1978 byl kandidátem na členství a od roku 1980 je členem Komunistické strany Československa,“ napsal v říjnu 1982 údajný Babišův řídicí důstojník Július Šuman.

Svědci StBébovi

Obraz vzorného komunisty a tajného „práskače“ Babiš dlouho neřešil. Na obtíž začal být až v době, kdy se rozhodl vstoupit do politiky.

Kromě nevole veřejnosti, kterou podezření ze spolupráce s StB vyvolalo, hrozilo mocnému muži, že kvůli zákonné podmínce nebude moci usednout do jakékoliv vládní pozice.

Zjednal si proto jakousi výjimku, když využil proces v Bratislavě k odkladu prověrky podmíněné tím, že dokud mu soud v Bratislavě spolupráci neprokáže, platí presumpce neviny, tudíž s StB nespolupracoval.

Přitom svazky StB v archivech státu považuje Slovensko za relevantní a důvěryhodnou autoritu. Jakási presumpce jejich pravosti tedy měla podle mnohých právních názorů platit až do doby případného opačného verdiktu soudu.

Andrej Babiš podal žalobu vůči slovenskému Ústavu paměti národa v roce 2012. U okresního soudu Bratislava I se žalobou na ochranu osobnosti uspěl v roce 2014, ústav se ovšem obratem odvolal ke krajskému soudu v Bratislavě. Prohrál však opakovaně.

Další opravný pokus archivářů směroval na Nejvyšší soud Slovenské republiky, tam ovšem v únoru 2017 padl stejný verdikt jako na kraji. Ústav paměti národa se však nehodlá vzdát. O kauze má 12. října rozhodnout slovenský Ústavní soud v Košicích.

Ústavu vadí, že bratislavský verdikt stojí na výpovědích bývalých příslušníků StB, kteří Babiše podle spisů naverbovali. Kromě zainteresovanosti v případu a pochybné morální důvěryhodnosti svědků archiváři poukazují na fakt, že příslušníci StB vypovídali, i když nebyli zbaveni mlčenlivosti. Vzhledem k přísaze a hlubokému oddání jejich povolání tak mohl přinejmenším existovat vnitřní motiv svědků vypovídat lživě.

Verdikt očišťující Babišovo jméno je nicméně pravomocný. „Čekal jsem to, nic jsem nepodepsal, s StB jsem nespolupracoval. Byl to proces živený mými odpůrci,“ reagoval v tiskovém prohlášení Babiš.

Alespoň pro teď Babiš udělal za komunistickou poskvrnou své minulosti tečku a může se věnovat hlavně živení legendy o své výjimečné kariéře. Ani v tomto ohledu však oligarchovy příběhy nepůsobí zcela důvěryhodně.

Postkomunistické Eldorádo

Po návratu z Maroka, když se hroutil komunistický režim, se Andrej Babiš stal ředitelem obchodní skupiny s monopolem na dovoz surovin pro výrobu hnojiv v Československu. Sám Babiš dnes říká, že zvažoval zůstat v zahraničí a že jej návrat domů nijak nelákal.

Toto tvrzení však při pohledu na dění kolem sametové revoluce nedává smysl. Z kroků Babiše a jeho společníků bylo zřejmé, že dobře věděli, co se bude se státním bohatstvím v dalších letech dít.

Do té doby nevídané možnosti, kdy jedinec mohl nahromadit majetek i bez příslušnosti k socialistickým prominentním úřadům, daly možnost splnit sny řadě podnikavců.

Redakce HlídacíPes.org připravila exkluzivní publikaci mapující byznys i politické záměry Andreje Babiše.

Podpořilo je i rozhodnutí české, slovenské i federální vlády rozdat státní majetek soukromému kapitálu. Ten se měl postarat o co nejrychlejší transformaci v tržní ekonomiku. Jak však pozdější léta ukázala, nejeden klenot národního průmyslu skončil v rukou manažerů, kteří jej řídili i v dobách, na které chtěl v devadesátých letech každý zapomenout.

Zatímco jiní prakticky jen poznávali, co podnikání vlastně je, manažeři Petrimexu využívali obchodní kontakty a rozbíhali nové projekty. Nečekali na to, co s Petrimexem bude, ale začali podnikat na vlastní triko.

Ačkoli to nepřiznávají rádi, už před rokem 1993, kdy oficiálně vznikl Agrofert, založili několik nových podniků, mezi kterými si navzájem půjčovali na další a další obchodní projekty, týkající se obvykle nekonečného státního majetku, ztraceného v chaosu měnících se režimů.

Druhý díl popisující další vzestup Andreje Babiše zveřejní HlídacíPes.org v sobotu. 


Líbil se vám tento text?

Podpořte nás prostřednictvím Darujme nebo převodem pomocí QR kódu

Moc děkujeme za podporu!

QR kód
Líbil se vám tento text? Pokud nás podpoříte, bude budoucnost HlídacíPes.org daleko jistější.Přispět 50 KčPřispět 100 KčPřispět 200 KčPřispět 500 KčPřispět 1000 Kč

LockPlatbu on-line zabezpečuje Darujme.cz

Podpořte novináře

20 komentářů

 1. Baron napsal:

  a tak prominenti kradli v 48 roce a zopakovali v roce 89, neznam jinou zemi kde by vzniklo heslo kdo nekrade statu okrada svou rodinu, s uzasem zjistuji, ze ne pravda a laska, ale lez a podvod dela divy. Snad se najde odvazny Janosik ktery Lomikara Burese hodi do propasti k certu. Ovsem nejdriv Babis Slovak v Praze ukaze zac je toho loket.

  • jan rich napsal:

   Pane Barone,prominenti kradli jak v r.1948,tak v r.1989.To je naše měřítko-nás občanů.Ale my jsme jim to násobnými volbami umožnili.Je načase,aby kterýkoliv volitelný zastupitel byl odvolatelný.Včetně prezidenta.Pak se konečně politici skloní před názory voličů.

 2. Marcel napsal:

  Já sousedům Slovákům věřím, v roce 1968 Slovák soudruh Dubček komunismus s lidskou tváří, poté Slovák soudruh Husák divoký národ normalizoval, v roce 1989 soudruh Čalfa pomohl humanistovi Havlovi k přechodu ke kapitalismu, nejsme jako oni i z komunistů budou dobří podnikatelé a vroce 2017 spasitel národa Slovák miliardář pan Babiš nás dovede k blahobytu.

  • nováček napsal:

   Jen drobná oprava, nejde o pana Babiše, jak píšete , ale o pana soudruha Babiše hlavní hlavu (Capo di Tutti Capi) rodiny Babišovců.

  • jan rich napsal:

   Já Slovákům věřím také.Dokazují,že jsou úspěšnější než my.Poučme se z nich.

 3. Marie napsal:

  Říkejte si co chcete, ale zatímco jiní „podnikatelé“ v rámci privatizace získaný státní majetek vytunelovali, firmy zlikvidovali, lidi propustili a peníze odeslali Bůhví kam, z Agrofertu vyrostla velká firma a zůstala česká. Zakladatelé přesně naplnili účel, ke kterému byla privatizace určena. O jaké krádeži mluvíte? Co měli udělat čestněji a jinak? … A k té kontrole stb a jiných aktivit, není přesně pravda, co píšete. Za komunistů šlo především o aktivity na papíře. Proto šlo všechno od devíti k pěti. Plán se plnil na 105% a skutečnost byla jiná. Jsem schopna to posoudit tak od r. 1966-7. Ačkoli se všechno kontrolovalo, byly to jen papíry. A jestli nějaký stbák potřeboval být aktivní, napsal si do papírů cokoli. A když dotázaný chtěl mít od nich pokoj, tak jim také napovídal cokoli. A že si všechny prověřovali vzájemně, to pravda je. Ale když všichni zůstávali – asi o sobě nemluvili špatně. Tenkrát nešlo projevit viditelně odpor proti čemukoli, pokud jste chtěl pracovat na úrovni svých znalostí a pokud jste měl děti a nechtěl jim zničit život. Naučili jsme se hrát takovou hru navenek a v soukromí rodiny a kamarádů žili úplně jinak. A pro info – moji prarodiče byli živnostníci, rodiče ani já jsme nebyli v KSČ a nikdo z nás nebyl v stb.

 4. richard napsal:

  A nejlepší na tom je, že před sestavením vlády mu možná to „čisté lustrační osvědčení“ dojel k Ficovi vyjednat ten nešťastník Sobotka.
  Čiň čertu dobře…..

  • jan rich napsal:

   Aby ho pak nešťastník Sobotka z vlády vykousal.A tím vykousal i sebe.

 5. Tomáš napsal:

  A .Babiš je prototypem úspěšné kariéry podnikate,který poznal,že Slovensko je pro něj malé a tak se přesunul do ČR.To,že se o něj v minulosti zajímala STB,svědčí o tom,že tato komunistická silová organizace měla dobře přečtené všechny talenty.Vznik podnikatelské garnitury ,tak jak ji vyprojektoval exprez.Klaus, byla p.Babišem využita beze zbytku.Lepším byl jen p. Kellner.Ten se do politiky přímo nezapojuje a dělá dobře.Hnutí ANO pod vedením p.Babiš šlo po volbách 2013 do koaliční vlády s ČSSD a KDU-ČSL.To ,že v závěru této vlády na něj vytáhly „Čapí hnizdo“za spojenectví ODS a TOP09,a byl vydán PČR k vyšetřování a on přesto podržel tuto vládu až do konce funkčního období to je slabost, z těchto důvodů j nebudu hnutí ANO volit.Výsledek říjnových voleb prověří špatnost tohoto rozhodnutí a je jedno zda ANO zvítězí,vláda vznikne,ale p. Babiš je trvale pošpiněn. Další jeho vládní zámysly jsou na písku a nastane přechodné období s  turbulentními jevy nejistoty vlád ,jak v hospodářské ,tak politické oblasti.Něco se promrhalo a rozbilo a nejde to napravit bez zásadních změn.

  • nováček napsal:

   To něco, se promrhalo už dávno, v minulém století! Zkuste popřemýšlet kdy asi. Zdrojů je dostatek pro toho, kdo je chce najít.

  • jan rich napsal:

   Přes pošpinění budu Babiše volit.Představuje míru shovívavosti okrádání obyvatelstva politickou stranou.Nedopustí,aby se nedomovci stali nedomovci.

 6. Pedro napsal:

  Očekávám od autora,že nezapomene ve 2.díle objektivně uvést na adresu Babiše vedle negativ i pozitiva.Jen pro připomenutí se sluší uvést,že je úspěšný podnikatel zaměstnávající 36000 lidí,své firmy má raritně přihlášené v ČR,úspěšný ministr financí ,těžbu a zpracování lithia chce udržet v českých rukách(hlavně proto byl z vlády odstraněn),řadu zkrachovalých firem postavil na nohy,zbohatl bez kuponové privatizace a tunelování.Celý svůj ministerský plat odevzdával na charitu,atd.,atd.Čtenář-volič si pak sám udělá ten „nezávisle žurnalistický“ obrázek.Neobjektivní informace jsou kontraproduktivní v tom,že lidé jim brzy přestanou věřit.A proto já věřím Hlídacímu psovi.I jeho zásluhou má Babiš takové preference.

  • nováček napsal:

   Až na ten ministerský plat, je to přesně obráceně, než píšete. On nezaměstnává, ale má 36.000 zaměstnanců (z nichž je odhadem nejméně desetina z ostatních zemí bývalého sovětského bloku); své firmy má přihlášené tam, kde je koupil a kde je provozuje, z větší části v Česku, dobře to působí na lid obecný, daně ze zisku nejsou nijak vysoké, jsou celkově stejné nebo nižší než dotace, což Je to dáno hlavním předmětem podnikání – zemědělství, potraviny a t.zv. biopaliva; o úspěšnosti jeho ministrování lze s úspěchem pochybovat, na př. onen do daleka a široka vytrubovaný přebytek státního rozpočtu, vznikl ve skutečnost z nedoplatku dotací z EU, které chyběly v předchozích obdobích (dotované tituly stát musí nejdříve zaplatit ze svého a pak, po splnění všech náležitostí, je z fondů EU převedena příslušná částka na účet státu) a vyšší výběr daní má zdroj především ve vzrůstu cen na vnítřním trhu (ten je podmíněn vyššími mzdami, které jsou obchodníky sledovány více, než těmi co je dostávají (sledují je, ti obchodníci, prostě proto, aby je stihli včas odčerpat); zpracování lithia jistě plánoval provádět sám (proto ho tak rozčililo to hloupé memorandum), vlastní totiž řadu chemických provozů, které mají zkušenosti se zpracováváním různých nerostů a výroba uhličitanu a následně chloridu litného z minerálů obsahujících lithium, jako jsou aluminosilikáty lepidolit KLi2[AlSi3O6(OH, F)4] (OH, F)2, spodumen LiAl[Si2O6], petalit (Li, Na)AlSi4O10, amblygonit: (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) a cinvaldit: KLiFeAl[(F,OH)2 AlSi3O10], nebo ferrofosfátu jako je trifylin LiFe[PO4], je dávno známa, dobře popsána a není kryta patenty, které by se nedaly obejít (pozn.: celý život jsem pracoval jako chemik) a navic se dovozem fosfátů z Maroka živil, co by zaměstnanec komunistické a.s. Petrimex, takže ví o čem je řeč; na nohy postavil hlavně ty firmy, které na odběru svých produktů (na př. obilí, kukuřice a brambory na biolíh do benzinu, řepka na bio naftu, drůbež a maso vůbec) byly závislé na jeho firmách a současně odebíraly výrobky jeho podniků (na př. umělá hnojiva, pesticidy a herbicidy), záměrně je přivedl do dluhové pasti (zařídil, jako významný zákazník, vypovězení úvěrů bankami) viz získání AGRA Jevišovice, Kosteleckých uzeniny a dalších); kuponové privatizace se nezůčastnil, volil spolehlivější postup, krátce řečeno, to co si jiní v kuponovce nakradli, to jim „vyvlastnil“ způsobem popsaným v předchozím. Vaše jízlivá věta nakonec je jen zlovolným prsknutím, či kejháním potrefené husy.
   A že má vysoké preference? Mussolini, Hitler, Lenin i Stalin byli zvoleni do čela „svého či svých“ národů z vůle lidu v původně svobodných volbách a teprve pak se, se svými odpůrci – opozicí, vypřádali – jak se sluší na velké a úspěšné šéfy. To poslední, Česko teprve čeká, až bude „svatý“ Andrej Babiš v čele vlády.

  • jan rich napsal:

   Babiš a ANO jsou mými volebními lídry.Podpořte je.

   • pedro napsal:

    Mám k Babišovi své výhrady.Ale je nabíledni,že celá ta hysterie kolem něho je trapná.Babiš vlastní pole s řepkou.Skutečnost,vlastní jen 5%.
    Babiš vlastní většinu medií.Skutečnost,vlastní jen 9,2%.Vadí mi překrucování faktů.V tom media zvedají jeho preference,aniž si to uvědomují,bez zlovolných prsknutí a kejhání potrefených hus.To že lžou jeho političtí konkurenti,to chápu,že lže řada zaprodaných novinářů tak to je k smíchu nebo spíš k pláči.Že nebyl úspěšný ministr financí,tak to si můžou myslet lidé bez znalostí faktů.Stačí si procházet stránky ministerstva financí.Nemyslím si,že by paní Schillerová na těchto stránkách lhala.Nakonec její výrok,že finanční správa konečně přestala být lidem pro smích o něčem vypovídá.
    Předjímat,že chce těžit lithium sám mi připadá silně přitažené za vlasy. To že vytvořil impérium Agrofert svědčí o tom,že je schopný byznysman.O tom je ten kapitalismus.A že tam 36000lidí vlastní svou práci je sociální plus.A to si nemyslím,že Babiš je svatý,Ano obdržel vysoké dotace,ale dotační systém si on nevymyslel,jen ho chytře využil.Systém korunových dluhopisů také nevymyslel,jen ho využil.Jestli zneužil,to ukáže čas.Zatím mu nic v tomto směru nedokázali,třeba se jim podaří nějaké důkazy vyrobit.Ano v té morální rovině to už je jiná písnička.Ale bavit se o morálce po 25-letém plundru v tomto státě mi připadá naivní.

 7. jan rich napsal:

  1)Narodil se Babiš.
  2)Vystudoval a zastupoval republiku v Africe.
  3)Mimo jiné v Etiopii.
  4)Otec politicky zkrachoval a Andrej se z toho těžko vylízával.
  5)Andreova matka ho přiučila o chovu drůbeže.
  6)Andrej absolvoval gymnázium College Rousseum v Ženevě a pak VŠ ekonomickou v Bratislavě.
  7)Rodiče mu vydupali kariéru a on se stal zástupcem Petrimexu v Maroku.
  8)Pracovat v podniku,spojeným se světem,znamenalo styky s StB.Styky s StB však musel absolvovat kdokoliv,komu bylo umožněno na Západ vycestovat.Mírou bylo jen toliko to,co dokázal vykecat.
  9)Odtud krycí jméno Bureš.Lidí pindajících ve svých cestovních zprávách bylo nespočet,mezi nimi Bureš bylo eso.
  10)Slovenský soud konstatoval,že Babiš nebyl konfidentem StB.
  11)Verdikt očištující Babiše je pravomocný.
  12)Nevídané možnosti,kdy jedinec mohl nashromážit majetek i bez příslušnosti k socialistickým prominentním úřadům daly možnost splnit sny řadě podnikavců.
  13)A tak manažeři Petrimexu dali vzniknout mnoha podnikům,mezi nimi i Agrofertu.
  14)Takých vyčůraných manažerů bylo nespočet.Okradli nás za velké privatizace o stamiliardy.Proč tedy právě Babiš?
  15)Protože chce ty vyčůrané obnažit a sebe nešetřit.Umí se očistit.

  Proto ho volte.On je americkým snem po česku.Už několik let a je správnou volbou.

  Tak kde je

 8. Jakub Hrabe napsal:

  Pouze málo inteligentní,nechci říct přímo hloupí.ale lidé lehce podléhající masivní propagande jsou to největší nebezpečí pro jakoukoli demokracii. Ano- teď všichni proti Babisovi.tak já taky ,zítra zas na odstřel bude ten či onen-tak hurá. já taky proti němu.

Přidávání komentářů není povoleno